Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
49 Sysselsatte personer etter næring. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
I alt 4,1 3,1 0,9 1,0 0,8 0,7 0,5 -0,3 -0,5
                   
Jordbruk og skogbruk -2,5 -1,7 -0,3 -0,3 -0,7 -0,7 0,3 -0,9 -1,2
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,8 2,0 -0,3 5,9 -0,7 -1,5 0,5 0,4 -3,5
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 7,8 6,7 7,6 -3,2 0,7 1,2 5,9 1,2 -0,8
Utvinning av råolje og naturgass 4,5 6,9 0,8 3,4 0,7 1,1 2,2 3,0 1,7
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 12,4 6,3 16,6 -10,8 0,7 1,3 10,8 -0,9 -4,0
Bergverksdrift 2,9 3,9 5,9 -0,7 1,0 3,2 -0,9 -3,0 -2,2
                   
Industri 4,9 2,5 0,7 1,8 0,2 0,8 0,3 -1,2 -2,1
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4,9 1,1 1,4 0,7 -0,5 0,4 0,4 -0,4 -1,4
Tekstil- og bekledningsindustri 0,7 -6,5 -3,7 0,8 -2,0 -3,9 1,0 -3,0 -2,3
Trelast- og trevareindustri 3,1 -1,0 0,5 1,5 -0,8 -2,5 1,5 -1,4 -4,3
Treforedling -6,5 -8,1 -2,5 1,0 -5,1 -0,8 -4,3 -0,6 1,7
Forlag og grafisk industri 3,1 -2,3 -1,6 1,7 -1,2 -1,1 -0,8 -0,9 -2,9
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 5,8 3,5 0,6 3,2 0,8 0,6 0,8 -3,2 -1,4
Kjemiske råvarer 10,1 -0,8 2,4 -2,7 -3,4 5,1 -4,0 5,9 -8,8
Metallindustri 2,1 1,2 0,8 0,6 -2,6 5,8 -1,3 -2,9 -4,0
Verkstedindustri 7,9 6,3 1,5 2,3 1,6 1,7 1,1 -1,3 -1,8
Bygging av skip og oljeplattformer 3,7 5,8 0,7 3,9 1,5 0,7 0,8 -1,2 -0,7
Møbelindustri og annen industri 2,8 0,1 1,2 0,1 2,0 -1,2 -0,8 -3,2 -3,0
                   
Kraftforsyning -0,7 -0,9 -1,4 -0,1 -0,8 0,3 0,5 1,0 0,8
Vannforsyning -0,1 3,5 18,8 -9,8 11,6 -8,6 15,5 -22,8 29,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 9,9 2,1 2,3 1,1 -0,4 0,3 -0,3 -0,6 -2,0
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,6 3,3 0,7 1,4 0,9 0,8 0,6 -0,8 -0,5
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,9 2,5 0,8 1,2 0,8 0,2 -0,3 -0,1 -0,9
Rørtransport 4,8 5,2 1,2 6,1 0,2 -1,3 -5,3 15,3 -2,5
Utenriks sjøfart 7,3 5,0 0,1 0,1 5,0 0,0 -0,6 0,3 0,3
Transport ellers 1,9 2,6 -0,4 2,8 0,3 -0,1 0,8 -1,3 -0,0
Post og telekommunikasjon 4,2 2,5 1,8 4,7 -0,7 -1,8 -1,0 2,9 -3,2
Finansiell tjenesteyting 2,3 2,5 0,7 0,1 0,8 1,2 0,6 -0,7 -0,7
Boligtjenester (husholdninger) 1,1 0,3 -0,8 -0,3 -2,4 2,9 2,8 -1,0 -1,2
Forretningsmessig tjenesteyting 8,3 6,7 1,0 1,2 3,4 2,0 -0,1 -0,3 -0,5
Offentlig administrasjon og forsvar 3,6 2,2 0,8 0,9 0,9 -0,5 0,6 0,9 1,3
Undervisning 1,5 1,7 0,5 0,7 0,1 0,6 0,5 0,3 0,9
Helse- og sosialtjenester 2,5 2,8 1,2 0,1 0,2 1,3 1,1 0,0 0,0
Andre sosiale og personlige tjenester 2,8 2,2 -0,4 1,0 1,3 -0,9 1,4 0,1 0,9
                   
Fastlands-Norge 4,0 3,0 0,9 1,1 0,7 0,7 0,5 -0,3 -0,5
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,3 2,4 1,1 0,2 0,4 0,7 1,1 0,1 0,4
Statsforvaltningen 1,3 0,6 0,7 0,6 -0,4 -0,3 0,3 0,4 0,2
Sivil forvaltning 1,3 0,7 0,8 0,8 -0,5 -0,1 0,3 0,4 0,5
Forsvar 1,7 -0,6 -0,1 -0,6 0,7 -1,8 0,6 0,7 -2,1
Kommuneforvaltningen 2,9 3,5 1,4 0,0 0,8 1,2 1,6 -0,1 0,6
Standardtegn i tabeller