Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
53 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
I alt 4,4 3,4 0,7 1,2 0,9 0,6 0,4 -0,5 -0,8
                   
Jordbruk og skogbruk -2,9 -1,9 -0,8 -0,0 -0,7 -1,2 0,2 -1,0 -0,8
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,1 2,1 -1,6 5,1 -0,7 -2,5 0,5 -1,2 -2,6
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 7,6 8,0 7,4 -3,1 0,7 1,8 5,9 1,2 -0,8
Utvinning av råolje og naturgass 4,2 8,6 0,8 3,5 0,8 2,0 2,4 3,0 1,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 12,3 7,4 16,1 -10,7 0,6 1,6 10,6 -0,9 -4,1
Bergverksdrift 5,7 3,2 9,7 -2,6 0,2 3,3 -1,1 -4,2 -2,0
                   
Industri 5,5 2,2 0,7 2,1 -0,2 0,5 0,1 -1,9 -2,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 5,0 1,5 1,2 1,1 -0,5 -0,0 0,2 -0,3 -1,5
Tekstil- og bekledningsindustri 1,0 -7,1 -4,3 0,9 -2,6 -3,5 0,4 -2,9 -2,8
Trelast- og trevareindustri 3,7 -2,3 -0,2 1,9 -2,4 -2,6 0,7 -0,7 -7,6
Treforedling -6,0 -7,7 -2,8 1,2 -5,1 -0,4 -4,6 -0,7 1,7
Forlag og grafisk industri 3,9 -2,3 -1,7 2,0 -2,0 -0,8 -1,0 -1,1 -3,5
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 5,9 4,1 0,6 3,4 1,2 0,5 0,6 -3,4 -3,0
Kjemiske råvarer 10,0 -1,1 1,8 -2,0 -3,9 4,8 -5,0 6,8 -11,6
Metallindustri 2,4 -0,8 0,5 0,9 -2,8 4,8 -1,8 -5,0 -4,5
Verkstedindustri 8,6 6,0 1,6 2,5 1,3 1,5 1,1 -2,5 -2,0
Bygging av skip og oljeplattformer 4,5 4,1 1,1 3,8 0,5 -0,7 0,7 -2,1 -1,1
Møbelindustri og annen industri 3,0 -0,2 0,7 0,4 1,7 -0,8 -1,1 -6,6 -0,5
                   
Kraftforsyning -0,4 0,6 -1,3 0,4 -1,1 0,5 0,4 1,5 0,5
Vannforsyning -0,1 4,2 2,5 -1,4 7,4 0,3 0,5 -16,8 26,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 10,5 2,4 2,3 1,2 -0,7 0,7 -0,4 -1,5 -2,7
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,9 3,7 0,4 1,6 0,9 0,8 0,4 -1,0 -0,7
Hotell- og restaurantvirksomhet 3,4 2,6 0,5 1,7 0,2 0,7 -0,5 -0,2 -1,1
Rørtransport 4,9 5,7 -5,1 10,9 -1,1 -2,5 -10,7 21,0 -3,5
Utenriks sjøfart 7,3 5,1 0,4 1,2 2,6 1,5 -0,3 1,2 -1,9
Transport ellers 2,0 3,2 -0,5 3,2 0,3 -0,3 1,1 -1,4 0,2
Post og telekommunikasjon 5,1 3,1 2,1 5,1 -0,8 -1,4 -0,9 3,0 -3,2
Finansiell tjenesteyting 2,4 3,1 0,6 0,2 0,8 1,4 0,6 -0,6 -0,9
Boligtjenester (husholdninger) 2,0 0,3 -0,8 0,1 -1,5 2,7 2,9 -0,7 -0,6
Forretningsmessig tjenesteyting 7,9 7,6 0,3 1,2 3,6 1,9 -0,6 -0,5 -0,3
Offentlig administrasjon og forsvar 3,6 2,9 0,3 0,9 1,9 -0,5 0,7 0,6 0,8
Undervisning 1,7 2,2 0,8 0,2 0,2 1,0 0,8 0,1 0,2
Helse- og sosialtjenester 2,5 3,0 0,8 0,2 0,8 0,5 1,1 0,5 -0,3
Andre sosiale og personlige tjenester 3,1 2,9 -0,5 0,8 1,3 -0,6 1,2 0,2 0,7
                   
Fastlands-Norge 4,3 3,3 0,6 1,2 0,8 0,5 0,3 -0,6 -0,8
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,3 2,7 0,8 0,3 1,0 0,3 1,2 0,3 0,0
Statsforvaltningen 1,4 1,3 0,5 0,4 0,5 -0,0 0,1 0,3 -0,2
Sivil forvaltning 1,3 1,5 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1
Forsvar 1,7 0,2 -0,6 -0,7 2,0 -1,7 0,6 0,5 -2,3
Kommuneforvaltningen 3,1 3,7 1,0 0,2 1,3 0,5 1,9 0,4 0,2
Standardtegn i tabeller