Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
33 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 1,1 1,6 0,3 -0,6 -1,0 -0,6 -0,2
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4,4 3,1 0,1 2,1 0,1 1,2 -0,1 -0,2 -0,3
Alkoholdrikker og tobakk mv 3,2 3,9 -1,0 3,3 0,7 1,8 -1,0 0,3 -0,1
Klær og skotøy 14,6 5,8 4,0 0,1 -0,5 1,6 3,4 1,6 2,3
Bolig, lys og brensel 2,0 0,8 1,4 0,3 -0,8 0,1 0,5 0,2 -0,0
Møbler og husholdningsartikler mv 5,8 -1,2 0,2 -0,1 -0,2 0,3 -2,1 -3,3 -2,4
Helsepleie 3,9 3,0 0,3 0,6 1,1 0,7 0,3 0,3 2,4
Transport 7,5 -6,3 2,5 1,7 -1,7 -4,5 -4,8 -2,8 -4,9
Post- og teletjenester 3,0 4,0 0,7 5,4 -1,8 3,0 -5,3 5,0 6,8
Kultur og fritid 9,1 1,2 1,7 -0,3 0,4 0,8 -2,2 -0,7 2,3
Utdanning 4,3 4,0 0,8 3,2 -2,7 8,7 -3,8 -1,0 4,3
Hotell- og restauranttjenester 5,3 1,2 -0,6 2,6 1,3 -0,6 -1,4 -2,7 1,1
Andre varer og tjenester 7,8 2,3 1,6 1,0 -0,9 0,2 1,3 0,4 -0,5
Husholdningenes kjøp i utlandet 7,8 8,1 -1,6 9,7 9,7 -8,0 -2,6 -0,9 -6,7
Utlendingers kjøp i Norge 4,8 -2,1 1,9 2,9 -1,7 -1,3 -5,0 1,8 -11,1
                   
Varekonsum 1 7,6 -0,2 1,5 1,3 -0,7 -0,5 -1,9 -1,2 -0,8
Tjenestekonsum 1 4,0 1,8 1,0 0,9 -0,1 0,4 0,1 0,3 0,8
Boligtjenester 1,6 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
Andre tjenester 5,4 2,1 1,3 1,2 -0,3 0,4 -0,1 0,3 1,1
Standardtegn i tabeller