Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
11 Produksjon. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produksjon i alt 3 988 446 3 919 802 962 138 1 036 175 991 232 955 756 948 334 1 024 480 980 676
                   
Jordbruk og skogbruk 34 375 31 643 13 080 7 289 6 449 6 578 11 538 7 079 6 683
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 33 652 37 016 7 116 9 412 9 572 7 713 8 369 11 362 11 430
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 593 002 593 753 139 409 156 961 161 313 140 293 140 351 151 796 152 132
Utvinning av råolje og naturgass 542 517 528 927 124 723 145 078 144 229 122 813 125 410 136 475 135 837
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 50 486 64 826 14 686 11 883 17 083 17 480 14 941 15 321 16 295
Bergverksdrift 11 637 10 100 2 803 2 926 2 211 2 629 2 535 2 725 2 347
                   
Industri 795 050 755 687 187 303 201 025 197 109 182 191 177 960 198 427 194 449
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 144 606 146 913 33 818 38 882 37 163 33 869 35 617 40 264 37 934
Tekstil- og bekledningsindustri 6 196 5 423 1 403 1 549 1 537 1 329 1 213 1 345 1 287
Trelast- og trevareindustri 25 563 21 238 5 807 6 140 4 957 5 552 5 014 5 715 5 558
Treforedling 18 777 16 193 4 662 4 369 4 013 3 783 4 020 4 377 4 364
Forlag og grafisk industri 43 309 41 967 10 099 11 064 11 439 10 055 9 843 10 630 10 657
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 110 437 103 182 25 320 26 260 27 122 25 406 24 835 25 819 25 819
Kjemiske råvarer 38 569 36 310 9 560 9 292 9 069 8 821 8 281 10 139 10 889
Metallindustri 80 025 64 127 20 065 18 478 15 242 14 701 15 831 18 353 17 205
Verkstedindustri 195 940 191 532 46 093 51 212 51 961 46 902 43 518 49 151 49 337
Bygging av skip og oljeplattformer 113 145 115 197 26 618 29 391 30 865 28 465 26 749 29 118 27 993
Møbelindustri og annen industri 18 483 13 605 3 858 4 389 3 742 3 308 3 039 3 516 3 405
                   
Kraftforsyning 57 119 53 100 12 418 15 388 15 424 10 970 11 333 15 372 15 710
Vannforsyning 4 584 4 748 1 152 1 170 1 177 1 152 1 225 1 195 1 195
Bygge- og anleggsvirksomhet 299 049 285 409 71 886 76 411 72 920 70 334 69 106 73 049 67 554
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 344 308 337 572 83 367 90 074 78 129 83 348 82 891 93 204 81 525
Hotell- og restaurantvirksomhet 58 744 56 931 16 348 14 173 12 391 14 713 15 844 13 982 11 908
Rørtransport 20 317 20 840 4 188 5 593 5 824 4 771 4 707 5 538 5 923
Utenriks sjøfart 116 635 99 672 28 631 29 984 23 995 25 057 25 270 25 351 21 138
Transport ellers 192 956 183 075 48 936 49 529 43 110 44 611 46 586 48 768 41 501
Post og telekommunikasjon 81 049 84 127 19 887 22 272 20 666 20 281 20 780 22 400 21 793
Finansiell tjenesteyting 144 486 150 163 36 734 37 860 36 278 37 408 38 186 38 291 36 516
Boligtjenester (husholdninger) 119 566 121 119 30 138 30 138 29 866 30 196 30 528 30 528 30 254
Forretningsmessig tjenesteyting 458 433 448 628 105 598 128 366 111 442 114 792 100 562 121 832 109 088
Offentlig administrasjon og forsvar 161 895 169 908 40 637 40 763 43 013 42 003 43 401 41 490 44 424
Undervisning 113 967 116 989 25 739 29 673 30 896 28 725 27 216 30 152 32 024
Helse- og sosialtjenester 236 555 245 391 59 738 59 066 61 016 59 698 62 343 62 335 62 995
Andre sosiale og personlige tjenester 111 068 113 930 27 029 28 103 28 433 28 293 27 602 29 601 30 088
                   
Fastlands-Norge 3 258 492 3 205 536 789 910 843 637 800 100 785 636 778 006 841 795 801 483
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 475 060 494 392 117 098 120 331 124 883 120 771 123 620 125 118 129 684
Statsforvaltningen 227 997 237 730 57 289 57 363 59 628 57 922 60 431 59 749 61 825
Sivil forvaltning 196 549 206 009 49 549 49 311 51 625 49 885 52 575 51 924 53 826
Forsvar 31 448 31 720 7 741 8 052 8 003 8 036 7 856 7 825 7 999
Kommuneforvaltningen 247 063 256 662 59 808 62 968 65 255 62 850 63 189 65 369 67 859
Standardtegn i tabeller