Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
14 Produktinnsats. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produktinnsats 2 048 242 2 006 459 500 686 536 326 500 180 496 663 487 426 522 190 504 476
                   
Jordbruk og skogbruk 19 123 20 168 4 681 3 388 3 510 8 327 4 875 3 456 3 696
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 22 631 25 571 5 089 6 552 6 067 5 602 6 091 7 810 7 216
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 98 901 109 446 24 605 26 364 28 957 27 278 26 200 27 011 28 002
Utvinning av råolje og naturgass 68 423 68 722 15 840 18 855 18 434 16 194 16 486 17 607 17 808
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 30 478 40 724 8 765 7 509 10 523 11 083 9 714 9 404 10 194
Bergverksdrift 8 083 7 140 1 960 2 109 1 580 1 860 1 780 1 920 1 663
                   
Industri 623 117 575 949 150 415 158 501 150 576 138 806 135 534 151 032 152 415
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 118 331 122 060 27 900 33 302 31 188 28 146 29 578 33 149 31 505
Tekstil- og bekledningsindustri 4 193 3 811 964 1 100 1 104 915 855 937 908
Trelast- og trevareindustri 18 561 15 111 4 168 4 501 3 588 3 909 3 525 4 089 4 042
Treforedling 15 993 14 056 3 987 3 896 3 549 3 278 3 438 3 792 3 937
Forlag og grafisk industri 26 519 26 153 6 179 6 908 7 117 6 278 6 123 6 636 6 643
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 103 430 81 546 26 109 21 199 19 622 19 934 20 577 21 414 21 892
Kjemiske råvarer 32 582 31 842 8 336 8 599 8 473 7 848 7 015 8 507 9 149
Metallindustri 66 160 47 323 17 006 15 755 12 062 10 757 11 189 13 315 13 150
Verkstedindustri 134 036 131 499 31 674 35 996 36 181 32 314 29 654 33 350 33 777
Bygging av skip og oljeplattformer 91 077 93 676 21 505 24 241 25 216 23 281 21 623 23 557 25 197
Møbelindustri og annen industri 12 236 8 871 2 586 3 004 2 477 2 148 1 958 2 287 2 215
                   
Kraftforsyning 16 404 15 524 3 642 4 684 4 548 3 248 3 314 4 415 5 092
Vannforsyning 2 225 2 276 564 586 598 579 539 559 638
Bygge- og anleggsvirksomhet 207 386 199 729 50 167 54 001 51 171 49 247 48 492 50 818 46 908
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 172 728 171 685 42 186 45 854 39 568 42 404 42 301 47 412 41 608
Hotell- og restaurantvirksomhet 29 240 29 252 8 189 7 251 6 385 7 547 8 135 7 186 6 250
Rørtransport 2 720 2 881 570 761 792 668 656 765 826
Utenriks sjøfart 85 890 67 052 22 685 21 875 16 089 16 071 18 950 15 941 15 422
Transport ellers 142 952 134 436 37 230 36 781 31 257 32 982 34 786 35 411 30 415
Post og telekommunikasjon 50 327 53 475 12 464 13 908 13 015 12 889 13 271 14 300 14 012
Finansiell tjenesteyting 67 188 71 902 16 195 18 031 17 137 17 695 17 784 19 286 18 170
Boligtjenester (husholdninger) 36 556 39 553 9 048 10 019 9 728 9 921 10 012 9 891 9 920
Forretningsmessig tjenesteyting 251 984 252 880 58 390 71 587 62 211 64 552 56 837 69 281 62 131
Offentlig administrasjon og forsvar 71 646 79 410 18 045 18 433 20 089 20 350 20 615 18 356 20 845
Undervisning 28 457 29 897 7 012 7 361 7 524 7 493 7 626 7 254 8 215
Helse- og sosialtjenester 56 122 60 295 14 125 14 222 15 014 14 688 15 468 15 125 15 592
Andre sosiale og personlige tjenester 54 564 57 939 13 423 14 056 14 363 14 455 14 160 14 960 15 440
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 1 860 731 1 827 081 452 826 487 326 454 342 452 646 441 621 478 472 460 226
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 860 731 1 827 081 452 826 487 326 454 342 452 646 441 621 478 472 460 226
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 151 751 166 051 38 210 38 897 41 238 41 581 42 792 40 441 44 047
Statsforvaltningen 86 285 95 538 21 819 22 249 23 601 23 820 24 686 23 432 24 943
Sivil forvaltning 70 406 79 185 17 783 18 078 19 466 19 488 20 567 19 664 21 049
Forsvar 15 879 16 353 4 035 4 171 4 135 4 332 4 119 3 768 3 894
Kommuneforvaltningen 65 465 70 513 16 392 16 648 17 636 17 761 18 106 17 009 19 104
Standardtegn i tabeller