Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
16 Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produktinnsats 2,9 -2,0 2,9 0,4 1,1 -6,3 -1,7 -0,9 -1,1
                   
Jordbruk og skogbruk 2,0 2,6 -2,2 -1,1 -6,4 4,4 4,8 5,1 5,6
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 5,1 9,9 4,9 1,0 1,7 2,7 16,7 18,2 16,0
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 1,2 6,8 1,8 3,8 15,7 7,4 0,9 3,6 -5,2
Utvinning av råolje og naturgass -1,1 -2,5 -3,3 0,6 1,2 -5,2 0,3 -6,1 -5,5
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,1 28,3 12,8 13,0 55,6 34,7 1,8 28,7 -4,6
Bergverksdrift -1,2 -13,1 -7,7 -10,8 -12,6 -22,0 -9,3 -6,8 6,1
                   
Industri 2,7 -4,7 3,1 -0,7 -0,5 -12,4 -4,5 -0,8 -1,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 1,3 1,8 1,0 1,0 3,1 -5,3 5,6 3,8 2,3
Tekstil- og bekledningsindustri -17,0 -12,2 -13,2 -12,2 -11,5 -11,3 -13,3 -12,9 -15,9
Trelast- og trevareindustri -11,4 -16,7 -9,8 -15,8 -22,7 -22,4 -13,4 -6,8 12,0
Treforedling -6,5 -13,6 -6,0 -12,0 -16,1 -23,3 -13,6 0,2 8,7
Forlag og grafisk industri 0,5 -3,0 0,4 -0,2 3,8 -9,3 -2,4 -3,8 -6,8
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. -5,0 -4,7 -10,6 -11,8 -3,9 -13,2 0,2 -0,8 -4,6
Kjemiske råvarer 0,5 -5,7 1,4 -4,2 -4,5 -13,4 -13,2 9,1 19,9
Metallindustri -1,7 -19,7 1,9 -10,4 -25,6 -29,6 -20,9 -0,6 12,8
Verkstedindustri 11,4 -2,1 14,8 9,5 11,2 -9,4 -5,4 -3,8 -4,9
Bygging av skip og oljeplattformer 14,4 1,6 16,9 12,1 12,8 -5,0 0,3 -0,9 -9,2
Møbelindustri og annen industri -5,5 -26,1 -9,5 -12,9 -24,8 -36,6 -20,9 -19,7 -8,9
                   
Kraftforsyning 2,7 -6,1 -5,6 3,8 -2,8 -15,6 -7,8 0,2 2,6
Vannforsyning 11,1 3,3 11,3 23,0 13,1 7,0 -1,6 -4,5 3,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 4,7 -5,3 7,4 2,3 -0,4 -9,9 -4,6 -5,9 -8,8
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,5 -2,0 2,6 -4,0 -4,7 -6,3 -0,6 3,3 4,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,8 -2,9 1,6 -1,6 -3,2 -4,2 -2,9 -1,3 -3,9
Rørtransport 5,6 3,0 -1,8 3,2 3,2 -1,0 12,3 -0,7 1,6
Utenriks sjøfart 0,3 -14,3 3,8 -1,8 -12,4 -17,8 -11,6 -15,3 -11,8
Transport ellers 0,2 -4,7 -1,8 -1,3 -2,7 -10,0 -4,1 -1,6 -3,3
Post og telekommunikasjon 4,4 5,0 4,2 7,3 7,8 5,4 5,6 1,8 6,2
Finansiell tjenesteyting 6,7 5,3 7,8 4,8 6,1 1,9 8,6 5,0 3,3
Boligtjenester (husholdninger) 4,6 4,6 7,4 5,7 6,5 5,4 4,2 2,6 0,6
Forretningsmessig tjenesteyting 4,3 -1,9 1,6 0,8 5,3 -2,9 -4,6 -4,7 -2,0
Offentlig administrasjon og forsvar 3,5 8,5 2,2 2,1 11,3 11,2 12,6 -0,9 1,2
Undervisning 0,7 3,1 -0,1 2,1 3,0 2,6 7,2 -0,3 6,8
Helse- og sosialtjenester 3,7 4,5 3,5 1,8 2,2 0,8 6,9 8,1 3,8
Andre sosiale og personlige tjenester 3,7 4,2 3,6 1,2 3,3 1,5 4,3 7,7 7,0
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 3,1 -1,9 3,0 0,3 0,9 -6,4 -1,4 -0,5 -0,4
Fastlands-Norge (basisverdi) 3,1 -1,9 3,0 0,3 0,9 -6,4 -1,4 -0,5 -0,4
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,9 7,1 1,9 2,3 7,1 6,6 10,3 4,4 4,9
Statsforvaltningen 2,5 8,1 2,3 3,0 8,6 7,5 11,0 5,3 3,6
Sivil forvaltning 3,1 9,6 2,8 3,3 9,3 7,5 13,2 8,4 5,8
Forsvar 0,2 1,1 0,1 1,6 5,2 7,5 0,8 -8,6 -6,7
Kommuneforvaltningen 3,3 5,8 1,3 1,5 5,2 5,5 9,5 3,3 6,6
Standardtegn i tabeller