Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
28 Konsum i husholdninger. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
Konsum i husholdninger 903 823 950 469 230 153 241 344 222 450 237 190 242 144 248 685 225 177
                   
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 115 522 124 124 29 012 30 876 28 512 31 272 31 562 32 778 29 614
Alkoholdrikker og tobakk mv 35 265 38 091 8 676 9 543 8 464 9 744 9 607 10 276 8 719
Klær og skotøy 49 638 50 499 12 174 14 894 10 359 12 784 12 424 14 933 10 998
Bolig, lys og brensel 167 973 180 402 39 693 45 397 46 473 42 411 42 978 48 539 48 523
Møbler og husholdningsartikler mv 55 001 56 097 13 880 15 947 12 717 13 521 14 177 15 682 12 379
Helsepleie 25 062 26 711 6 204 6 632 6 266 6 789 6 631 7 025 6 712
Transport 133 961 131 477 34 969 33 714 31 754 35 244 33 710 30 769 27 437
Post- og teletjenester 25 576 25 319 6 343 6 981 6 069 6 164 6 329 6 756 6 475
Kultur og fritid 115 622 118 486 30 654 31 751 26 546 29 111 31 018 31 810 27 225
Utdanning 4 139 4 430 946 1 124 1 114 1 108 1 015 1 193 1 262
Hotell- og restauranttjenester 53 122 56 479 14 595 13 692 12 301 14 763 15 563 13 853 12 413
Andre varer og tjenester 91 690 99 606 22 770 24 933 22 673 24 858 24 414 27 660 24 863
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 354 65 435 17 910 12 103 14 502 17 070 20 320 13 544 13 138
Utlendingers kjøp i Norge -26 103 -26 688 -7 674 -6 243 -5 299 -7 650 -7 605 -6 134 -4 581
                   
Varekonsum 1 469 976 485 232 115 964 131 857 112 660 120 830 120 024 131 718 110 004
Tjenestekonsum 1 402 596 426 489 103 953 103 627 100 588 106 940 109 405 109 557 106 615
Boligtjenester 135 834 141 484 34 260 34 601 34 468 35 167 35 774 36 076 36 169
Andre tjenester 266 762 285 005 69 692 69 026 66 120 71 773 73 631 73 481 70 446
Standardtegn i tabeller