Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
17 Produktinnsats. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produktinnsats 4,2 5,8 3,5 3,7 5,3 5,5 7,5 5,1 2,0
                   
Jordbruk og skogbruk 4,0 9,9 2,7 4,3 7,2 8,2 13,6 11,7 7,5
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 1,6 6,4 0,2 2,2 5,2 4,7 8,0 7,8 3,8
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 4,8 6,8 4,2 4,0 6,3 5,7 6,9 8,0 4,7
Utvinning av råolje og naturgass 4,5 7,1 3,8 4,4 7,0 6,0 7,1 8,3 5,2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 5,3 6,0 5,0 2,8 4,7 5,0 6,6 7,3 4,1
Bergverksdrift 3,5 8,4 2,8 3,4 7,9 6,9 10,3 8,7 5,4
                   
Industri 4,9 6,3 3,9 3,0 5,4 6,2 9,7 4,3 -0,6
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,5 4,9 2,8 0,7 1,7 3,3 6,4 8,1 5,4
Tekstil- og bekledningsindustri 2,6 5,7 2,1 0,4 3,8 3,4 7,8 7,9 8,3
Trelast- og trevareindustri 8,8 5,0 9,2 8,4 7,3 4,6 4,4 3,7 2,7
Treforedling 2,9 7,7 1,2 3,3 6,6 6,1 10,4 8,3 6,2
Forlag og grafisk industri 2,0 3,0 1,8 1,6 2,7 2,7 3,5 3,3 2,7
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 3,5 19,3 1,7 17,0 27,2 31,3 29,8 -8,1 -22,2
Kjemiske råvarer 3,6 16,8 1,6 2,6 8,9 10,9 22,9 25,1 20,1
Metallindustri 12,0 0,2 7,6 -3,8 -3,1 -4,6 5,1 4,3 -2,7
Verkstedindustri 5,1 2,1 4,6 -0,5 0,2 0,0 3,6 4,7 3,0
Bygging av skip og oljeplattformer 4,8 3,9 4,7 1,0 2,3 1,8 4,7 6,5 3,8
Møbelindustri og annen industri 7,7 2,4 6,9 1,1 0,9 0,1 4,5 4,5 2,6
                   
Kraftforsyning -0,6 10,0 -6,1 0,6 8,4 6,9 16,3 9,0 4,5
Vannforsyning 5,5 7,3 4,6 5,8 7,6 8,2 10,3 2,9 -0,8
Bygge- og anleggsvirksomhet 6,6 5,2 7,0 6,4 5,8 4,8 5,3 4,8 3,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,4 5,3 2,7 3,7 5,2 5,3 6,8 4,2 2,5
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,9 5,5 2,3 2,5 4,6 4,5 6,5 6,2 4,7
Rørtransport 5,1 7,2 4,9 5,7 7,1 6,6 7,3 7,9 5,3
Utenriks sjøfart 4,4 8,0 4,1 5,3 7,3 8,8 10,4 5,2 -1,2
Transport ellers 4,2 7,9 3,6 5,1 9,0 7,5 9,8 5,2 -0,9
Post og telekommunikasjon 2,6 3,6 2,8 3,0 3,9 3,5 4,0 3,3 2,1
Finansiell tjenesteyting 1,5 2,6 1,4 1,6 2,2 2,2 3,1 2,7 2,1
Boligtjenester (husholdninger) 5,3 8,1 5,0 7,7 6,6 6,6 5,8 13,0 7,2
Forretningsmessig tjenesteyting 3,3 4,2 3,1 3,1 3,6 4,0 4,8 4,5 4,0
Offentlig administrasjon og forsvar 4,2 5,8 3,6 4,2 5,5 5,1 6,8 5,9 3,9
Undervisning 2,5 5,4 1,3 2,8 5,2 4,5 7,0 5,0 3,0
Helse- og sosialtjenester 2,2 4,8 1,5 1,4 3,4 3,6 6,2 6,0 4,6
Andre sosiale og personlige tjenester 2,3 5,4 1,4 2,4 4,4 4,7 7,1 5,4 3,9
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 4,1 5,7 3,5 3,6 5,2 5,3 7,4 4,9 1,9
Fastlands-Norge (basisverdi) 4,1 5,7 3,5 3,6 5,2 5,3 7,4 4,9 1,9
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,3 5,7 2,6 3,4 5,1 4,9 7,1 5,6 3,7
Statsforvaltningen 3,6 5,3 3,1 3,3 4,6 4,5 6,3 5,7 4,1
Sivil forvaltning 3,6 4,9 3,2 3,3 4,2 4,2 5,9 5,4 4,1
Forsvar 3,6 6,9 3,0 3,0 6,2 5,7 8,3 7,3 4,1
Kommuneforvaltningen 3,0 6,2 1,9 3,6 5,7 5,5 8,1 5,5 3,2
Standardtegn i tabeller