Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
27 Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i alt 4,4 2,8 4,9 5,4 4,3 4,0 2,6 0,7 2,6
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 3,7 2,5 4,1 4,6 3,5 3,8 2,4 0,6 2,6
Konsum i husholdninger 3,7 2,5 4,1 4,5 3,4 3,7 2,3 0,6 2,6
Konsum i ideelle organisasjoner 5,3 3,7 5,7 7,2 5,6 4,8 3,4 0,9 1,2
                   
Konsum i offentlig forvaltning 5,9 3,4 6,5 7,1 5,6 4,4 2,9 1,0 2,7
Konsum i statsforvaltningen 5,5 3,4 6,1 7,0 5,7 4,5 2,9 0,7 2,1
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 5,3 4,6 5,3 7,2 6,9 5,7 4,1 1,8 1,2
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 5,8 2,0 6,9 6,8 4,2 3,1 1,5 -0,7 3,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 4,6 3,5 4,8 7,4 6,5 5,2 2,6 0,2 2,9
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 6,2 3,4 6,9 7,2 5,6 4,3 2,8 1,3 3,4
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 6,4 3,4 7,1 7,5 5,5 4,3 2,8 1,3 3,2
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 5,2 3,5 6,1 6,1 5,7 4,4 2,9 1,4 4,2
                   
Personlig konsum 4,3 2,9 4,7 5,3 4,2 4,1 2,7 0,8 2,5
Kollektivt konsum 5,6 2,4 6,7 6,6 4,6 3,5 1,9 -0,1 3,5
Standardtegn i tabeller