Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
27 Hovedtall for konsum. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i alt 2,0 4,5 1,5 1,9 3,6 3,8 5,2 5,2 4,3
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 0,7 3,9 0,3 0,8 3,2 3,1 4,5 4,7 3,4
Konsum i husholdninger 0,6 3,8 0,1 0,7 3,2 3,0 4,5 4,6 3,3
Konsum i ideelle organisasjoner 3,6 4,9 3,4 3,2 3,6 4,2 5,8 6,0 5,4
                   
Konsum i offentlig forvaltning 4,7 5,6 4,4 4,4 4,4 5,2 6,6 6,2 5,7
Konsum i statsforvaltningen 5,4 5,4 5,3 4,9 4,2 4,8 6,2 6,5 5,4
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 5,4 8,2 4,9 5,3 6,9 7,5 9,0 9,3 2,8
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 5,5 2,2 5,7 4,6 1,0 1,6 3,0 3,3 8,6
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 4,2 4,2 3,9 3,2 2,7 3,1 4,8 5,8 5,4
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 3,9 5,8 3,3 3,9 4,7 5,8 7,0 5,8 6,1
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 4,5 5,9 4,0 4,6 4,8 5,9 7,1 6,0 5,3
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 1,1 5,3 0,5 1,1 4,1 5,2 6,4 5,3 9,6
                   
Personlig konsum 1,7 4,6 1,2 1,7 3,8 4,0 5,3 5,4 3,7
Kollektivt konsum 4,3 3,1 4,3 3,6 1,8 2,6 3,9 3,9 8,9
Standardtegn i tabeller