Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
52 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Millioner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
I alt 3 594,2 3 700,2 902,0 912,4 920,2 925,5 929,4 925,1 917,5
                   
Jordbruk og skogbruk 116,9 114,1 29,0 29,0 28,8 28,5 28,5 28,3 28,0
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 28,6 28,6 7,0 7,3 7,3 7,1 7,1 7,1 6,9
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 64,9 69,7 17,1 16,5 16,6 17,0 18,0 18,2 18,0
Utvinning av råolje og naturgass 36,4 39,3 9,1 9,4 9,5 9,7 9,9 10,2 10,4
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 28,6 30,4 8,0 7,1 7,1 7,3 8,0 8,0 7,6
Bergverksdrift 7,7 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
                   
Industri 461,5 469,8 115,4 117,7 117,5 118,1 118,2 116,0 112,9
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 78,4 79,1 19,6 19,9 19,8 19,8 19,8 19,7 19,5
Tekstil- og bekledningsindustri 7,7 7,2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
Trelast- og trevareindustri 25,5 24,8 6,3 6,5 6,3 6,1 6,2 6,1 5,7
Treforedling 10,2 9,4 2,5 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3
Forlag og grafisk industri 42,9 41,7 10,6 10,8 10,6 10,5 10,4 10,3 9,9
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 38,8 40,3 9,6 10,0 10,1 10,1 10,2 9,9 9,6
Kjemiske råvarer 16,4 16,1 4,2 4,1 3,9 4,1 3,9 4,2 3,7
Metallindustri 20,8 20,7 5,2 5,3 5,1 5,3 5,3 5,0 4,8
Verkstedindustri 138,4 146,3 34,8 35,7 36,2 36,7 37,1 36,2 35,5
Bygging av skip og oljeplattformer 63,6 65,7 15,9 16,4 16,5 16,4 16,5 16,2 16,0
Møbelindustri og annen industri 18,7 18,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,4 4,4
                   
Kraftforsyning 18,7 18,6 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7
Vannforsyning 2,5 2,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 298,9 304,8 75,8 76,8 76,3 76,8 76,5 75,3 73,3
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 490,6 506,2 122,9 124,8 125,9 126,9 127,3 126,1 125,2
Hotell- og restaurantvirksomhet 98,0 100,2 24,5 24,9 25,0 25,2 25,0 25,0 24,7
Rørtransport 1,0 1,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
Utenriks sjøfart 97,5 102,8 24,4 24,7 25,4 25,8 25,7 26,0 25,5
Transport ellers 190,7 195,9 47,3 48,8 49,0 48,8 49,4 48,7 48,8
Post og telekommunikasjon 51,3 53,1 12,8 13,5 13,4 13,2 13,1 13,5 13,0
Finansiell tjenesteyting 74,8 76,9 18,8 18,8 19,0 19,3 19,4 19,3 19,1
Boligtjenester (husholdninger) 1,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Forretningsmessig tjenesteyting 429,9 456,7 107,8 109,1 113,0 115,2 114,5 114,0 113,6
Offentlig administrasjon og forsvar 239,2 246,4 59,9 60,4 61,5 61,2 61,6 62,0 62,5
Undervisning 243,7 249,0 61,2 61,4 61,5 62,1 62,6 62,7 62,9
Helse- og sosialtjenester 536,7 552,0 135,2 135,5 136,5 137,2 138,8 139,4 139,0
Andre sosiale og personlige tjenester 139,2 142,3 34,8 35,1 35,5 35,3 35,7 35,8 36,0
                   
Fastlands-Norge 3 430,8 3 526,7 860,3 870,9 877,9 882,6 885,6 880,6 873,8
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 905,2 929,9 227,6 228,3 230,5 231,1 233,8 234,6 234,6
Statsforvaltningen 383,6 388,9 96,2 96,6 97,1 97,1 97,2 97,5 97,3
Sivil forvaltning 335,5 340,7 84,2 84,7 84,9 85,1 85,2 85,4 85,5
Forsvar 48,1 48,3 12,0 11,9 12,2 12,0 12,0 12,1 11,8
Kommuneforvaltningen 521,6 541,0 131,4 131,7 133,4 134,0 136,6 137,1 137,3
Standardtegn i tabeller