Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
8 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2007=100(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 103,7 106,3 104,2 105,8 105,9 106,2 106,5 106,4 109,0
Konsum i husholdninger 103,7 106,2 104,1 105,7 105,7 106,1 106,3 106,3 109,0
Varekonsum 103,5 105,1 104,4 104,4 104,8 105,0 104,9 104,9 109,4
Tjenestekonsum 104,0 107,4 104,1 106,4 106,3 107,0 107,7 108,5 109,3
Husholdningenes kjøp i utlandet 103,5 107,6 103,1 110,0 109,4 108,7 108,6 103,1 104,0
Utlendingers kjøp i Norge 104,5 107,2 105,5 105,2 105,7 106,9 107,6 108,4 109,5
Konsum i ideelle organisasjoner 105,3 109,2 106,0 108,7 108,5 109,1 109,6 109,0 110,5
Konsum i offentlig forvaltning 105,9 109,5 106,8 109,2 108,6 109,2 109,8 110,3 111,4
Konsum i statsforvaltningen 105,5 109,1 106,3 108,2 108,8 109,2 109,4 109,0 111,0
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 105,7 109,2 106,4 108,2 108,9 109,4 109,5 109,1 111,0
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 104,6 108,3 105,9 108,4 108,2 107,7 108,7 108,7 111,3
Konsum i kommuneforvaltningen 106,2 109,8 107,2 110,2 108,3 109,3 110,2 111,7 111,8
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 106,1 109,4 106,9 109,5 108,3 109,4 111,1 109,0 112,3
Utvinning og rørtransport 108,9 113,9 110,0 113,2 111,5 114,0 119,3 111,4 115,2
Tjenester tilknyttet utvinning 75,8 24,9 89,0 72,6 85,8 67,9 128,1 82,8 26,9
Utenriks sjøfart 109,3 107,4 113,6 121,9 111,6 108,3 104,3 106,3 229,0
Fastlands-Norge 105,1 107,8 105,7 107,6 106,8 107,9 108,7 108,3 108,5
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 104,9 107,9 105,4 107,4 106,9 107,9 108,6 108,5 109,0
Næringer 104,6 107,7 104,9 107,5 106,7 108,0 108,6 108,1 108,8
Industri og bergverk 104,6 107,0 104,8 108,4 105,2 110,7 105,7 108,2 104,1
Annen vareproduksjon 104,4 107,6 104,8 107,0 105,7 107,6 109,3 107,9 110,1
Tjenester 104,6 107,9 104,9 107,4 107,2 107,4 108,9 108,1 109,3
Boliger (husholdninger) 105,8 108,3 106,5 107,1 107,5 107,7 108,7 109,4 109,6
Offentlig forvaltning 105,6 107,8 106,7 108,4 106,4 107,8 109,0 108,0 106,6
Lagerendring og statistiske avvik 80,5 140,7 110,1 -10,8 -344,2 -122,3 180,5 137,4 98,3
Bruttoinvestering i alt 104,1 108,7 107,2 104,2 111,1 106,1 110,3 107,0 112,2
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 104,3 107,7 105,7 106,2 107,9 106,9 108,2 107,5 110,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 104,6 107,5 105,2 107,1 106,8 107,3 107,8 107,8 109,6
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 105,8 109,2 106,8 109,1 108,3 109,0 109,7 109,9 110,9
                   
Eksport i alt 116,5 100,2 120,0 112,9 101,9 99,6 98,4 100,1 101,2
Tradisjonelle varer 102,4 95,7 106,4 105,1 96,7 95,4 97,5 93,9 94,3
Råolje og naturgass 132,0 100,1 138,0 120,7 104,3 96,9 96,2 100,6 107,3
Skip, plattformer og fly 98,5 95,0 100,6 92,2 99,7 97,8 85,0 93,3 57,8
Tjenester 106,3 106,1 105,8 108,5 103,4 110,0 104,6 106,9 102,0
                   
Samlet sluttanvendelse 108,6 105,1 110,5 108,5 105,8 104,5 104,8 104,9 107,1
                   
Import i alt 104,0 103,6 104,6 107,5 104,9 104,4 103,8 101,1 104,0
Tradisjonelle varer 104,6 103,3 105,4 108,4 106,2 103,9 103,0 100,3 101,2
Råolje og naturgass 115,3 93,2 141,7 91,8 77,9 82,6 95,9 101,8 104,9
Skip, plattformer og fly 102,5 100,0 105,9 111,2 109,8 107,3 90,7 95,9 92,9
Tjenester 102,8 104,8 102,2 105,9 102,3 105,4 107,0 103,7 110,8
                   
Bruttonasjonalprodukt1 110,0 105,5 112,4 108,8 106,0 104,5 105,1 106,0 108,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 103,2 106,5 104,3 105,1 105,4 106,4 107,1 107,3 108,1
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 131,8 102,3 139,1 120,4 108,0 98,2 98,8 101,9 107,7
Fastlands-Norge(basisverdi) 104,2 107,3 104,9 107,3 106,5 107,3 107,7 107,9 108,4
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 103,7 106,5 104,4 106,8 105,8 106,5 106,8 106,9 107,1
Industri og bergverk 99,8 104,7 97,1 104,9 104,3 103,8 105,2 106,0 97,3
Annen vareproduksjon 111,1 110,3 116,1 116,1 109,7 112,8 110,5 108,3 120,3
Tjenester inkl. boligtjenester 103,1 106,1 103,7 105,3 105,3 105,8 106,4 106,9 106,9
Offentlig forvaltning 105,8 110,1 106,7 109,0 108,9 110,0 110,5 111,0 112,8
Produktavgifter og -subsidier 97,1 102,0 100,8 91,7 98,9 101,4 103,6 103,8 106,1
Standardtegn i tabeller