Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
38 Eksport. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Eksport i alt 1 042 254 1 225 751 249 981 287 693 299 262 316 663 304 116 305 710 263 889
                   
Varer 795 064 958 315 187 597 221 216 236 143 248 651 235 897 237 624 200 326
Råolje og naturgass 479 948 620 514 113 637 137 284 156 088 162 914 149 776 151 736 127 005
Skip, nybygde 4 159 5 405 740 1 142 1 053 1 466 1 744 1 142 1 890
Skip, eldre 5 919 5 911 2 536 1 032 1 148 1 067 2 130 1 566 1 413
Oljeplattformer og moduler, nye 2 143 1 673 185 207 285 349 567 472 297
Oljeplattformer, eldre 17 44 8 2 4 7 17 16 18
Oljevirksomhet, diverse varer 1 13 0 0 0 3 1 9 17
Fly og helikoptere 506 507 166 201 6 349 100 52 -
Tradisjonelle varer 302 371 324 248 70 325 81 348 77 559 82 496 81 562 82 631 69 686
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 16 474 17 509 3 911 4 532 4 062 4 099 4 276 5 072 4 552
Bergverksprodukter 4 909 6 148 1 677 1 597 700 885 2 784 1 779 603
Industriprodukter 277 913 294 218 63 655 74 378 71 748 76 364 72 259 73 848 63 627
Nærings- og nytelsesmidler 25 137 26 595 4 899 8 099 6 442 5 420 5 439 9 294 7 360
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 2 536 2 344 575 639 579 627 574 564 555
Trevarer 2 849 2 462 646 654 680 658 556 568 557
Treforedlingsprodukter 10 827 10 693 2 684 2 592 2 655 2 654 2 662 2 722 2 274
Grafiske produkter 404 456 98 112 102 88 103 163 145
Raffinerte oljeprodukter 28 369 32 059 6 592 8 938 8 540 8 900 8 962 5 657 4 404
Kjemiske råvarer mv 21 433 26 606 5 173 5 441 6 257 6 311 7 374 6 664 4 749
Kjemiske og mineralske produkter 22 254 22 289 5 124 5 810 5 686 5 775 4 960 5 868 6 115
Metaller 78 711 70 780 18 162 17 945 18 516 19 500 17 773 14 991 11 311
Verkstedprodukter 80 497 95 098 18 672 22 783 21 097 25 238 22 763 26 001 25 051
Andre industriprodukter 4 896 4 836 1 030 1 365 1 194 1 193 1 093 1 356 1 106
Elektrisk kraft 3 075 6 373 1 082 841 1 049 1 148 2 243 1 933 904
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 274 002 292 189 63 733 72 410 69 019 73 596 72 600 76 974 65 282
                   
Tjenester 247 190 267 436 62 384 66 477 63 119 68 012 68 219 68 086 63 563
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 91 545 94 900 23 474 23 764 22 821 25 032 24 995 22 052 21 826
Oljevirksomhet, diverse tjenester 406 412 96 106 111 97 93 111 113
Oljeboringstjenester mv 20 652 24 223 5 357 6 844 5 046 5 933 6 240 7 004 6 571
Rørtransport 10 984 13 058 2 813 3 058 3 053 3 032 3 368 3 605 3 157
Reisetrafikk 26 103 26 688 7 674 6 243 5 299 7 650 7 605 6 134 4 581
Andre tjenester 97 500 108 155 22 970 26 462 26 789 26 268 25 918 29 180 27 315
Samferdsel 17 448 20 101 4 670 5 576 5 092 4 141 5 128 5 740 5 270
Finans- og forretningstjenester 56 653 61 922 14 166 14 133 14 741 15 112 15 866 16 203 15 669
Tjenester ellers 23 399 26 132 4 134 6 753 6 956 7 015 4 924 7 237 6 376
Standardtegn i tabeller