Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
4 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 3,7 2,5 4,1 4,6 3,5 3,8 2,4 0,6 2,6
Konsum i husholdninger 3,7 2,5 4,1 4,5 3,4 3,7 2,3 0,6 2,6
Varekonsum 3,5 1,6 4,4 3,5 2,2 2,9 1,0 0,3 3,4
Tjenestekonsum 4,0 3,3 3,7 5,0 4,0 4,0 3,3 1,9 2,9
Husholdningenes kjøp i utlandet 3,5 4,0 4,5 12,1 8,3 7,1 5,4 -6,3 -5,0
Utlendingers kjøp i Norge 4,5 2,6 5,2 3,7 2,5 2,7 2,0 3,1 3,6
Konsum i ideelle organisasjoner 5,3 3,7 5,7 7,2 5,6 4,8 3,4 0,9 1,2
Konsum i offentlig forvaltning 5,9 3,4 6,5 7,1 5,6 4,4 2,9 1,0 2,7
Konsum i statsforvaltningen 5,5 3,4 6,1 7,0 5,7 4,5 2,9 0,7 2,1
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 5,7 3,4 6,3 6,9 5,5 4,4 2,9 0,7 2,0
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 4,6 3,5 4,8 7,4 6,5 5,2 2,6 0,2 2,9
Konsum i kommuneforvaltningen 6,2 3,4 6,9 7,2 5,6 4,3 2,8 1,3 3,4
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 6,1 3,1 6,3 7,5 5,4 4,2 3,8 -0,6 4,3
Utvinning og rørtransport 8,9 4,6 8,0 10,9 7,5 5,6 8,0 -1,9 3,8
Tjenester tilknyttet utvinning -24,2 -67,2 -11,3 -26,9 -43,2 501,4 44,0 14,0 -68,6
Utenriks sjøfart 9,3 -1,8 11,1 20,9 14,6 3,8 -6,4 -13,3 154,1
Fastlands-Norge 5,1 2,6 5,5 5,8 4,1 3,4 2,8 0,5 2,0
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 4,9 2,8 5,4 5,6 4,0 3,4 2,9 0,9 2,3
Næringer 4,6 3,0 5,2 6,1 4,4 3,8 3,4 0,5 2,3
Industri og bergverk 4,6 2,3 4,6 6,5 4,5 3,6 2,1 -0,3 -0,1
Annen vareproduksjon 4,4 3,0 5,5 6,3 4,4 3,8 4,0 0,1 4,9
Tjenester 4,6 3,1 5,3 5,9 4,4 3,9 3,5 0,7 2,1
Boliger (husholdninger) 5,8 2,3 6,2 4,7 3,3 2,3 1,8 2,0 2,3
Offentlig forvaltning 5,6 2,0 5,7 6,2 4,3 3,2 2,2 -0,3 1,0
Lagerendring og statistiske avvik -19,5 74,9 3,0 .. -14,0 12,7 33,0 .. 21,9
Bruttoinvestering i alt 4,1 4,5 10,4 -1,9 4,2 4,9 2,9 5,9 5,4
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 4,3 3,2 6,4 3,3 4,2 4,2 2,6 2,1 3,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 4,6 2,8 5,0 5,5 4,2 3,9 2,6 0,7 2,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 5,8 3,2 6,4 7,0 5,5 4,2 2,8 0,7 2,5
                   
Eksport i alt 16,5 -14,0 22,0 6,8 -7,7 -17,4 -18,0 -12,8 -3,0
Tradisjonelle varer 2,4 -6,5 7,6 6,5 -1,3 -4,9 -8,4 -10,8 -2,4
Råolje og naturgass 32,0 -24,2 42,4 8,0 -14,7 -32,2 -30,9 -18,8 -2,3
Skip, plattformer og fly -1,5 -3,6 -1,8 -10,5 -2,4 -2,0 -15,5 1,2 -42,0
Tjenester 6,3 -0,3 6,6 4,6 1,4 1,1 -1,0 -2,3 -1,1
                   
Samlet sluttanvendelse 8,6 -3,2 11,6 4,6 -0,3 -4,0 -5,0 -3,3 1,0
                   
Import i alt 4,0 -0,4 4,7 7,7 3,9 1,4 -0,8 -5,8 -1,4
Tradisjonelle varer 4,6 -1,2 6,1 9,8 5,2 0,1 -2,7 -7,2 -5,3
Råolje og naturgass 15,3 -19,1 48,2 -15,9 -37,3 -40,4 -34,3 10,2 34,5
Skip, plattformer og fly 2,5 -2,4 5,1 14,6 12,9 13,3 -14,3 -13,7 -15,4
Tjenester 2,8 1,9 1,5 3,3 0,9 3,6 4,7 -2,1 8,5
                   
Bruttonasjonalprodukt1 10,0 -4,0 12,8 4,2 -1,5 -5,6 -6,3 -2,7 1,7
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 3,2 3,3 4,0 3,4 4,2 4,4 2,6 2,1 2,9
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 31,8 -22,3 42,3 6,4 -15,2 -29,8 -28,1 -15,7 -2,3
Fastlands-Norge(basisverdi) 4,2 3,0 4,7 5,7 4,5 4,6 2,8 0,3 2,4
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 3,7 2,6 4,2 5,4 3,9 4,6 2,6 -0,2 2,1
Industri og bergverk -0,2 4,8 -1,6 5,5 5,5 6,8 7,1 0,3 -4,8
Annen vareproduksjon 11,1 -0,8 17,4 10,2 2,6 5,8 -2,3 -7,5 10,1
Tjenester inkl. boligtjenester 3,1 2,9 2,8 4,2 3,8 3,7 2,7 1,5 1,9
Offentlig forvaltning 5,8 4,0 6,4 7,1 6,5 4,6 3,4 1,9 3,2
Produktavgifter og -subsidier -2,9 5,0 0,2 -10,9 1,6 2,8 1,7 14,4 6,5
Standardtegn i tabeller