Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
1 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 987 312 1 013 591 250 937 258 041 234 485 250 845 259 755 268 506 253 899
Konsum i husholdninger 947 061 970 478 240 901 247 868 223 933 239 925 249 013 257 607 242 843
Varekonsum 483 580 489 820 119 581 131 309 109 797 119 025 122 686 138 312 123 501
Tjenestekonsum 429 472 447 256 110 158 110 262 106 074 112 271 115 278 113 632 111 259
Husholdningenes kjøp i utlandet 61 706 59 839 18 975 12 870 13 065 15 919 18 435 12 419 13 469
Utlendingers kjøp i Norge -27 697 -26 437 -7 813 -6 573 -5 003 -7 290 -7 387 -6 757 -5 386
Konsum i ideelle organisasjoner 40 252 43 112 10 036 10 173 10 551 10 920 10 742 10 899 11 056
Konsum i offentlig forvaltning 491 816 533 113 122 541 128 105 133 477 130 282 133 737 135 617 141 795
Konsum i statsforvaltningen 253 974 275 678 64 605 65 387 68 698 67 533 70 051 69 395 72 474
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 220 388 240 707 56 232 56 461 59 890 58 726 61 367 60 724 63 392
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 33 586 34 970 8 373 8 926 8 808 8 807 8 684 8 671 9 082
Konsum i kommuneforvaltningen 237 842 257 435 57 936 62 718 64 780 62 749 63 685 66 222 69 321
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 542 074 514 495 136 723 145 363 126 485 129 693 124 910 133 408 113 988
Utvinning og rørtransport 122 237 133 688 32 542 33 826 34 135 34 263 34 007 31 283 31 069
Tjenester tilknyttet utvinning -319 -45 -207 -126 -170 -52 278 -101 -75
Utenriks sjøfart 21 811 19 731 5 568 6 139 4 092 4 766 5 951 4 921 3 174
Fastlands-Norge 398 345 361 121 98 820 105 525 88 427 90 716 84 674 97 304 79 820
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 319 549 275 253 77 129 82 817 71 659 70 297 64 561 68 736 63 614
Næringer 226 161 197 738 54 698 60 046 50 248 51 121 46 645 49 724 44 716
Industri og bergverk 35 745 25 562 8 706 11 148 6 323 7 210 5 458 6 571 4 470
Annen vareproduksjon 39 894 34 070 10 234 10 239 7 180 9 088 8 969 8 833 6 590
Tjenester 150 522 138 106 35 758 38 658 36 745 34 823 32 218 34 320 33 655
Boliger (husholdninger) 93 388 77 515 22 431 22 771 21 411 19 176 17 916 19 012 18 899
Offentlig forvaltning 78 796 85 868 21 691 22 708 16 768 20 419 20 113 28 568 16 206
Lagerendring og statistiske avvik 34 749 -12 938 11 363 -428 7 434 -7 249 -4 232 -8 891 6 562
Bruttoinvestering i alt 576 823 501 558 148 086 144 934 133 919 122 444 120 678 124 517 120 550
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 2 055 951 2 048 262 521 564 531 081 501 881 503 571 514 170 528 640 516 244
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 877 473 1 907 824 472 298 491 671 456 389 471 842 478 166 501 427 475 514
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 570 612 618 981 144 232 150 813 150 245 150 701 153 850 164 185 158 001
                   
Eksport i alt 1 222 602 1 008 933 300 655 305 306 266 887 238 139 241 082 262 826 258 754
Tradisjonelle varer 322 913 278 316 81 240 81 840 69 214 65 495 69 515 74 093 72 635
Råolje og naturgass 620 515 465 111 149 776 151 736 134 137 104 067 107 778 119 129 124 717
Skip, plattformer og fly 14 004 13 348 4 730 3 361 4 920 3 259 2 370 2 799 3 151
Tjenester 265 170 252 158 64 909 68 369 58 616 65 318 61 419 66 805 58 250
                   
Samlet sluttanvendelse 3 278 554 3 057 195 822 219 836 387 768 767 741 710 755 252 791 466 774 997
                   
Import i alt 735 365 656 523 191 141 184 796 157 708 163 362 170 493 164 960 159 251
Tradisjonelle varer 477 091 409 248 118 069 119 535 104 409 100 532 100 696 103 611 101 571
Råolje og naturgass 4 248 4 502 898 1 596 486 675 1 803 1 538 849
Skip, plattformer og fly 29 702 26 503 9 561 7 357 4 988 7 050 5 069 9 396 4 800
Tjenester 224 324 216 270 62 613 56 308 47 825 55 105 62 925 50 415 52 031
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 543 189 2 400 672 631 078 651 591 611 059 578 348 584 759 626 506 615 746
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 817 999 1 847 444 448 176 476 603 456 505 451 539 452 972 486 427 473 535
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 725 189 553 228 182 902 174 988 154 554 126 808 131 787 140 079 142 212
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 567 866 1 593 358 384 362 417 372 396 449 389 288 388 602 419 019 409 136
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 216 501 1 217 719 297 314 325 759 301 808 298 365 295 430 322 117 308 134
Industri og bergverk 213 680 210 688 49 831 55 437 55 023 51 620 49 953 54 092 51 157
Annen vareproduksjon 193 769 183 068 50 329 53 701 49 534 37 609 46 185 49 740 54 588
Tjenester inkl. boligtjenester 809 052 823 963 197 155 216 622 197 250 209 136 199 292 218 285 202 389
Offentlig forvaltning 351 365 375 639 87 048 91 613 94 641 90 923 93 173 96 902 101 002
Produktavgifter og -subsidier 250 133 254 086 63 814 59 231 60 057 62 251 64 370 67 408 64 399
Standardtegn i tabeller