Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
25 Hovedtall for konsum. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i alt 1 361 842 1 390 900 344 112 355 597 334 058 350 795 349 606 356 441 338 509
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 934 732 947 510 238 362 246 500 225 742 238 363 240 297 243 107 221 615
Konsum i husholdninger 898 292 909 843 229 357 237 442 216 227 228 788 231 025 233 802 211 962
Konsum i ideelle organisasjoner 36 440 37 666 9 006 9 058 9 515 9 575 9 272 9 305 9 652
                   
Konsum i offentlig forvaltning 427 109 443 390 105 750 109 097 108 315 112 432 109 309 113 334 116 895
Konsum i statsforvaltningen 220 794 227 408 55 413 55 753 55 270 57 198 57 309 57 631 58 960
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 117 419 122 665 29 469 29 650 29 813 30 853 30 913 31 087 30 253
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 103 374 104 743 25 944 26 103 25 457 26 345 26 396 26 545 28 708
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 29 870 30 927 7 334 7 616 7 550 7 776 7 587 8 014 8 051
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 206 316 215 982 50 337 53 343 53 045 55 234 52 000 55 703 57 934
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 165 716 173 458 40 431 42 846 42 601 44 359 41 762 44 736 47 129
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 40 600 42 524 9 906 10 497 10 444 10 875 10 238 10 967 10 805
                   
Personlig konsum 1 217 867 1 243 633 308 263 318 996 298 157 313 575 312 971 318 930 298 996
Kollektivt konsum 143 974 147 267 35 850 36 601 35 901 37 220 36 634 37 512 39 513
Standardtegn i tabeller