Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
24 Hovedtall for konsum. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i alt 1 479 128 1 546 704 373 478 386 146 367 962 381 127 393 492 404 123 395 694
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 987 312 1 013 591 250 937 258 041 234 485 250 845 259 755 268 506 253 899
Konsum i husholdninger 947 061 970 478 240 901 247 868 223 933 239 925 249 013 257 607 242 843
Konsum i ideelle organisasjoner 40 252 43 112 10 036 10 173 10 551 10 920 10 742 10 899 11 056
                   
Konsum i offentlig forvaltning 491 816 533 113 122 541 128 105 133 477 130 282 133 737 135 617 141 795
Konsum i statsforvaltningen 253 974 275 678 64 605 65 387 68 698 67 533 70 051 69 395 72 474
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 134 971 153 308 34 333 34 749 38 204 37 556 38 956 38 592 36 781
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 119 003 122 370 30 272 30 638 30 494 29 977 31 095 30 804 35 692
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 33 586 34 970 8 373 8 926 8 808 8 807 8 684 8 671 9 082
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 237 842 257 435 57 936 62 718 64 780 62 749 63 685 66 222 69 321
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 192 304 207 570 46 843 50 710 52 232 50 594 51 350 53 395 56 058
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 45 538 49 865 11 093 12 008 12 548 12 154 12 336 12 827 13 263
                   
Personlig konsum 1 314 587 1 374 468 332 114 343 500 324 920 338 995 350 061 360 492 346 738
Kollektivt konsum 164 542 172 235 41 364 42 646 43 042 42 132 43 431 43 631 48 955
Standardtegn i tabeller