Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
40 Eksport. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Eksport i alt 2,5 1,4 2,9 3,6 1,1 4,4 -0,7 0,7 -3,5
                   
Varer 1,3 1,0 2,0 2,1 0,1 4,7 -1,8 1,2 -3,9
Råolje og naturgass -2,6 -1,5 -2,0 -1,9 -2,5 0,8 -7,2 2,6 -2,7
Skip, nybygde -40,0 24,6 -69,6 -42,4 20,4 0,7 123,9 -6,9 71,3
Skip, eldre 90,8 17,5 .. -47,3 -10,1 3,3 -2,2 124,4 46,8
Oljeplattformer og moduler, nye 167,7 -24,8 9,8 -6,0 -31,7 -74,8 194,0 117,7 0,7
Oljeplattformer, eldre -98,9 158,8 -98,7 100,0 0,0 133,3 112,5 700,0 350,0
Oljevirksomhet, diverse varer -96,1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Fly og helikoptere -42,9 2,6 -33,6 -28,4 -73,9 237,7 -39,1 -78,5 ..
Tradisjonelle varer 8,7 4,8 9,6 11,4 4,8 12,3 5,3 -2,1 -7,7
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 22,9 4,9 30,2 12,1 7,3 6,5 3,0 3,3 4,0
Bergverksprodukter 21,0 -2,5 30,1 33,1 -17,3 9,2 12,4 -16,6 -20,6
Industriprodukter 6,7 4,8 5,2 10,2 4,3 12,6 6,6 -3,2 -8,0
Nærings- og nytelsesmidler 5,1 4,5 1,6 7,0 0,5 11,1 8,3 1,6 7,0
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 11,9 -9,3 13,3 4,2 -13,4 -3,9 -6,6 -13,2 -3,0
Trevarer -6,7 -5,0 -13,5 -16,5 -14,5 -1,6 2,0 -2,7 -13,3
Treforedlingsprodukter -5,0 -1,3 -3,3 -5,1 -2,8 -0,1 -2,7 0,4 -24,5
Grafiske produkter -3,7 11,9 -1,3 -6,3 -6,1 3,5 -1,2 47,9 23,4
Raffinerte oljeprodukter -5,2 -7,9 -6,5 15,8 4,1 -5,6 -5,9 -21,8 -17,9
Kjemiske råvarer mv -10,9 3,2 -12,1 -8,7 1,6 11,6 6,7 -6,4 -26,4
Kjemiske og mineralske produkter 23,7 0,5 21,0 13,1 -0,3 6,2 -4,2 0,1 -3,4
Metaller 6,7 0,4 10,7 6,4 1,7 6,7 2,1 -8,8 -23,2
Verkstedprodukter 16,6 16,6 10,1 21,9 14,0 29,8 19,5 5,2 9,3
Andre industriprodukter 2,6 -4,0 -1,6 -1,8 -10,0 1,4 -1,6 -4,9 -13,1
Elektrisk kraft 71,3 11,7 172,5 128,4 50,7 19,6 -25,5 65,3 -27,1
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 10,3 6,1 11,5 10,9 4,9 14,1 6,4 -0,1 -6,6
                   
Tjenester 7,0 2,5 5,7 8,8 5,0 3,5 3,0 -1,0 -1,9
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 0,9 -0,3 0,7 1,0 0,6 -0,3 2,3 -3,4 -2,5
Oljevirksomhet, diverse tjenester -8,2 -2,2 -10,5 -2,7 0,7 -3,0 -7,1 -0,0 -1,6
Oljeboringstjenester mv 25,0 2,8 48,8 66,2 12,8 18,0 4,2 -14,2 13,4
Rørtransport 1,7 5,7 -1,4 9,8 17,9 7,7 -4,5 1,0 1,5
Reisetrafikk 4,8 -2,1 2,6 4,0 1,2 2,0 -5,8 -5,3 -15,7
Andre tjenester 11,5 5,8 6,0 8,1 6,5 4,7 7,2 4,9 -1,8
Samferdsel 21,5 10,3 17,9 38,0 22,7 23,9 4,7 -1,8 4,6
Finans- og forretningstjenester 2,5 3,7 2,6 -3,0 3,0 -2,1 6,5 7,9 0,9
Tjenester ellers 31,0 7,3 5,7 15,0 4,0 10,5 12,9 4,1 -12,1
Standardtegn i tabeller