Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
45 Import. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Import i alt 3,1 3,4 1,8 -1,6 0,4 1,1 5,3 6,6 3,8
                   
Varer 3,5 3,2 2,3 -2,3 0,2 0,8 5,8 5,7 2,2
Råolje og naturgass 6,7 17,3 1,5 22,8 40,6 37,2 42,3 -13,1 -35,2
Skip, nybygde og eldre -4,3 3,0 -6,3 -11,5 -7,4 -8,3 5,8 16,1 11,3
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre -7,1 1,9 -5,6 -11,5 -8,8 -7,5 7,3 28,6 16,0
Oljevirksomhet, diverse varer 5,4 4,1 5,8 3,4 3,0 3,1 4,3 4,7 3,4
Fly og helikoptere -3,8 1,0 -2,8 -15,7 -11,6 -8,5 -1,1 20,1 23,2
Tradisjonelle varer 3,7 3,2 2,6 -2,0 0,5 1,2 5,9 5,4 1,9
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 3,7 9,0 2,5 -0,2 3,5 6,0 11,6 15,6 11,0
Bergverksprodukter 6,0 45,4 2,8 -10,0 21,8 25,3 50,8 88,5 51,5
Industriprodukter 3,9 2,5 2,8 -2,0 -0,1 0,7 5,2 4,1 1,2
Nærings- og nytelsesmidler 4,8 8,2 3,4 -1,1 4,4 3,8 10,6 12,9 9,9
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 0,4 4,9 -0,0 -3,9 2,1 1,3 7,5 8,6 12,6
Trevarer 10,8 2,0 12,5 8,2 3,9 2,1 1,1 1,5 1,7
Treforedlingsprodukter 2,5 2,3 1,4 0,5 2,0 2,2 2,3 2,6 3,8
Grafiske produkter 1,6 -2,0 -0,0 -2,8 -0,5 -7,1 -0,8 0,3 -1,6
Raffinerte oljeprodukter 0,9 33,5 -1,5 21,7 41,3 54,0 52,7 -5,2 -30,8
Kjemiske råvarer mv 3,9 12,5 2,0 -0,9 6,1 5,4 16,2 22,9 18,3
Kjemiske og mineralske produkter 0,5 2,7 0,3 -3,5 -1,3 0,0 5,0 7,2 8,8
Metaller 21,4 -11,7 16,6 -8,7 -13,7 -17,0 -7,3 -7,8 -16,7
Verkstedprodukter 1,1 1,6 1,3 -2,9 -0,8 0,2 2,0 4,7 6,3
Andre industriprodukter 1,5 2,6 0,7 0,4 0,3 5,4 2,6 2,4 9,5
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 0,3 1,2 -0,5 -3,2 0,0 -1,0 1,7 4,7 5,2
Elektrisk kraft -35,6 47,1 -67,6 -4,3 46,2 44,3 194,7 27,9 7,8
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 3,9 1,7 2,9 -3,1 -1,2 -1,3 3,4 5,9 5,6
                   
Tjenester 2,3 3,9 0,9 -0,0 0,9 1,7 4,3 8,5 7,6
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 4,8 -0,8 4,9 0,1 -3,6 -4,9 -1,3 6,1 10,5
Oljevirksomhet, diverse tjenester 5,4 4,0 5,8 3,4 3,0 3,1 4,3 4,7 3,4
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 5,5 5,2 5,8 2,9 3,7 3,9 5,3 6,7 5,4
Reisetrafikk -0,9 5,6 -3,4 -5,5 0,5 2,2 6,6 14,4 8,3
Andre tjenester 4,1 4,9 3,9 4,4 4,6 4,9 4,8 5,4 5,0
Samferdsel -1,0 0,3 -0,2 -1,0 1,3 0,7 0,9 -1,2 -2,8
Finans- og forretningstjenester 4,7 5,8 4,5 5,2 5,2 5,4 5,3 7,0 5,3
Tjenester ellers 3,7 4,0 3,4 3,3 3,7 4,5 4,5 3,4 5,7
Standardtegn i tabeller