Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
13 Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produksjon i alt 8,8 -2,7 10,9 5,9 -0,1 -3,1 -4,3 -3,1 1,5
                   
Jordbruk og skogbruk -2,3 1,8 -3,2 -3,3 -0,3 0,3 3,4 2,6 2,1
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -3,0 1,8 2,0 7,5 0,9 15,0 4,8 -9,2 2,2
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 29,8 -20,2 39,1 7,3 -13,3 -27,4 -24,9 -14,9 0,2
Utvinning av råolje og naturgass 30,6 -23,6 41,7 5,6 -16,2 -31,9 -30,1 -15,9 0,4
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 20,8 10,8 16,2 29,8 17,9 10,5 29,3 -10,0 -1,8
Bergverksdrift 12,4 0,1 18,9 14,5 2,7 2,2 -1,7 -2,7 -3,7
                   
Industri 4,6 -1,0 6,2 5,6 1,6 -0,4 -2,5 -2,8 0,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4,8 2,8 5,4 8,1 6,5 4,8 2,3 -1,9 1,0
Tekstil- og bekledningsindustri 3,0 4,2 2,9 4,7 1,5 5,5 5,1 5,0 9,8
Trelast- og trevareindustri 2,7 -1,0 -0,5 -1,2 -2,2 -2,2 -0,2 0,9 1,5
Treforedling 2,6 5,2 2,3 8,9 9,2 7,7 6,4 -2,2 -1,9
Forlag og grafisk industri 0,7 0,9 0,6 1,0 1,0 1,1 0,8 0,7 0,7
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 13,0 -11,2 20,4 1,7 -11,8 -13,9 -14,7 -3,5 -0,7
Kjemiske råvarer 11,4 0,7 11,8 20,7 13,2 10,0 -7,4 -11,5 -13,6
Metallindustri -7,9 -21,1 -1,9 -6,4 -19,1 -28,1 -22,5 -13,8 4,2
Verkstedindustri 5,0 3,6 4,8 8,5 6,6 6,3 3,6 -1,5 -0,5
Bygging av skip og oljeplattformer 4,8 2,5 4,8 6,1 4,1 3,7 2,0 0,4 7,7
Møbelindustri og annen industri 2,5 -2,7 4,9 3,5 0,1 -2,2 -4,4 -4,7 -4,8
                   
Kraftforsyning 31,0 -4,4 64,2 25,5 5,9 14,1 -12,9 -19,1 18,9
Vannforsyning 1,6 1,4 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 6,4 1,9 6,9 4,9 3,1 1,9 1,2 1,4 2,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,5 -0,2 4,9 2,8 0,9 0,2 -1,4 -0,3 1,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 5,0 3,7 4,9 4,9 4,3 3,7 3,4 3,4 3,6
Rørtransport 7,4 -2,9 14,9 9,5 1,2 4,1 -11,1 -5,8 -1,5
Utenriks sjøfart 4,0 -7,1 4,2 -3,1 -6,6 -7,0 -7,8 -7,3 -7,9
Transport ellers 5,2 1,4 6,0 6,7 3,8 4,2 0,5 -2,4 -0,1
Post og telekommunikasjon -2,3 -4,3 -1,8 -5,0 -5,1 -5,1 -5,8 -1,5 -3,2
Finansiell tjenesteyting 6,0 4,6 0,8 12,1 7,3 7,0 7,8 -2,7 2,8
Boligtjenester (husholdninger) 2,5 3,2 2,7 2,7 3,5 3,5 3,3 2,7 2,9
Forretningsmessig tjenesteyting 5,7 3,3 5,9 5,7 3,7 3,7 2,9 3,0 2,3
Offentlig administrasjon og forsvar 5,7 3,3 6,3 6,3 5,5 4,1 2,7 1,1 2,8
Undervisning 5,6 3,7 6,2 7,2 5,9 4,6 3,0 1,5 2,4
Helse- og sosialtjenester 6,3 3,8 6,9 7,6 6,0 4,6 3,2 1,4 3,2
Andre sosiale og personlige tjenester 4,6 4,1 5,2 6,1 5,3 4,5 3,8 2,9 3,1
                   
Fastlands-Norge 5,2 1,4 6,1 5,9 3,2 2,5 0,7 -0,6 2,0
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 5,9 3,5 6,6 7,0 5,7 4,3 2,8 1,2 2,8
Statsforvaltningen 5,8 3,5 6,4 7,0 5,9 4,4 2,9 1,0 2,4
Sivil forvaltning 6,0 3,5 6,7 6,9 5,8 4,3 3,0 1,2 2,3
Forsvar 4,7 3,6 4,9 7,4 6,5 5,2 2,6 0,2 2,9
Kommuneforvaltningen 6,0 3,4 6,8 7,0 5,5 4,2 2,7 1,4 3,2
Standardtegn i tabeller