Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
46 Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. 1000
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
I alt 2 537,9 2 615,9 2 557,2 2 569,9 2 588,9 2 624,0 2 634,8 2 615,6 2 600,7
                   
Jordbruk og skogbruk 60,4 59,4 61,6 60,8 58,5 58,9 60,7 59,4 57,1
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 14,1 14,4 13,4 15,1 13,8 14,6 14,0 15,0 13,3
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 38,7 41,3 40,8 40,1 39,1 39,6 42,6 43,8 42,1
Utvinning av råolje og naturgass 21,7 23,2 21,6 23,1 22,3 22,4 23,2 24,8 24,2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 17,0 18,1 19,2 17,0 16,8 17,2 19,3 19,1 17,9
Bergverksdrift 4,4 4,6 4,6 4,5 4,3 4,7 4,7 4,5 4,2
                   
Industri 290,9 298,1 291,5 296,6 295,5 299,5 300,5 297,0 288,5
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 51,7 52,3 52,4 52,9 51,4 52,0 52,9 52,8 50,8
Tekstil- og bekledningsindustri 5,6 5,2 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,0 5,0
Trelast- og trevareindustri 16,2 16,0 16,2 16,4 16,2 15,9 16,1 15,9 15,1
Treforedling 6,4 5,9 6,3 6,4 6,0 6,1 5,7 5,7 5,8
Forlag og grafisk industri 29,4 28,7 28,5 29,5 29,4 29,0 28,1 28,4 27,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 24,5 25,4 24,4 24,8 25,3 25,8 25,7 24,6 24,4
Kjemiske råvarer 10,0 9,9 10,4 9,7 9,5 10,2 9,9 10,1 9,1
Metallindustri 13,0 13,1 13,2 12,9 12,5 13,7 13,5 12,8 12,1
Verkstedindustri 83,6 88,9 84,1 86,3 87,3 89,0 90,0 89,1 87,0
Bygging av skip og oljeplattformer 37,8 40,0 37,8 39,7 39,4 39,7 40,5 40,4 39,3
Møbelindustri og annen industri 12,7 12,8 12,7 12,6 13,1 13,0 12,8 12,2 12,1
                   
Kraftforsyning 11,5 11,4 11,6 11,5 11,2 11,5 11,5 11,6 11,5
Vannforsyning 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 1,7 1,9 1,5 1,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 185,5 189,4 189,7 188,8 188,4 191,1 191,0 187,2 183,2
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 363,5 375,6 367,7 367,7 369,6 378,5 381,2 373,1 369,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 76,8 78,6 77,8 76,1 78,3 80,4 79,2 76,7 77,5
Rørtransport 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6
Utenriks sjøfart 50,5 53,1 50,2 50,6 53,4 53,4 52,5 53,0 53,3
Transport ellers 115,8 118,9 116,6 118,0 118,2 118,4 121,1 117,8 117,4
Post og telekommunikasjon 36,2 37,1 35,4 38,5 37,8 36,6 35,8 38,2 36,6
Finansiell tjenesteyting 47,7 48,8 48,3 48,1 47,9 48,8 49,7 49,0 48,0
Boligtjenester (husholdninger) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3
Forretningsmessig tjenesteyting 302,4 322,8 303,8 304,9 318,7 328,6 323,8 320,2 322,0
Offentlig administrasjon og forsvar 155,9 159,4 156,0 157,7 160,2 157,8 159,0 160,7 164,1
Undervisning 184,7 187,9 182,6 186,7 187,1 188,5 186,2 189,6 191,4
Helse- og sosialtjenester 489,1 502,8 494,7 494,1 495,1 501,4 507,8 506,9 506,9
Andre sosiale og personlige tjenester 106,3 108,7 107,1 106,5 108,1 108,1 110,0 108,5 109,9
                   
Fastlands-Norge 2 448,1 2 521,0 2 465,6 2 478,6 2 495,9 2 530,5 2 539,2 2 518,1 2 504,7
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 738,4 756,4 741,2 746,4 750,0 753,2 759,1 763,3 767,8
Statsforvaltningen 264,4 266,0 264,7 267,2 266,4 264,6 265,4 267,4 268,3
Sivil forvaltning 237,3 239,0 237,6 240,2 239,1 237,9 238,6 240,3 241,7
Forsvar 27,1 27,0 27,0 27,1 27,3 26,8 26,8 27,1 26,6
Kommuneforvaltningen 474,0 490,5 476,5 479,1 483,6 488,6 493,8 495,9 499,5
Standardtegn i tabeller