Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
26 Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i alt 2,2 1,7 1,7 -0,0 1,0 -1,0 2,7 3,9 4,8
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 1,3 0,1 0,7 -1,6 -2,4 -1,9 1,1 3,5 5,6
Konsum i husholdninger 1,2 0,0 0,6 -1,7 -2,5 -2,0 1,0 3,4 5,7
Konsum i ideelle organisasjoner 3,0 3,3 3,0 1,6 1,3 2,5 3,5 6,1 3,6
                   
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,8 3,9 3,3 7,8 0,7 6,1 4,9 3,4
Konsum i statsforvaltningen 3,3 5,0 4,0 3,4 7,4 1,9 5,4 5,4 3,3
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 8,4 8,6 8,7 8,7 11,1 5,4 9,0 9,1 -4,8
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt -1,9 0,8 -0,9 -2,0 3,1 -2,1 1,2 1,3 13,4
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 2,8 0,6 3,0 3,6 4,4 0,2 1,1 -3,1 0,2
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 4,8 4,6 3,8 3,3 8,2 -0,5 6,9 4,2 3,5
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 4,6 4,4 4,8 2,9 7,9 -0,8 6,6 4,0 4,0
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 5,9 5,8 -0,0 4,7 9,4 0,5 8,1 5,4 1,4
                   
Personlig konsum 2,4 1,6 2,0 -0,0 0,5 -1,0 2,7 4,1 4,1
Kollektivt konsum 0,1 2,2 -0,7 -0,2 4,9 -1,4 3,0 2,4 9,9
Standardtegn i tabeller