Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
25 Hovedtall for konsum. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i alt 1 416 464 1 440 160 356 354 361 755 344 188 354 044 366 012 375 916 360 736
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 951 832 953 102 241 541 243 752 221 514 235 210 244 191 252 187 233 865
Konsum i husholdninger 913 602 913 604 232 120 234 375 211 695 225 233 234 440 242 235 223 697
Konsum i ideelle organisasjoner 38 230 39 498 9 421 9 377 9 819 9 976 9 751 9 952 10 167
                   
Konsum i offentlig forvaltning 464 633 487 058 114 813 118 003 122 674 118 835 121 821 123 729 126 872
Konsum i statsforvaltningen 240 672 252 693 60 789 60 776 62 913 61 649 64 060 64 071 65 005
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 128 180 139 255 32 376 32 369 34 670 33 974 35 303 35 309 32 991
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 112 492 113 437 28 413 28 407 28 243 27 675 28 757 28 762 32 014
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 32 107 32 291 7 906 8 233 8 144 8 178 7 989 7 980 8 163
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 223 961 234 365 54 024 57 227 59 761 57 186 57 760 59 658 61 867
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 180 688 188 600 43 585 46 170 48 092 46 019 46 481 48 008 50 031
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 43 273 45 765 10 438 11 057 11 670 11 167 11 279 11 649 11 837
                   
Personlig konsum 1 260 699 1 280 957 317 502 322 291 304 276 315 203 325 975 335 504 316 886
Kollektivt konsum 155 765 159 202 38 852 39 465 39 912 38 842 40 036 40 412 43 851
Standardtegn i tabeller