Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
30 Konsum i husholdninger. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 5,9 6,2 2,9 3,3 0,7 -1,5 -2,0
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 4,4 3,1 1,7 6,1 3,3 3,8 4,3 1,2 -1,4
Alkoholdrikker og tobakk mv 3,2 3,9 1,8 3,4 1,9 5,0 5,8 2,8 -2,4
Klær og skotøy 14,6 5,8 14,7 11,9 2,5 8,2 5,6 6,5 11,9
Bolig, lys og brensel 2,0 0,8 3,0 4,5 1,3 1,5 0,4 -0,1 1,2
Møbler og husholdningsartikler mv 5,8 -1,2 5,1 3,2 0,3 2,3 -1,2 -5,1 -6,7
Helsepleie 3,9 3,0 3,2 3,5 2,3 3,6 3,4 2,5 4,0
Transport 7,5 -6,3 7,0 5,6 -3,4 -0,3 -9,1 -12,5 -15,1
Post- og teletjenester 3,0 4,0 0,7 3,0 9,4 6,6 0,9 0,3 10,1
Kultur og fritid 9,1 1,2 9,7 7,8 4,5 3,3 -0,7 -1,3 0,3
Utdanning 4,3 4,0 4,7 5,1 1,6 9,7 4,2 1,3 8,1
Hotell- og restauranttjenester 5,3 1,2 4,2 1,5 4,3 2,9 1,6 -3,6 -3,4
Andre varer og tjenester 7,8 2,3 8,8 7,9 3,0 3,2 1,8 1,2 2,7
Husholdningenes kjøp i utlandet 7,8 8,1 6,8 14,5 19,6 9,4 6,4 -2,2 -16,4
Utlendingers kjøp i Norge 4,8 -2,1 2,6 4,0 1,2 2,0 -5,8 -5,3 -15,7
                   
Varekonsum 1 7,6 -0,2 6,9 7,7 0,8 3,2 -0,8 -3,4 -4,1
Tjenestekonsum 1 4,0 1,8 4,4 3,2 3,2 2,5 1,0 0,7 2,0
Boligtjenester 1,6 1,4 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Andre tjenester 5,4 2,1 5,8 4,0 4,1 3,1 0,9 0,4 2,3
Standardtegn i tabeller