Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
21 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 10,0 -4,0 12,8 4,2 -1,5 -5,6 -6,3 -2,7 1,7
                   
Jordbruk og skogbruk -13,6 -3,4 -10,0 -13,2 -7,6 .. 4,2 6,7 4,7
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -18,4 -0,5 -9,0 6,6 -4,5 44,3 10,5 -29,2 3,3
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 33,7 -23,8 45,3 6,9 -16,1 -32,1 -29,3 -17,3 -0,2
Utvinning av råolje og naturgass 33,7 -26,4 46,5 5,3 -18,5 -35,4 -33,4 -17,8 0,2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 33,8 17,5 25,8 50,0 30,6 15,9 51,5 -16,4 -4,8
Bergverksdrift 18,0 -2,5 33,1 21,1 -2,9 0,1 -4,5 -3,4 -9,3
                   
Industri -0,5 5,0 -2,3 5,2 5,7 7,0 7,5 0,4 -4,8
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 9,4 8,0 7,2 10,4 8,5 7,8 9,3 6,5 9,2
Tekstil- og bekledningsindustri -1,6 5,3 -4,1 -3,0 -11,8 5,7 10,6 20,0 37,8
Trelast- og trevareindustri -0,6 2,2 -5,6 -9,7 -4,8 -0,2 4,7 9,5 4,0
Treforedling -16,6 22,5 -24,8 9,1 27,5 24,3 40,9 0,9 -18,5
Forlag og grafisk industri -3,3 -0,3 -3,3 -3,9 -1,5 -1,1 -0,3 1,9 1,6
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri -10,2 18,8 -11,8 35,1 38,5 51,5 21,5 -20,4 -55,4
Kjemiske råvarer -0,5 -8,8 -11,4 11,0 -3,5 7,9 -22,9 -18,2 -26,2
Metallindustri -47,7 .. -43,9 -93,0 .. .. -77,2 90,8 ..
Verkstedindustri 8,1 10,1 5,8 10,9 11,6 14,7 12,7 2,6 1,9
Bygging av skip og oljeplattformer 4,8 6,7 3,8 2,0 4,8 6,3 7,9 8,3 0,1
Møbelindustri og annen industri 2,6 -4,1 6,3 -1,5 -4,0 -4,1 -4,7 -3,7 -10,5
                   
Kraftforsyning 37,6 -5,8 83,1 29,8 6,4 16,6 -16,0 -22,4 21,6
Vannforsyning -3,3 3,5 -5,1 -2,0 1,9 3,2 5,6 3,2 -0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 7,7 2,3 9,5 3,5 2,8 1,4 1,1 4,0 5,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,3 -1,7 3,1 0,0 -0,9 -1,7 -3,6 -0,6 0,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 4,0 4,2 3,1 2,7 3,8 2,7 4,3 6,2 5,2
Rørtransport 7,5 -3,7 16,1 9,9 0,8 4,2 -12,8 -6,8 -2,1
Utenriks sjøfart 13,8 -2,8 10,9 -6,7 -6,0 -1,1 -13,6 12,4 -43,3
Transport ellers -1,4 7,9 -2,9 5,8 11,6 16,8 8,4 -3,0 -1,8
Post og telekommunikasjon -11,5 -14,5 -10,1 -17,7 -16,0 -16,8 -18,1 -7,2 -12,9
Finansiell tjenesteyting 8,8 7,1 -0,6 20,2 12,1 11,0 13,2 -5,7 3,1
Boligtjenester (husholdninger) 0,6 3,1 2,8 -1,2 2,2 2,5 2,0 5,7 3,7
Forretningsmessig tjenesteyting 6,2 4,4 6,6 6,1 4,4 4,7 3,9 4,6 2,8
Offentlig administrasjon og forsvar 5,4 4,2 5,8 6,5 7,0 4,7 3,5 1,6 2,9
Undervisning 5,5 4,3 5,9 7,3 6,7 4,8 3,6 2,2 2,5
Helse- og sosialtjenester 6,5 4,0 7,2 7,4 6,1 4,4 3,5 2,3 4,1
Andre sosiale og personlige tjenester 3,6 6,1 3,6 5,2 6,2 5,4 6,2 6,6 5,6
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 3,2 3,3 4,0 3,4 4,2 4,4 2,6 2,1 2,9
Merverdi og investeringsavgift -2,2 3,0 1,8 -11,2 1,6 0,2 -1,8 12,6 5,2
Andre produktskatter, netto 1,0 6,3 0,6 1,0 5,1 6,9 6,0 7,1 1,5
Statistiske avvik .. -70,2 .. .. 79,5 -72,5 .. -96,7 ..
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 4,2 3,0 4,7 5,7 4,5 4,6 2,8 0,3 2,4
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 5,8 4,0 6,4 7,1 6,5 4,6 3,4 1,9 3,2
Statsforvaltningen 5,8 4,2 6,4 7,3 7,0 4,7 3,5 1,6 2,6
Sivil forvaltning 6,2 4,0 6,9 7,3 6,8 4,5 3,5 1,6 2,4
Forsvar 2,9 5,1 2,3 7,2 8,8 6,7 3,9 1,5 4,4
Kommuneforvaltningen 5,8 3,9 6,4 6,9 6,1 4,5 3,3 2,1 3,7
Standardtegn i tabeller