Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
31 Konsum i husholdninger. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
Konsum i husholdninger 0,6 3,8 0,1 0,7 3,2 3,0 4,5 4,6 3,3
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2,8 4,2 3,4 2,9 3,3 4,1 4,3 4,9 5,3
Alkoholdrikker og tobakk mv 1,5 4,0 1,2 1,3 3,0 3,4 4,7 4,7 5,5
Klær og skotøy -5,0 -3,9 -4,7 -4,7 -2,9 -2,9 -3,4 -5,8 -5,1
Bolig, lys og brensel -2,1 6,6 -3,7 -1,7 6,7 4,7 7,8 7,0 3,1
Møbler og husholdningsartikler mv 2,1 3,2 2,4 2,4 2,6 3,1 3,4 3,6 4,3
Helsepleie 2,7 3,5 3,0 2,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,0
Transport 2,4 4,8 1,7 3,6 5,0 4,0 6,0 4,3 1,7
Post- og teletjenester -3,8 -4,9 -1,1 -5,1 -8,7 -6,3 -1,1 -3,5 -3,0
Kultur og fritid 0,5 1,2 0,1 0,7 0,6 0,7 1,9 1,5 2,2
Utdanning 2,2 2,9 2,2 1,7 1,7 1,9 3,0 4,9 4,8
Hotell- og restauranttjenester 4,3 5,1 4,9 4,6 5,2 5,3 4,9 5,0 4,5
Andre varer og tjenester 2,8 6,2 2,4 3,9 4,3 5,3 5,3 9,6 6,8
Husholdningenes kjøp i utlandet -0,9 5,6 -3,4 -5,5 0,5 2,2 6,6 14,4 8,3
Utlendingers kjøp i Norge 2,9 4,5 2,9 3,7 4,5 4,5 5,2 3,7 2,6
                   
Varekonsum 1 -0,6 3,4 -1,1 -0,2 3,5 2,6 4,4 3,4 1,9
Tjenestekonsum 1 2,4 4,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,2 5,0 4,0
Boligtjenester 1,6 2,7 1,6 1,8 2,1 2,8 3,0 2,8 3,5
Andre tjenester 2,8 4,7 2,9 3,4 3,8 4,1 4,7 6,1 4,2
Standardtegn i tabeller