Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
7 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 1,3 0,1 -1,1 -0,9 -0,4 1,3 1,3 1,3 0,6
Konsum i husholdninger 1,2 0,0 -1,1 -0,9 -0,5 1,3 1,3 1,3 0,7
Varekonsum -0,2 -0,3 -2,2 -1,5 -1,0 2,1 2,2 2,0 0,4
Tjenestekonsum 2,0 0,8 0,2 0,2 -0,3 0,6 0,5 0,3 0,6
Husholdningenes kjøp i utlandet 6,3 -6,7 -2,3 -3,0 -2,5 -0,1 -1,3 6,6 2,5
Utlendingers kjøp i Norge -0,0 -7,0 -4,1 2,6 -8,7 -0,0 -0,2 8,4 -3,7
Konsum i ideelle organisasjoner 3,0 3,3 -0,6 -0,9 2,0 1,1 1,3 1,9 -1,2
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,8 0,9 0,6 2,6 1,0 1,1 -0,7 1,0
Konsum i statsforvaltningen 3,3 5,0 0,8 1,0 2,6 0,9 0,5 0,4 0,4
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 3,4 5,7 1,0 0,8 3,2 0,5 1,0 0,9 0,2
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 2,8 0,6 -0,3 1,9 -1,6 3,4 -2,7 -3,0 1,5
Konsum i kommuneforvaltningen 4,8 4,6 1,0 0,1 2,5 1,1 1,8 -2,0 1,8
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 1,4 -7,9 1,7 -2,2 -5,8 0,1 -5,1 3,0 -11,0
Utvinning og rørtransport 3,7 4,6 5,5 2,2 10,2 -7,2 -7,6 -0,2 2,9
Tjenester tilknyttet utvinning .. .. 819,7 -25,3 13,9 -61,4 -383,8 -156,1 128,9
Utenriks sjøfart 29,3 -7,9 -10,2 7,6 -19,9 20,7 8,6 -11,5 -66,2
Fastlands-Norge 1,0 -11,7 1,4 -4,0 -10,0 1,8 -5,3 5,4 -12,3
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 0,1 -16,2 -2,9 -2,5 -9,8 -1,1 -6,6 -1,5 -3,7
Næringer 6,1 -15,1 -3,6 -0,4 -11,2 0,8 -7,5 -0,9 -4,6
Industri og bergverk 10,2 -30,1 -2,3 2,8 -23,8 2,9 -21,9 -11,2 6,4
Annen vareproduksjon 17,3 -17,1 -2,4 -11,5 -11,2 6,1 0,7 -9,7 -6,0
Tjenester 2,5 -11,0 -4,3 2,0 -8,1 -0,9 -6,5 3,3 -5,9
Boliger (husholdninger) -12,1 -18,9 -1,1 -7,6 -6,0 -5,9 -4,2 -2,9 -1,3
Offentlig forvaltning 4,7 6,8 20,9 -9,4 -11,0 13,2 -0,8 27,7 -34,0
Lagerendring og statistiske avvik 31,8 .. 65,6 -58,5 -112,7 -333,6 -171,8 522,0 -116,8
Bruttoinvestering i alt 3,2 -16,8 5,6 -7,7 -10,5 2,2 -7,4 -2,8 -3,5
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 2,5 -3,5 1,3 -2,5 -2,5 1,4 -1,0 -0,2 -0,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1,9 -1,1 -0,0 -1,2 -1,6 1,3 -0,0 1,5 -1,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,1 5,1 3,5 -1,0 0,7 2,5 0,9 3,1 -4,8
                   
Eksport i alt 0,9 -4,0 -3,6 1,2 -2,2 -4,0 3,6 1,0 -0,2
Tradisjonelle varer 4,3 -7,8 -0,3 -6,7 -5,7 -1,1 8,1 0,0 0,3
Råolje og naturgass -2,0 -1,2 -5,1 6,5 -0,3 -5,9 4,6 -1,6 -1,6
Skip, plattformer og fly 11,5 -1,1 39,8 -22,4 35,3 -32,4 -16,3 7,6 81,6
Tjenester 1,9 -4,7 -7,2 3,6 -3,9 -1,4 -2,4 7,1 -2,3
                   
Samlet sluttanvendelse 1,9 -3,7 -0,5 -1,3 -2,4 -0,5 0,6 0,2 -0,2
                   
Import i alt 2,2 -10,3 0,1 -5,8 -7,5 1,7 0,7 0,6 -0,5
Tradisjonelle varer -0,4 -13,2 -1,8 -7,7 -5,9 -1,3 1,5 -0,3 3,1
Råolje og naturgass -36,0 31,1 -12,9 154,1 -61,7 32,5 124,8 -21,7 -45,1
Skip, plattformer og fly 47,0 -8,5 31,9 -26,7 -31,4 44,7 -15,0 75,3 -47,3
Tjenester 4,9 -5,4 0,4 -0,2 -6,0 3,2 -0,7 -4,7 2,7
                   
Bruttonasjonalprodukt1 1,8 -1,6 -0,6 0,1 -0,9 -1,1 0,5 0,1 -0,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,2 -1,6 -0,2 -1,3 -0,9 0,0 0,3 0,4 0,1
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 0,6 -1,8 -2,1 4,8 -0,8 -4,4 1,2 -0,8 -1,1
Fastlands-Norge(basisverdi) 2,7 -1,3 0,2 -1,1 -1,0 0,1 0,3 0,5 0,3
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 2,5 -2,5 -0,2 -1,5 -1,7 -0,0 0,2 0,5 0,3
Industri og bergverk 2,3 -5,9 -2,2 -2,6 -3,7 -1,6 1,4 1,0 -0,3
Annen vareproduksjon 3,4 -4,8 0,4 -3,7 -2,3 -3,3 3,9 1,4 -2,3
Tjenester inkl. boligtjenester 2,4 -1,0 0,3 -0,7 -1,0 1,1 -0,9 0,2 1,0
Offentlig forvaltning 3,5 2,8 1,6 0,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,2
Produktavgifter og -subsidier -0,7 -3,2 -2,3 -2,3 0,1 -0,3 0,8 -0,1 -0,5
Standardtegn i tabeller