Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
10 Produksjon. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produksjon i alt 4 341 296 4 153 044 1 067 950 1 128 687 1 051 182 1 012 759 1 007 815 1 081 287 1 055 823
                   
Jordbruk og skogbruk 33 586 31 477 12 764 7 095 6 345 6 421 11 638 7 074 6 716
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 32 658 36 561 7 170 9 542 8 989 8 272 8 840 10 460 10 972
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 769 602 614 628 193 745 188 695 171 106 141 765 146 509 155 248 161 621
Utvinning av råolje og naturgass 708 634 527 853 176 915 172 626 149 128 117 761 124 372 136 592 141 031
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 60 968 86 775 16 830 16 069 21 978 24 004 22 137 18 656 20 590
Bergverksdrift 13 079 11 359 3 311 3 391 2 396 2 949 2 942 3 072 2 450
                   
Industri 831 801 782 418 198 894 212 656 204 783 189 338 184 324 203 973 202 785
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 151 515 158 187 35 799 42 120 40 171 36 650 38 568 42 799 41 422
Tekstil- og bekledningsindustri 6 383 5 819 1 447 1 634 1 580 1 435 1 314 1 490 1 453
Trelast- og trevareindustri 26 265 21 609 5 928 6 255 5 001 5 630 5 106 5 871 5 694
Treforedling 19 258 17 477 4 748 4 749 4 396 4 073 4 355 4 652 4 690
Forlag og grafisk industri 43 618 42 643 10 167 11 185 11 608 10 225 9 992 10 818 10 889
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 124 818 103 595 30 967 27 971 25 986 25 165 25 908 26 536 24 563
Kjemiske råvarer 42 960 40 724 10 691 11 372 10 872 10 289 8 580 10 982 11 285
Metallindustri 73 740 46 636 18 824 15 917 11 390 10 113 11 512 13 621 13 402
Verkstedindustri 205 702 208 391 48 365 55 454 57 025 51 608 47 323 52 435 53 893
Bygging av skip og oljeplattformer 118 589 123 761 27 948 31 444 32 975 30 850 28 647 31 290 32 222
Møbelindustri og annen industri 18 953 13 577 4 008 4 557 3 778 3 301 3 019 3 479 3 272
                   
Kraftforsyning 74 823 66 489 16 766 23 330 20 922 13 381 13 335 18 851 25 329
Vannforsyning 4 657 4 889 1 171 1 189 1 211 1 186 1 261 1 231 1 247
Bygge- og anleggsvirksomhet 318 247 309 533 77 208 82 359 78 575 75 960 75 144 79 854 74 483
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 356 307 348 698 87 316 93 201 79 716 87 262 85 565 96 155 83 988
Hotell- og restaurantvirksomhet 61 699 61 995 17 205 15 132 13 342 15 975 17 239 15 439 13 279
Rørtransport 21 813 21 725 5 250 6 033 5 647 5 208 5 243 5 626 5 659
Utenriks sjøfart 121 284 96 254 31 767 29 260 23 639 23 852 25 840 22 923 19 181
Transport ellers 203 012 195 301 50 971 54 331 46 096 48 250 48 747 52 207 44 319
Post og telekommunikasjon 79 196 78 644 19 595 21 066 19 449 19 057 19 278 20 859 19 852
Finansiell tjenesteyting 153 124 166 450 37 758 42 622 40 091 42 084 42 317 41 958 41 467
Boligtjenester (husholdninger) 122 585 128 199 30 998 31 170 31 391 31 972 32 421 32 414 32 734
Forretningsmessig tjenesteyting 484 745 490 073 112 291 137 063 120 184 125 780 110 078 134 032 120 357
Offentlig administrasjon og forsvar 171 092 185 475 43 264 43 930 46 895 45 919 47 435 45 227 49 778
Undervisning 120 364 128 130 27 369 32 293 33 522 31 493 29 815 33 300 35 589
Helse- og sosialtjenester 251 405 270 630 64 381 64 444 66 416 65 868 69 357 68 988 70 772
Andre sosiale og personlige tjenester 116 218 124 118 28 755 29 886 30 467 30 769 30 488 32 394 33 246
                   
Fastlands-Norge 3 428 597 3 420 438 837 188 904 698 850 791 841 935 830 223 897 490 869 362
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 503 115 541 689 125 258 130 510 135 878 132 504 135 965 137 342 145 049
Statsforvaltningen 241 196 260 371 61 160 61 784 65 314 63 624 66 411 65 021 69 345
Sivil forvaltning 208 278 225 988 52 952 53 052 56 650 54 960 57 863 56 515 60 437
Forsvar 32 917 34 382 8 208 8 732 8 664 8 664 8 548 8 506 8 907
Kommuneforvaltningen 261 919 281 318 64 098 68 726 70 565 68 880 69 553 72 321 75 704
Standardtegn i tabeller