Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
23 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 3,1 2,1 1,2 1,4 0,4 0,1 -0,8 0,8 -0,4
                   
Jordbruk og skogbruk 4,7 8,0 -11,3 21,1 -2,8 -0,8 12,0 -8,7 -0,3
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 11,0 4,3 -6,8 10,8 3,5 -2,6 -0,8 -2,7 4,7
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest -5,4 0,7 0,9 1,8 0,3 -0,6 -3,6 6,5 1,2
Utvinning av råolje og naturgass -6,1 0,4 0,2 2,1 0,6 -1,3 -4,3 7,1 -0,3
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 14,2 9,6 19,1 -6,3 -7,0 17,0 11,4 -3,3 31,9
Bergverksdrift 11,8 -0,9 23,2 1,4 -4,8 3,4 -6,6 -3,0 -6,3
                   
Industri 5,3 3,0 0,4 2,4 0,4 2,9 -1,5 -2,3 -3,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,3 -1,3 0,3 1,3 -1,5 -2,3 0,4 0,6 -0,7
Tekstil- og bekledningsindustri -2,3 -17,0 -6,8 -7,7 1,0 -16,6 11,9 -6,7 -5,4
Trelast- og trevareindustri 3,0 -11,9 -1,9 -1,1 -5,7 -0,9 -3,4 -7,4 -20,3
Treforedling -5,2 -7,0 -2,9 -1,2 1,0 -3,5 -3,1 -7,4 -8,3
Forlag og grafisk industri 0,3 0,2 0,4 1,1 -1,0 2,6 -2,3 0,1 -0,6
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 3,1 -2,6 2,4 3,1 -4,2 9,4 -12,0 -6,2 -2,4
Kjemiske råvarer 0,9 0,2 3,4 1,6 -2,9 7,0 -4,0 -4,8 -2,5
Metallindustri 11,2 -2,3 -1,0 1,6 -1,4 3,3 -2,1 -11,1 -11,6
Verkstedindustri 9,2 11,0 1,3 3,8 2,4 5,7 1,8 -1,3 -2,0
Bygging av skip og oljeplattformer 9,1 13,6 1,2 3,8 4,6 5,2 1,8 0,5 1,5
Møbelindustri og annen industri 1,7 -6,2 1,3 1,5 0,2 -1,0 -10,4 -2,6 -18,0
                   
Kraftforsyning 9,9 3,0 12,0 -11,0 1,5 3,3 -0,8 0,3 -7,5
Vannforsyning 12,9 6,4 5,6 6,5 -2,3 -0,1 -0,6 -4,0 0,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,4 0,2 -0,8 0,6 0,5 -0,3 1,2 -2,0 -0,9
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 9,2 3,3 -0,4 4,4 1,6 -1,3 -1,3 -0,1 -2,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 5,6 1,4 0,2 1,8 0,7 0,1 -1,8 -3,0 2,9
Rørtransport 0,2 5,2 3,8 3,3 -0,9 0,2 -4,0 4,7 4,0
Utenriks sjøfart 0,6 -0,5 -2,3 2,4 -2,8 2,1 0,4 -3,7 -1,2
Transport ellers 5,5 2,2 6,0 -0,2 -0,9 2,3 0,1 -0,5 -1,3
Post og telekommunikasjon 11,3 4,3 0,3 2,2 -1,3 1,6 1,7 4,2 1,7
Finansiell tjenesteyting 11,1 2,3 4,2 1,5 -4,3 2,6 1,4 1,8 2,9
Boligtjenester (husholdninger) -0,8 -0,6 0,3 -0,1 -0,9 0,6 0,0 -1,1 -1,5
Forretningsmessig tjenesteyting 7,8 5,8 1,2 2,7 2,5 -3,2 3,3 -0,8 -2,8
Offentlig administrasjon og forsvar 4,1 3,8 0,3 0,6 2,0 -1,3 1,8 1,0 0,5
Undervisning 2,6 2,9 1,2 0,2 1,5 -0,3 1,7 -0,3 1,0
Helse- og sosialtjenester 3,5 3,4 0,8 0,4 1,4 0,2 1,2 0,5 0,7
Andre sosiale og personlige tjenester 3,9 3,1 0,9 2,8 -1,1 2,4 -0,6 -0,5 1,5
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 6,1 2,6 1,3 1,3 0,5 0,3 0,1 -0,8 -1,0
Andre produktskatter, netto 8,1 -3,5 2,0 -0,3 0,4 0,3 -8,5 -3,8 0,9
Statistiske avvik .. .. -0,0 0,0 -0,0 -0,0 0,0 .. -47,5
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 5,9 3,1 1,2 1,5 0,6 0,2 0,6 -0,6 -1,1
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,2 3,4 0,8 0,5 1,6 -0,4 1,7 0,4 0,3
Statsforvaltningen 2,2 2,1 0,3 0,9 1,2 -1,3 0,9 0,8 0,1
Sivil forvaltning 2,0 2,0 0,3 1,0 1,3 -1,5 0,9 0,8 0,2
Forsvar 3,5 2,8 -0,3 0,2 0,5 0,4 1,1 0,9 -0,4
Kommuneforvaltningen 3,9 4,4 1,3 0,1 1,8 0,2 2,3 0,2 0,5
Standardtegn i tabeller