Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
26 Hovedtall for konsum. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i alt 5,2 2,1 5,3 5,4 2,1 4,7 1,6 0,2 1,3
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 6,0 1,4 5,8 6,1 3,0 3,4 0,8 -1,4 -1,8
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 5,9 6,2 2,9 3,3 0,7 -1,5 -2,0
Konsum i ideelle organisasjoner 4,1 3,4 4,4 4,6 4,0 3,8 3,0 2,7 1,4
                   
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,8 4,1 3,8 0,4 7,7 3,4 3,9 7,9
Konsum i statsforvaltningen 2,0 3,0 2,1 2,0 -0,7 6,0 3,4 3,4 6,7
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 5,7 4,5 5,6 5,3 0,7 7,5 4,9 4,8 1,5
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt -2,0 1,3 -1,6 -1,4 -2,3 4,3 1,7 1,7 12,8
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 3,7 3,5 3,7 3,1 -0,6 6,2 3,4 5,2 6,6
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 5,0 4,7 6,4 5,8 1,5 9,6 3,3 4,4 9,2
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 3,7 4,7 6,4 4,2 1,5 9,6 3,3 4,4 10,6
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 10,8 4,7 6,8 12,9 1,6 9,7 3,4 4,5 3,5
                   
Personlig konsum 5,7 2,1 5,9 5,8 2,5 4,6 1,5 -0,0 0,3
Kollektivt konsum 1,3 2,3 0,6 2,3 -1,2 5,8 2,2 2,5 10,1
Standardtegn i tabeller