Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
29 Konsum i husholdninger. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
Konsum i husholdninger 898 292 909 843 229 357 237 442 216 227 228 788 231 025 233 802 211 962
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 112 387 115 885 27 935 29 911 27 205 29 288 29 133 30 258 26 834
Alkoholdrikker og tobakk mv 34 728 36 081 8 547 9 374 8 104 9 296 9 040 9 640 7 913
Klær og skotøy 52 241 55 290 13 304 15 257 11 443 13 553 14 047 16 246 12 807
Bolig, lys og brensel 171 558 172 910 40 879 45 005 44 970 41 920 41 046 44 975 45 529
Møbler og husholdningsartikler mv 53 868 53 231 13 626 15 464 12 265 12 831 13 457 14 677 11 448
Helsepleie 24 414 25 137 6 014 6 415 5 931 6 412 6 217 6 576 6 168
Transport 130 795 122 492 33 927 32 644 30 039 33 027 30 857 28 570 25 515
Post- og teletjenester 26 574 27 650 6 561 7 515 6 742 6 750 6 621 7 538 7 420
Kultur og fritid 115 081 116 509 30 580 31 547 26 309 28 716 30 357 31 126 26 391
Utdanning 4 049 4 213 924 1 089 1 079 1 068 963 1 103 1 167
Hotell- og restauranttjenester 50 909 51 522 13 922 12 906 11 429 13 506 14 148 12 438 11 041
Andre varer og tjenester 89 205 91 220 22 208 24 023 21 409 22 884 22 608 24 319 21 985
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 847 62 527 18 356 12 287 14 323 16 661 19 528 12 015 11 978
Utlendingers kjøp i Norge -25 365 -24 821 -7 426 -5 994 -5 021 -7 124 -6 997 -5 678 -4 232
                   
Varekonsum 1 472 644 471 758 117 110 130 852 110 796 118 380 116 117 126 465 106 208
Tjenestekonsum 1 393 166 400 380 101 317 100 297 96 130 100 871 102 378 101 001 98 009
Boligtjenester 133 666 135 545 33 670 33 786 33 386 33 779 34 132 34 250 33 839
Andre tjenester 259 500 264 835 67 647 66 512 62 744 67 093 68 246 66 752 64 170
Standardtegn i tabeller