Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
24 Hovedtall for konsum. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i alt 1 388 682 1 481 639 350 405 366 562 349 385 371 069 374 500 386 686 369 306
                   
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 941 592 991 420 239 539 250 839 232 479 247 552 252 366 259 023 235 899
Konsum i husholdninger 903 823 950 469 230 153 241 344 222 450 237 190 242 144 248 685 225 177
Konsum i ideelle organisasjoner 37 769 40 952 9 386 9 495 10 028 10 363 10 222 10 339 10 722
                   
Konsum i offentlig forvaltning 447 090 490 219 110 867 115 723 116 906 123 516 122 134 127 663 133 408
Konsum i statsforvaltningen 232 820 252 858 58 545 59 068 60 340 63 159 64 318 65 041 67 844
Konsum i statsforvaltningen, individuelt 123 713 139 822 31 109 31 387 33 366 34 925 35 566 35 966 34 811
Konsum i statsforvaltningen, kollektivt 109 107 113 036 27 436 27 681 26 974 28 234 28 752 29 076 33 033
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 31 131 33 575 7 725 7 995 7 933 8 366 8 373 8 904 8 916
                   
Konsum i kommuneforvaltningen 214 270 237 361 52 321 56 655 56 566 60 358 57 816 62 621 65 564
Konsum i kommuneforvaltningen, individuelt 173 242 192 124 42 303 45 807 45 786 48 855 46 797 50 687 53 336
Konsum i kommuneforvaltningen, kollektivt 41 027 45 236 10 018 10 848 10 780 11 503 11 019 11 934 12 228
                   
Personlig konsum 1 238 548 1 323 367 312 951 328 033 311 630 331 332 334 729 345 676 324 045
Kollektivt konsum 150 134 158 272 37 454 38 529 37 754 39 737 39 771 41 010 45 261
Standardtegn i tabeller