Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
2 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 951 832 953 102 241 541 243 752 221 514 235 210 244 191 252 187 233 865
Konsum i husholdninger 913 602 913 604 232 120 234 375 211 695 225 233 234 440 242 235 223 697
Varekonsum 467 414 466 170 115 443 124 975 104 612 112 983 117 309 131 266 113 832
Tjenestekonsum 413 072 416 484 105 637 104 114 99 796 104 386 106 987 105 315 101 742
Husholdningenes kjøp i utlandet 59 614 55 604 18 439 11 544 12 042 14 663 17 004 11 894 13 066
Utlendingers kjøp i Norge -26 499 -24 654 -7 399 -6 258 -4 755 -6 799 -6 860 -6 240 -4 943
Konsum i ideelle organisasjoner 38 230 39 498 9 421 9 377 9 819 9 976 9 751 9 952 10 167
Konsum i offentlig forvaltning 464 633 487 058 114 813 118 003 122 674 118 835 121 821 123 729 126 872
Konsum i statsforvaltningen 240 672 252 693 60 789 60 776 62 913 61 649 64 060 64 071 65 005
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 208 565 220 402 52 883 52 543 54 769 53 471 56 071 56 091 56 841
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 32 107 32 291 7 906 8 233 8 144 8 178 7 989 7 980 8 163
Konsum i kommuneforvaltningen 223 961 234 365 54 024 57 227 59 761 57 186 57 760 59 658 61 867
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 510 898 470 445 128 700 133 557 115 595 118 224 113 296 123 329 99 876
Utvinning og rørtransport 112 247 117 386 30 097 30 044 30 225 29 717 29 132 28 311 26 492
Tjenester tilknyttet utvinning -421 -179 -233 -174 -198 -76 217 -122 -279
Utenriks sjøfart 19 961 18 379 4 987 5 165 3 519 4 386 5 696 4 778 1 074
Fastlands-Norge 379 112 334 859 93 849 98 522 82 049 84 198 78 251 90 361 72 589
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 304 497 255 177 73 416 77 324 66 551 65 317 59 703 63 606 57 765
Næringer 216 226 183 580 52 414 56 038 46 633 47 553 43 219 46 175 40 581
Industri og bergverk 34 165 23 894 8 339 10 433 5 879 6 731 5 119 6 164 4 161
Annen vareproduksjon 38 217 31 675 9 819 9 552 6 683 8 484 8 272 8 236 5 849
Tjenester 143 844 128 011 34 257 36 053 34 070 32 338 29 827 31 775 30 571
Boliger (husholdninger) 88 270 71 597 21 002 21 286 19 918 17 764 16 485 17 431 17 184
Offentlig forvaltning 74 615 79 681 20 433 21 198 15 498 18 882 18 547 26 755 14 824
Lagerendring og statistiske avvik 43 185 -9 194 10 641 8 538 8 501 -6 663 -2 979 -8 054 6 158
Bruttoinvestering i alt 554 083 461 251 139 341 142 095 124 096 111 561 110 318 115 275 106 034
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 1 970 547 1 901 410 495 695 503 850 468 284 465 606 476 330 491 191 466 770
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 795 576 1 775 018 450 203 460 277 426 237 438 243 444 262 466 276 433 325
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 539 248 566 739 135 246 139 201 138 172 137 716 140 368 150 483 141 696
                   
Eksport i alt 1 049 134 1 007 185 245 921 270 842 258 190 241 181 240 559 267 255 258 185
Tradisjonelle varer 315 309 290 675 76 978 78 683 70 878 68 008 71 888 79 900 76 190
Råolje og naturgass 470 254 464 732 105 034 124 038 126 883 108 643 109 319 119 887 120 792
Skip, plattformer og fly 14 215 14 057 4 700 3 646 4 934 3 333 2 789 3 002 5 452
Tjenester 249 356 237 722 59 208 64 474 55 494 61 197 56 564 64 467 55 751
                   
Samlet sluttanvendelse 3 019 681 2 908 595 741 616 774 692 726 474 706 787 716 889 758 446 724 955
                   
Import i alt 706 843 633 740 181 564 171 714 149 723 158 036 163 178 162 803 153 299
Tradisjonelle varer 456 080 396 060 112 173 109 864 97 756 97 352 98 365 102 587 100 378
Råolje og naturgass 3 685 4 830 606 1 729 632 833 1 853 1 512 821
Skip, plattformer og fly 28 969 26 495 9 030 6 617 4 542 6 571 5 588 9 795 5 164
Tjenester 218 109 206 354 59 754 53 504 46 793 53 281 57 372 48 908 46 936
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 312 838 2 274 856 560 052 602 978 576 751 548 751 553 711 595 643 571 656
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 762 458 1 734 223 432 192 456 742 430 179 421 729 425 584 456 731 433 598
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 550 380 540 633 127 860 146 236 146 573 127 022 128 127 138 911 138 057
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 504 957 1 485 082 368 660 390 848 371 447 359 869 362 561 391 205 374 459
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 172 909 1 143 870 287 211 306 303 284 738 277 412 278 272 303 449 284 811
Industri og bergverk 214 001 201 287 50 304 54 065 52 822 48 780 47 071 52 613 51 610
Annen vareproduksjon 174 377 166 026 45 169 45 343 43 923 34 262 42 440 45 401 43 966
Tjenester inkl. boligtjenester 784 531 776 557 191 738 206 895 187 992 194 369 188 761 205 435 189 235
Offentlig forvaltning 332 048 341 212 81 449 84 545 86 710 82 457 84 289 87 756 89 648
Produktavgifter og -subsidier 257 501 249 141 63 533 65 894 58 731 61 860 63 023 65 526 59 139
Standardtegn i tabeller