Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
12 Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produksjon i alt 2,5 -1,7 2,2 0,6 1,6 -5,8 -1,4 -1,1 -1,1
                   
Jordbruk og skogbruk 5,1 -7,9 9,9 -1,5 -4,3 -9,5 -11,8 -2,9 3,6
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 4,2 10,0 5,3 -0,4 0,9 1,0 17,6 20,7 19,4
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 0,6 0,1 -1,6 2,5 5,1 -2,0 0,7 -3,3 -5,7
Utvinning av råolje og naturgass -0,0 -2,5 -3,0 1,7 1,2 -5,6 0,6 -5,9 -5,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,0 28,4 12,7 13,0 55,9 34,9 1,7 28,9 -4,6
Bergverksdrift -1,1 -13,2 -7,4 -10,7 -12,6 -22,2 -9,6 -6,9 6,2
                   
Industri 2,6 -5,0 3,1 -0,8 -0,4 -12,8 -5,0 -1,3 -1,3
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 0,6 1,6 0,1 0,2 2,8 -5,3 5,3 3,6 2,1
Tekstil- og bekledningsindustri -17,1 -12,5 -13,2 -12,3 -11,7 -11,6 -13,6 -13,2 -16,3
Trelast- og trevareindustri -11,6 -16,9 -10,0 -16,0 -23,0 -22,6 -13,7 -6,9 12,1
Treforedling -6,6 -13,8 -6,2 -12,2 -16,4 -23,5 -13,8 0,2 8,8
Forlag og grafisk industri 0,4 -3,1 0,2 -0,4 3,7 -9,5 -2,5 -3,9 -6,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri -4,5 -6,6 -9,7 -12,0 -5,4 -15,8 -1,9 -1,7 -4,8
Kjemiske råvarer 0,4 -5,9 1,3 -4,3 -4,6 -13,6 -13,4 9,1 20,1
Metallindustri -1,8 -19,9 1,8 -10,6 -25,8 -29,8 -21,1 -0,7 12,9
Verkstedindustri 11,4 -2,2 14,8 9,5 11,2 -9,6 -5,6 -4,0 -5,0
Bygging av skip og oljeplattformer 12,8 1,8 15,2 10,7 13,2 -4,7 0,5 -0,9 -9,3
Møbelindustri og annen industri -5,6 -26,4 -9,7 -13,1 -25,0 -36,9 -21,2 -19,9 -9,0
                   
Kraftforsyning 3,0 -7,0 -6,7 4,4 -3,6 -17,6 -8,7 -0,1 1,9
Vannforsyning 8,6 3,6 7,9 7,2 4,6 1,2 6,3 2,2 1,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 4,0 -4,6 6,7 1,6 -0,2 -9,5 -3,9 -4,4 -7,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,5 -2,0 2,7 -4,1 -4,5 -6,4 -0,6 3,5 4,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,7 -3,1 1,4 -1,8 -3,4 -4,4 -3,1 -1,3 -3,9
Rørtransport 5,3 2,6 -3,1 2,6 2,6 -1,8 12,4 -1,0 1,7
Utenriks sjøfart 0,2 -14,5 3,7 -2,0 -12,6 -18,0 -11,7 -15,5 -11,9
Transport ellers 0,9 -5,1 -1,2 -0,5 -3,0 -10,9 -4,8 -1,5 -3,7
Post og telekommunikasjon 3,5 3,8 3,4 6,2 6,5 4,1 4,5 0,6 5,5
Finansiell tjenesteyting 3,9 3,9 6,6 2,5 6,1 4,8 4,0 1,1 0,7
Boligtjenester (husholdninger) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Forretningsmessig tjenesteyting 4,3 -2,1 1,5 0,8 5,2 -3,1 -4,8 -5,1 -2,1
Offentlig administrasjon og forsvar 3,7 4,9 3,6 2,4 8,5 2,8 6,8 1,8 3,3
Undervisning 2,4 2,7 0,9 2,8 8,4 -4,4 5,7 1,6 3,7
Helse- og sosialtjenester 3,4 3,7 3,6 1,9 4,2 0,9 4,4 5,5 3,2
Andre sosiale og personlige tjenester 3,6 2,6 4,0 1,4 3,1 -0,2 2,1 5,3 5,8
                   
Fastlands-Norge 2,9 -1,6 2,9 0,3 1,4 -6,0 -1,5 -0,2 0,2
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,3 4,1 3,0 2,6 6,8 0,1 5,6 4,0 3,8
Statsforvaltningen 2,5 4,3 2,6 2,0 6,6 0,9 5,5 4,2 3,7
Sivil forvaltning 2,4 4,8 2,5 1,7 6,9 1,0 6,1 5,3 4,3
Forsvar 2,7 0,9 2,9 3,4 4,5 0,5 1,5 -2,8 -0,1
Kommuneforvaltningen 4,1 3,9 3,5 3,1 6,9 -0,6 5,7 3,8 4,0
Standardtegn i tabeller