Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
9 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 3,7 2,5 1,4 1,5 0,1 0,3 0,2 -0,1 2,5
Konsum i husholdninger 3,7 2,5 1,4 1,5 0,1 0,3 0,2 -0,0 2,5
Varekonsum 3,5 1,6 2,0 0,0 0,4 0,2 -0,0 -0,1 4,3
Tjenestekonsum 4,0 3,3 0,8 2,3 -0,1 0,6 0,6 0,8 0,7
Husholdningenes kjøp i utlandet 3,5 4,0 1,7 6,7 -0,6 -0,6 -0,1 -5,0 0,9
Utlendingers kjøp i Norge 4,5 2,6 1,4 -0,3 0,5 1,1 0,6 0,8 1,1
Konsum i ideelle organisasjoner 5,3 3,7 2,0 2,6 -0,2 0,5 0,5 -0,6 1,4
Konsum i offentlig forvaltning 5,9 3,4 2,3 2,3 -0,6 0,6 0,5 0,4 1,0
Konsum i statsforvaltningen 5,5 3,4 1,9 1,8 0,6 0,3 0,2 -0,4 1,9
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 5,7 3,4 1,7 1,7 0,7 0,4 0,1 -0,4 1,8
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 4,6 3,5 3,4 2,4 -0,2 -0,4 0,9 -0,0 2,4
Konsum i kommuneforvaltningen 6,2 3,4 2,7 2,8 -1,8 0,9 0,9 1,3 0,1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 6,1 3,1 1,8 2,4 -1,1 1,1 1,5 -1,9 3,1
Utvinning og rørtransport 8,9 4,6 1,6 2,9 -1,5 2,2 4,7 -6,6 3,5
Tjenester tilknyttet utvinning -24,2 -67,2 688,0 -18,3 18,1 -20,8 88,7 -35,4 -67,5
Utenriks sjøfart 9,3 -1,8 9,0 7,4 -8,5 -2,9 -3,7 1,9 115,5
Fastlands-Norge 5,1 2,6 1,5 1,8 -0,7 1,0 0,8 -0,3 0,2
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 4,9 2,8 1,4 1,9 -0,5 0,9 0,7 -0,1 0,6
Næringer 4,6 3,0 1,5 2,5 -0,8 1,2 0,6 -0,5 0,7
Industri og bergverk 4,6 2,3 1,2 3,4 -3,0 5,3 -4,5 2,4 -3,8
Annen vareproduksjon 4,4 3,0 2,2 2,1 -1,2 1,7 1,6 -1,3 2,0
Tjenester 4,6 3,1 1,4 2,4 -0,2 0,2 1,3 -0,7 1,2
Boliger (husholdninger) 5,8 2,3 0,9 0,6 0,3 0,2 0,9 0,7 0,2
Offentlig forvaltning 5,6 2,0 2,0 1,6 -1,9 1,4 1,1 -0,9 -1,3
Lagerendring og statistiske avvik -19,5 74,9 127,2 -109,8 .. -64,5 -247,5 -23,9 -28,4
Bruttoinvestering i alt 4,1 4,5 5,7 -2,8 6,6 -4,5 4,0 -3,1 4,9
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 4,3 3,2 2,8 0,5 1,6 -0,8 1,2 -0,7 2,6
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 4,6 2,8 1,7 1,8 -0,3 0,5 0,4 0,0 1,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 5,8 3,2 2,2 2,2 -0,7 0,7 0,6 0,2 0,9
                   
Eksport i alt 16,5 -14,0 -0,7 -5,9 -9,7 -2,3 -1,2 1,7 1,1
Tradisjonelle varer 2,4 -6,5 5,5 -1,3 -8,0 -1,4 2,2 -3,7 0,4
Råolje og naturgass 32,0 -24,2 -2,5 -12,5 -13,6 -7,1 -0,7 4,6 6,7
Skip, plattformer og fly -1,5 -3,6 0,9 -8,4 8,2 -1,9 -13,1 9,7 -38,0
Tjenester 6,3 -0,3 -2,7 2,5 -4,7 6,3 -4,9 2,2 -4,6
                   
Samlet sluttanvendelse 8,6 -3,2 1,3 -1,8 -2,5 -1,2 0,3 0,1 2,1
                   
Import i alt 4,0 -0,4 1,8 2,8 -2,5 -0,4 -0,6 -2,6 2,9
Tradisjonelle varer 4,6 -1,2 1,9 2,8 -2,1 -2,1 -0,9 -2,6 0,9
Råolje og naturgass 15,3 -19,1 2,8 -35,2 -15,2 6,1 16,0 6,2 3,0
Skip, plattformer og fly 2,5 -2,4 11,8 5,0 -1,2 -2,3 -15,5 5,7 -3,1
Tjenester 2,8 1,9 0,3 3,6 -3,4 3,0 1,5 -3,1 6,8
                   
Bruttonasjonalprodukt1 10,0 -4,0 1,2 -3,2 -2,6 -1,4 0,6 0,8 1,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 3,2 3,3 2,1 0,8 0,3 1,0 0,6 0,2 0,8
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 31,8 -22,3 -0,6 -13,5 -10,3 -9,1 0,6 3,1 5,8
Fastlands-Norge(basisverdi) 4,2 3,0 2,3 2,3 -0,8 0,7 0,4 0,2 0,5
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 3,7 2,6 2,3 2,4 -1,0 0,7 0,3 0,1 0,2
Industri og bergverk -0,2 4,8 -0,6 8,0 -0,5 -0,5 1,3 0,7 -8,2
Annen vareproduksjon 11,1 -0,8 9,9 -0,0 -5,5 2,8 -2,0 -2,1 11,2
Tjenester inkl. boligtjenester 3,1 2,9 1,3 1,6 -0,0 0,5 0,6 0,4 -0,0
Offentlig forvaltning 5,8 4,0 2,3 2,2 -0,1 1,0 0,5 0,4 1,6
Produktavgifter og -subsidier -2,9 5,0 1,0 -9,0 7,8 2,6 2,1 0,2 2,3
Standardtegn i tabeller