Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
32 Konsum i husholdninger. Sesongjustert. Faste 2006-priser. Millioner kroner(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
Konsum i husholdninger 898 292 909 843 225 571 229 224 229 931 228 466 226 238 224 894 224 400
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 112 387 115 885 28 056 28 646 28 686 29 016 28 995 28 941 28 865
Alkoholdrikker og tobakk mv 34 728 36 081 8 597 8 877 8 942 9 106 9 018 9 044 9 035
Klær og skotøy 52 241 55 290 13 361 13 376 13 309 13 518 13 976 14 195 14 521
Bolig, lys og brensel 171 558 172 910 43 286 43 435 43 076 43 102 43 330 43 414 43 393
Møbler og husholdningsartikler mv 53 868 53 231 13 572 13 564 13 536 13 570 13 282 12 850 12 536
Helsepleie 24 414 25 137 6 122 6 160 6 229 6 272 6 292 6 313 6 466
Transport 130 795 122 492 32 701 33 247 32 687 31 213 29 720 28 877 27 449
Post- og teletjenester 26 574 27 650 6 649 7 010 6 880 7 089 6 717 7 053 7 536
Kultur og fritid 115 081 116 509 29 275 29 186 29 309 29 534 28 880 28 687 29 339
Utdanning 4 049 4 213 1 008 1 040 1 012 1 100 1 058 1 048 1 093
Hotell- og restauranttjenester 50 909 51 522 12 636 12 964 13 133 13 054 12 866 12 519 12 652
Andre varer og tjenester 89 205 91 220 22 554 22 776 22 578 22 619 22 917 23 015 22 901
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 847 62 527 14 090 15 462 16 960 15 595 15 195 15 052 14 049
Utlendingers kjøp i Norge -25 365 -24 821 -6 337 -6 517 -6 407 -6 323 -6 007 -6 116 -5 435
                   
Varekonsum 1 472 644 471 758 118 931 120 470 119 655 119 096 116 886 115 469 114 527
Tjenestekonsum 1 393 166 400 380 98 887 99 810 99 722 100 098 100 164 100 488 101 259
Boligtjenester 133 666 135 545 33 504 33 613 33 705 33 808 33 955 34 066 34 122
Andre tjenester 259 500 264 835 65 384 66 197 66 017 66 290 66 210 66 422 67 137
Standardtegn i tabeller