Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
54 Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Lønnskostnader i alt 980 864 1 072 963 247 857 253 611 257 380 270 146 271 664 273 773 275 905
                   
Jordbruk og skogbruk 4 631 4 960 1 188 1 197 1 195 1 235 1 256 1 274 1 214
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2 320 2 546 580 606 628 644 631 643 630
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 35 537 40 159 9 560 9 019 9 574 9 363 10 639 10 582 11 040
Utvinning av råolje og naturgass 21 671 24 538 5 550 5 643 5 934 5 761 6 340 6 503 6 884
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 13 867 15 620 4 011 3 377 3 639 3 602 4 299 4 080 4 156
Bergverksdrift 2 259 2 452 608 588 554 627 658 614 558
                   
Industri 136 303 147 530 34 264 35 474 35 918 37 384 37 145 37 083 36 405
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 20 939 22 171 5 336 5 514 5 206 5 567 5 619 5 779 5 380
Tekstil- og bekledningsindustri 1 824 1 843 452 443 463 484 458 437 446
Trelast- og trevareindustri 5 869 6 188 1 496 1 521 1 509 1 524 1 595 1 560 1 450
Treforedling 3 235 3 124 772 827 783 848 727 767 783
Forlag og grafisk industri 13 407 13 886 3 247 3 377 3 464 3 563 3 395 3 464 3 462
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 12 259 13 381 3 109 3 121 3 347 3 344 3 408 3 282 3 315
Kjemiske råvarer 5 650 5 806 1 466 1 376 1 369 1 526 1 429 1 482 1 339
Metallindustri 7 036 7 490 1 764 1 761 1 798 1 977 1 928 1 787 1 759
Verkstedindustri 41 287 46 565 10 412 10 945 11 393 11 761 11 732 11 680 11 724
Bygging av skip og oljeplattformer 20 199 22 328 5 036 5 443 5 340 5 593 5 652 5 743 5 571
Møbelindustri og annen industri 4 597 4 748 1 174 1 146 1 245 1 196 1 204 1 103 1 175
                   
Kraftforsyning 7 290 7 877 1 818 1 816 1 906 2 040 1 955 1 976 2 110
Vannforsyning 693 775 192 174 187 193 225 170 224
Bygge- og anleggsvirksomhet 71 683 76 943 18 755 18 979 18 378 19 138 19 926 19 501 18 273
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 121 776 132 051 31 421 31 565 31 463 32 919 34 225 33 443 32 834
Hotell- og restaurantvirksomhet 20 368 21 737 5 289 5 153 5 183 5 512 5 627 5 415 5 332
Rørtransport 466 517 117 125 128 122 122 145 145
Utenriks sjøfart 16 550 17 918 4 100 4 142 4 516 4 506 4 418 4 478 4 833
Transport ellers 48 173 52 123 12 465 12 428 12 586 12 633 13 619 13 285 12 810
Post og telekommunikasjon 16 225 17 518 4 004 4 418 4 354 4 199 4 270 4 695 4 424
Finansiell tjenesteyting 32 234 36 300 8 199 8 204 8 820 9 159 9 191 9 130 9 467
Boligtjenester (husholdninger) 450 478 115 113 108 120 126 124 116
Forretningsmessig tjenesteyting 131 291 147 333 33 140 33 305 35 760 37 565 37 232 36 776 37 854
Offentlig administrasjon og forsvar 71 614 78 525 17 898 18 383 18 480 20 047 19 962 20 036 21 372
Undervisning 76 391 82 745 17 033 20 364 19 895 22 129 18 203 22 518 23 514
Helse- og sosialtjenester 152 362 167 422 38 946 39 303 39 402 41 772 43 208 43 040 43 796
Andre sosiale og personlige tjenester 32 249 35 053 8 165 8 254 8 345 8 837 9 026 8 845 8 954
                   
Fastlands-Norge 928 311 1 014 369 234 079 240 324 243 162 256 154 256 484 258 568 259 888
                   
--------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 279 235 305 741 68 536 72 478 72 301 78 111 75 620 79 708 82 950
Statsforvaltningen 123 172 133 315 31 019 31 305 31 706 33 769 33 924 33 917 35 536
Sivil forvaltning 110 368 120 264 27 904 28 001 28 643 30 425 30 730 30 465 32 172
Forsvar 12 804 13 052 3 114 3 305 3 062 3 344 3 194 3 452 3 364
Kommuneforvaltningen 156 064 172 425 37 517 41 172 40 596 44 342 41 696 45 791 47 414
                   
Standardtegn i tabeller