Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
3 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 1,3 0,1 0,7 -1,6 -2,4 -1,9 1,1 3,5 5,6
Konsum i husholdninger 1,2 0,0 0,6 -1,7 -2,5 -2,0 1,0 3,4 5,7
Varekonsum -0,2 -0,3 -0,9 -3,5 -4,5 -3,8 1,6 5,0 8,8
Tjenestekonsum 2,0 0,8 1,6 1,1 0,6 0,3 1,3 1,2 1,9
Husholdningenes kjøp i utlandet 6,3 -6,7 3,1 -5,8 -12,3 -7,8 -7,8 3,0 8,5
Utlendingers kjøp i Norge -0,0 -7,0 -4,7 -0,1 -10,0 -10,0 -7,3 -0,3 4,0
Konsum i ideelle organisasjoner 3,0 3,3 3,0 1,6 1,3 2,5 3,5 6,1 3,6
Konsum i offentlig forvaltning 4,1 4,8 3,9 3,3 7,8 0,7 6,1 4,9 3,4
Konsum i statsforvaltningen 3,3 5,0 4,0 3,4 7,4 1,9 5,4 5,4 3,3
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 3,4 5,7 4,1 3,4 7,8 2,2 6,0 6,8 3,8
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 2,8 0,6 3,0 3,6 4,4 0,2 1,1 -3,1 0,2
Konsum i kommuneforvaltningen 4,8 4,6 3,8 3,3 8,2 -0,5 6,9 4,2 3,5
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 1,4 -7,9 2,3 -4,6 -5,2 -6,7 -12,0 -7,7 -13,6
Utvinning og rørtransport 3,7 4,6 1,8 4,1 20,6 9,9 -3,2 -5,8 -12,4
Tjenester tilknyttet utvinning .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Utenriks sjøfart 29,3 -7,9 -5,5 62,3 -30,6 -7,5 14,2 -7,5 -69,5
Fastlands-Norge 1,0 -11,7 4,5 -7,8 -10,6 -11,4 -16,6 -8,3 -11,5
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 0,1 -16,2 -1,3 -6,9 -12,2 -16,2 -18,7 -17,7 -13,2
Næringer 6,1 -15,1 3,9 -3,1 -10,5 -14,6 -17,5 -17,6 -13,0
Industri og bergverk 10,2 -30,1 4,2 -2,3 -13,8 -21,5 -38,6 -40,9 -29,2
Annen vareproduksjon 17,3 -17,1 12,4 6,7 -19,0 -20,0 -15,7 -13,8 -12,5
Tjenester 2,5 -11,0 1,6 -5,7 -8,0 -11,4 -12,9 -11,9 -10,3
Boliger (husholdninger) -12,1 -18,9 -12,2 -15,7 -16,0 -20,2 -21,5 -18,1 -13,7
Offentlig forvaltning 4,7 6,8 32,5 -10,9 -2,7 10,7 -9,2 26,2 -4,3
Lagerendring og statistiske avvik 31,8 .. 923,5 -32,0 -31,5 .. .. .. -27,6
Bruttoinvestering i alt 3,2 -16,8 5,7 -4,7 -7,6 -19,4 -20,8 -18,9 -14,6
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 2,5 -3,5 2,8 -1,4 -1,4 -6,1 -3,9 -2,5 -0,3
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1,9 -1,1 2,3 -1,8 -1,4 -3,2 -1,3 1,3 1,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,1 5,1 7,4 0,9 6,5 2,0 3,8 8,1 2,6
                   
Eksport i alt 0,9 -4,0 -1,2 -0,4 -2,7 -9,7 -2,2 -1,3 -0,0
Tradisjonelle varer 4,3 -7,8 7,3 -5,4 -9,5 -16,3 -6,6 1,5 7,5
Råolje og naturgass -2,0 -1,2 -7,4 2,3 0,8 -5,8 4,1 -3,3 -4,8
Skip, plattformer og fly 11,5 -1,1 32,6 45,3 96,8 -0,8 -40,7 -17,7 10,5
Tjenester 1,9 -4,7 -1,5 -0,8 -5,3 -8,7 -4,5 -0,0 0,5
                   
Samlet sluttanvendelse 1,9 -3,7 1,5 -1,1 -1,9 -7,4 -3,3 -2,1 -0,2
                   
Import i alt 2,2 -10,3 5,3 -6,8 -12,1 -13,8 -10,1 -5,2 2,4
Tradisjonelle varer -0,4 -13,2 2,4 -9,9 -14,2 -18,9 -12,3 -6,6 2,7
Råolje og naturgass -36,0 31,1 -26,8 -3,3 4,0 12,2 205,8 -12,6 29,8
Skip, plattformer og fly 47,0 -8,5 51,5 -12,6 -29,9 -4,0 -38,1 48,0 13,7
Tjenester 4,9 -5,4 6,6 0,8 -5,1 -4,1 -4,0 -8,6 0,3
                   
Bruttonasjonalprodukt1 1,8 -1,6 1,2 0,2 1,2 -5,4 -1,1 -1,2 -0,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,2 -1,6 2,1 -0,4 0,8 -5,6 -1,5 -0,0 0,8
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 0,6 -1,8 -1,9 2,0 2,4 -4,6 0,2 -5,0 -5,8
Fastlands-Norge(basisverdi) 2,7 -1,3 2,8 0,3 1,9 -5,5 -1,7 0,1 0,8
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 2,5 -2,5 2,6 -0,4 0,5 -6,3 -3,1 -0,9 0,0
Industri og bergverk 2,3 -5,9 3,0 -1,3 -0,2 -13,9 -6,4 -2,7 -2,3
Annen vareproduksjon 3,4 -4,8 4,5 0,9 -1,1 -13,2 -6,0 0,1 0,1
Tjenester inkl. boligtjenester 2,4 -1,0 2,0 -0,4 1,1 -2,8 -1,6 -0,7 0,7
Offentlig forvaltning 3,5 2,8 3,6 2,7 6,6 -2,7 3,5 3,8 3,4
Produktavgifter og -subsidier -0,7 -3,2 -1,6 -4,2 -5,7 -6,0 -0,8 -0,6 0,7
Standardtegn i tabeller