Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
5 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 987 312 1 013 591 246 829 248 262 247 370 251 430 255 354 258 632 266 703
Konsum i husholdninger 947 061 970 478 236 673 237 939 236 854 240 742 244 473 247 615 255 671
Varekonsum 483 580 489 820 120 823 119 070 118 295 120 952 123 644 125 979 131 856
Tjenestekonsum 429 472 447 256 107 572 110 227 109 822 111 232 112 517 113 738 115 218
Husholdningenes kjøp i utlandet 61 706 59 839 15 086 15 608 15 128 15 020 14 800 14 986 15 498
Utlendingers kjøp i Norge -27 697 -26 437 -6 808 -6 967 -6 390 -6 462 -6 488 -7 087 -6 901
Konsum i ideelle organisasjoner 40 252 43 112 10 156 10 324 10 515 10 688 10 880 11 017 11 032
Konsum i offentlig forvaltning 491 816 533 113 124 622 128 167 130 711 132 800 135 014 134 611 137 418
Konsum i statsforvaltningen 253 974 275 678 64 163 65 971 68 054 68 861 69 369 69 396 70 968
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 220 388 240 707 55 665 57 106 59 354 59 909 60 577 60 871 62 109
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 33 586 34 970 8 498 8 866 8 700 8 953 8 792 8 526 8 859
Konsum i kommuneforvaltningen 237 842 257 435 60 459 62 195 62 657 63 939 65 646 65 215 66 450
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 542 074 514 495 138 839 139 075 129 567 131 079 126 350 127 630 117 093
Utvinning og rørtransport 122 237 133 688 31 516 33 132 35 953 34 119 32 995 30 736 32 733
Tjenester tilknyttet utvinning -319 -45 -207 -126 -170 -52 278 -101 -75
Utenriks sjøfart 21 811 19 731 5 171 5 976 4 381 5 132 5 366 4 840 3 521
Fastlands-Norge 398 345 361 121 102 359 100 094 89 403 91 881 87 711 92 155 80 914
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 319 549 275 253 79 946 79 470 71 382 71 203 66 959 65 887 63 821
Næringer 226 161 197 738 56 285 57 479 50 648 51 656 48 056 47 412 45 551
Industri og bergverk 35 745 25 562 9 031 9 599 7 098 7 691 5 739 5 219 5 342
Annen vareproduksjon 39 894 34 070 10 311 9 325 8 180 8 830 9 037 8 052 7 717
Tjenester 150 522 138 106 36 943 38 555 35 371 35 134 33 280 34 141 32 492
Boliger (husholdninger) 93 388 77 515 23 661 21 991 20 734 19 547 18 903 18 475 18 270
Offentlig forvaltning 78 796 85 868 22 414 20 624 18 021 20 678 20 752 26 268 17 093
Lagerendring og statistiske avvik 34 749 -12 938 15 525 -634 2 559 -2 125 -2 252 -10 667 1 283
Bruttoinvestering i alt 576 823 501 558 154 364 138 441 132 126 128 955 124 098 116 963 118 376
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 2 055 951 2 048 262 525 815 514 870 510 207 513 185 514 466 510 207 522 496
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 877 473 1 907 824 473 810 476 523 467 484 476 111 478 079 485 399 485 034
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 570 612 618 981 147 036 148 790 148 732 153 478 155 766 160 879 154 510
                   
Eksport i alt 1 222 602 1 008 933 308 203 293 518 259 164 243 157 248 813 255 566 257 734
Tradisjonelle varer 322 913 278 316 85 175 78 470 68 107 66 427 73 387 70 732 71 271
Råolje og naturgass 620 515 465 111 154 927 144 412 124 485 108 830 113 027 116 318 122 059
Skip, plattformer og fly 14 004 13 348 4 730 3 361 4 920 3 259 2 370 2 799 3 151
Tjenester 265 170 252 158 63 371 67 274 61 652 64 641 60 029 65 717 61 253
                   
Samlet sluttanvendelse 3 278 554 3 057 195 834 018 808 388 769 371 756 342 763 278 765 772 780 230
                   
Import i alt 735 365 656 523 186 925 181 111 163 397 165 433 165 625 162 342 166 157
Tradisjonelle varer 477 091 409 248 120 573 114 466 105 426 101 898 102 508 99 496 103 507
Råolje og naturgass 4 248 4 502 924 1 522 495 696 1 815 1 510 854
Skip, plattformer og fly 29 702 26 503 9 561 7 357 4 988 7 050 5 069 9 396 4 800
Tjenester 224 324 216 270 55 867 57 766 52 488 55 789 56 233 51 940 56 996
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 543 189 2 400 672 647 093 627 277 605 974 590 909 597 653 603 430 614 073
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 817 999 1 847 444 460 707 458 236 455 557 460 213 464 556 467 304 471 610
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 725 189 553 228 186 386 169 041 150 417 130 696 133 097 136 126 142 463
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 567 866 1 593 358 396 568 401 224 394 047 397 299 399 819 402 510 405 651
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 216 501 1 217 719 307 505 310 018 301 875 303 721 305 300 307 099 308 450
Industri og bergverk 213 680 210 688 52 187 54 919 52 585 51 483 52 924 53 836 49 272
Annen vareproduksjon 193 769 183 068 51 368 49 425 45 642 45 390 46 236 45 897 49 869
Tjenester inkl. boligtjenester 809 052 823 963 203 950 205 675 203 648 206 847 206 140 207 366 209 308
Offentlig forvaltning 351 365 375 639 89 063 91 206 92 172 93 578 94 519 95 411 97 201
Produktavgifter og -subsidier 250 133 254 086 64 139 57 012 61 511 62 914 64 737 64 794 65 960
Standardtegn i tabeller