Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
41 Eksport. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Eksport i alt 1,4 16,0 -1,1 8,5 17,0 20,6 22,5 5,5 -8,7
                   
Varer 0,3 19,3 -2,9 9,7 20,3 24,9 28,0 6,1 -11,7
Råolje og naturgass -1,1 31,3 -2,6 15,7 36,1 45,0 42,0 7,7 -16,4
Skip, nybygde 4,7 4,3 4,7 1,4 2,1 2,5 5,3 7,4 4,8
Skip, eldre 10,1 -15,0 69,1 8,6 0,4 -4,3 -14,1 -32,4 -16,2
Oljeplattformer og moduler, nye 5,6 3,8 5,3 2,9 3,0 3,1 4,3 4,7 3,4
Oljeplattformer, eldre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Oljevirksomhet, diverse varer 6,0 15,9 .. .. .. .. .. .. ..
Fly og helikoptere -3,8 -2,3 -0,8 -13,9 -11,6 -8,5 -1,1 20,1 ..
Tradisjonelle varer 2,5 2,3 -4,0 1,1 -2,5 -1,8 10,2 3,8 -2,7
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske -14,6 1,3 -20,8 -11,0 -8,2 -1,5 6,1 8,3 7,7
Bergverksprodukter -0,2 28,4 -2,0 -1,0 0,3 2,4 47,6 33,6 8,4
Industriprodukter 4,9 1,1 0,1 2,1 -2,3 -2,4 6,5 2,6 -3,6
Nærings- og nytelsesmidler -2,2 1,2 -6,8 -3,8 -8,0 -5,6 2,5 12,9 6,7
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy -5,4 1,9 -8,2 -9,7 -4,3 4,5 6,8 1,7 -1,2
Trevarer 7,2 -9,1 14,7 -1,1 -2,7 -8,5 -15,6 -10,8 -5,6
Treforedlingsprodukter 3,0 0,0 3,0 -2,4 -3,1 -2,9 1,9 4,6 13,5
Grafiske produkter 3,3 0,9 6,8 -5,1 1,5 -2,2 6,4 -1,6 15,2
Raffinerte oljeprodukter 3,0 22,6 -1,4 29,6 38,5 36,3 44,4 -19,1 -37,2
Kjemiske råvarer mv 6,8 20,2 7,5 1,9 7,3 11,4 33,6 30,9 3,2
Kjemiske og mineralske produkter 6,9 -0,3 8,6 5,2 -0,7 -2,4 1,0 0,9 11,4
Metaller 12,8 -10,4 2,3 -10,8 -14,2 -14,6 -4,2 -8,4 -20,5
Verkstedprodukter 0,8 1,3 -4,1 10,9 -2,9 -2,7 2,0 8,4 8,7
Andre industriprodukter 0,0 2,9 -2,1 -1,6 0,0 0,1 7,9 4,4 6,6
Elektrisk kraft -48,4 85,5 -67,3 -8,6 32,8 52,8 178,3 39,0 18,2
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 2,4 0,5 -4,2 -1,6 -6,0 -5,0 7,1 6,4 1,3
                   
Tjenester 5,0 5,5 4,7 4,3 5,5 7,1 6,2 3,5 2,6
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 8,7 3,9 7,3 9,1 7,9 7,9 4,1 -4,0 -2,0
Oljevirksomhet, diverse tjenester 5,3 3,8 5,2 2,8 3,0 3,1 4,3 4,7 3,4
Oljeboringstjenester mv 11,4 14,1 8,9 4,6 10,9 13,7 11,8 19,3 14,8
Rørtransport -16,9 12,5 -9,1 -22,8 -3,6 16,0 25,4 16,8 1,9
Reisetrafikk 2,9 4,5 2,9 3,7 4,5 4,5 5,2 3,7 2,6
Andre tjenester 4,0 4,9 4,1 3,8 4,4 4,7 5,2 5,2 3,9
Samferdsel 2,4 4,4 4,0 -0,2 4,9 3,0 4,9 4,9 -1,1
Finans- og forretningstjenester 4,5 5,4 4,3 4,9 4,8 5,0 5,2 6,3 5,3
Tjenester ellers 4,1 4,1 4,3 4,2 3,3 5,2 5,5 2,9 4,3
Standardtegn i tabeller