Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
36 Bruttoinvestering i fast realkapital. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 8,4 3,9 11,3 9,3 9,1 5,6 2,9 -0,9 -5,8
                   
Bygg og anlegg 10,1 -0,9 11,7 6,3 0,6 -0,4 -1,6 -2,1 -6,2
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 9,1 5,6 13,3 11,5 0,5 -0,9 11,9 9,5 24,8
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 33,5 22,4 29,6 39,1 72,5 27,8 6,9 4,9 -10,2
Skip og båter 4,9 20,0 44,0 62,2 42,0 37,2 24,7 -9,4 -36,3
Transportmidler 18,6 -0,7 17,3 20,1 9,0 11,9 -8,5 -14,4 -40,6
Maskiner og utstyr -4,8 3,1 -6,4 -6,4 6,5 6,5 1,1 -0,8 1,3
                   
Jordbruk og skogbruk -3,5 0,3 -2,7 -3,4 1,9 1,4 -0,8 -1,0 -3,2
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 13,7 54,4 52,1 -0,4 215,2 33,6 26,9 -2,2 -56,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,7 7,0 8,6 0,4 15,7 3,0 3,2 8,1 9,9
Utvinning av råolje og naturgass 8,5 8,1 12,6 8,9 16,0 5,1 4,5 8,5 10,7
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning -71,7 .. -78,8 -97,9 -24,7 -89,3 .. .. ..
Bergverksdrift 7,8 39,7 -48,1 50,9 99,3 103,3 82,9 -25,2 126,4
                   
Industri 25,8 11,2 27,4 32,8 33,1 23,0 4,7 -1,4 -16,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -4,4 38,0 -8,5 9,3 51,8 46,0 23,1 35,7 3,7
Tekstil- og bekledningsindustri 14,8 -31,8 -30,7 115,5 60,4 -28,8 -68,8 -59,6 -43,9
Trelast- og trevareindustri 25,1 27,5 19,4 45,6 2,8 67,6 -0,2 48,1 0,9
Treforedling 23,7 -33,3 44,0 -10,2 -26,5 -59,3 -39,2 -2,6 -56,9
Forlag og grafisk industri -24,5 13,6 -50,8 -14,3 24,3 9,6 52,4 -14,5 8,4
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 4,4 6,5 18,1 -13,5 7,3 -8,5 -0,4 23,8 -6,4
Kjemiske råvarer 62,2 62,9 124,9 93,0 203,6 136,6 57,4 3,4 -11,9
Metallindustri 48,8 6,8 98,1 22,3 -3,0 49,7 -2,6 -4,9 -28,7
Verkstedindustri 48,6 -16,2 36,5 50,2 19,6 -6,9 -20,5 -35,2 -32,7
Bygging av skip og oljeplattformer 78,3 -5,8 16,4 219,0 54,2 1,7 -9,1 -19,0 -49,0
Møbelindustri og annen industri 30,2 -9,7 51,9 15,2 7,2 -17,9 -30,8 7,2 -28,6
                   
Kraftforsyning 16,5 13,3 14,1 16,8 15,3 27,5 8,3 5,8 14,5
Vannforsyning -9,8 3,7 -6,1 -6,5 -9,4 -9,4 9,3 19,2 19,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 14,2 3,2 22,1 9,6 3,9 8,9 1,6 -2,2 -9,0
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 7,6 5,8 7,3 6,0 9,8 9,7 1,9 2,3 -9,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 9,1 17,6 7,1 29,5 34,0 5,2 12,2 22,0 22,8
Rørtransport -46,4 -43,8 -46,6 -70,8 -35,2 -42,9 -52,4 -31,4 -62,1
Utenriks sjøfart 22,4 19,7 72,0 26,2 31,0 36,7 -17,9 60,5 -32,5
Transport ellers 47,2 5,3 36,3 55,6 6,5 17,8 9,3 -9,7 -17,6
Post og telekommunikasjon -26,0 -20,4 -24,0 -22,6 -23,8 -21,9 -17,1 -18,2 -19,6
Finansiell tjenesteyting 0,8 -1,5 1,0 4,5 1,0 1,1 -3,4 -4,9 -8,0
Boligtjenester (husholdninger) 5,3 -8,1 6,3 -0,6 -5,2 -7,2 -8,6 -11,4 -11,8
Forretningsmessig tjenesteyting 9,1 6,5 9,6 10,2 12,3 12,0 4,7 -1,9 -7,5
Offentlig administrasjon og forsvar 3,7 14,0 2,1 42,1 1,8 9,7 78,9 -13,0 4,3
Undervisning 11,8 1,3 15,0 25,4 16,8 -15,9 9,0 -1,0 1,0
Helse- og sosialtjenester 10,8 -5,6 21,2 -3,8 2,2 5,8 -14,8 -11,9 -10,8
Andre sosiale og personlige tjenester 11,6 6,9 5,9 9,7 12,7 13,9 3,9 -1,3 4,1
                   
Fastlands-Norge 9,3 2,4 10,1 12,2 6,4 5,4 5,5 -5,9 -7,9
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 7,9 5,8 9,8 20,7 5,5 3,0 31,0 -8,6 2,8
Statsforvaltningen 4,0 5,0 9,4 42,4 0,4 5,9 58,0 -22,7 1,7
Sivil forvaltning 5,9 4,4 6,4 11,2 0,6 4,9 8,5 3,7 -0,9
Forsvar -2,2 7,3 35,5 190,8 -0,3 12,9 402,0 -70,9 16,1
Kommuneforvaltningen 12,0 6,6 10,2 1,6 10,1 0,6 6,8 8,9 3,7
Standardtegn i tabeller