Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
44 Import. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Import i alt 7,5 4,4 7,7 9,5 6,9 9,0 6,0 -3,6 -8,1
                   
Varer 8,4 4,2 9,0 10,2 6,2 10,0 7,1 -5,3 -9,9
Råolje og naturgass 145,3 -40,1 190,5 63,5 -38,8 -66,6 -19,9 -15,4 -7,9
Skip, nybygde og eldre 22,8 40,9 56,4 281,7 126,5 83,6 47,9 -17,0 -51,4
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 36,5 28,7 61,2 .. 122,5 810,7 30,6 -82,5 32,8
Oljevirksomhet, diverse varer 63,5 40,2 95,6 -8,5 23,1 -30,0 50,4 120,3 104,7
Fly og helikoptere 255,5 169,0 7,2 .. 541,3 305,9 289,0 8,1 -64,9
Tradisjonelle varer 6,7 2,7 6,7 4,7 3,1 8,3 4,3 -4,5 -8,2
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 11,2 3,1 10,7 21,9 11,1 8,4 1,0 -7,0 -4,4
Bergverksprodukter 5,9 -11,3 0,0 10,3 -17,7 -11,1 -4,4 -10,8 -35,2
Industriprodukter 7,1 3,0 7,4 5,1 3,7 8,7 4,4 -4,2 -8,4
Nærings- og nytelsesmidler 11,8 5,5 12,7 13,0 1,8 7,0 5,7 7,0 1,1
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 6,5 -0,1 5,6 10,4 2,7 2,7 1,1 -7,2 -6,2
Trevarer 15,5 -9,6 16,4 14,3 -5,8 0,8 -10,6 -22,5 -25,1
Treforedlingsprodukter 4,6 -0,3 6,5 3,7 -3,8 3,5 1,3 -1,9 -0,4
Grafiske produkter 0,6 7,0 7,0 1,1 -0,7 22,3 1,1 7,4 2,3
Raffinerte oljeprodukter -26,2 19,4 -20,8 -23,6 18,3 29,9 15,1 15,5 111,9
Kjemiske råvarer mv 0,8 1,4 -3,1 6,9 -6,3 9,6 5,7 -2,7 -14,5
Kjemiske og mineralske produkter 11,0 2,5 10,0 7,2 1,0 5,0 6,7 -2,3 -9,6
Metaller 4,7 -0,2 4,2 2,5 -1,4 1,8 9,0 -9,1 -30,6
Verkstedprodukter 11,6 6,0 11,0 8,1 6,4 12,6 6,8 -1,0 -11,6
Andre industriprodukter 11,7 2,3 16,7 7,8 4,2 4,9 1,1 -0,5 -12,5
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 8,0 -13,1 10,1 1,5 5,7 0,3 -17,8 -36,3 -43,9
Elektrisk kraft -46,1 -35,4 -93,6 -61,3 -58,5 -27,5 301,3 -30,5 82,5
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 8,9 1,9 8,5 6,5 2,4 7,4 3,8 -5,4 -14,8
                   
Tjenester 5,4 4,8 5,1 8,0 9,0 6,6 3,8 0,7 -3,4
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 0,9 -0,3 0,7 1,0 0,6 -0,3 2,3 -3,4 -2,5
Oljevirksomhet, diverse tjenester 16,8 1,1 11,0 17,8 -6,2 7,0 -5,1 7,0 61,8
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 17,4 40,7 11,6 18,6 34,4 54,5 34,5 42,2 54,0
Reisetrafikk 7,8 8,1 6,8 14,5 19,6 9,4 6,4 -2,2 -16,4
Andre tjenester 3,2 2,9 4,0 4,1 3,3 6,1 0,8 1,9 0,9
Samferdsel -6,7 9,3 12,2 -18,6 1,6 12,2 9,1 13,8 8,4
Finans- og forretningstjenester -0,0 0,6 -1,4 5,6 4,1 4,2 -2,7 -2,0 2,4
Tjenester ellers 14,5 7,0 18,4 6,0 1,7 9,3 7,6 8,9 -4,4
Standardtegn i tabeller