Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
16 Produktinnsats. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produktinnsats 7,0 3,3 7,8 5,9 2,0 7,3 3,1 1,0 2,5
                   
Jordbruk og skogbruk -2,3 1,3 -1,6 -1,0 4,8 3,5 -3,1 -0,8 -3,8
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 13,7 5,7 19,3 5,9 9,8 7,0 6,3 0,7 1,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 3,6 3,7 4,8 4,0 -0,4 5,4 3,5 6,4 16,1
Utvinning av råolje og naturgass -0,4 1,2 -2,6 2,9 1,4 2,1 -1,9 2,8 2,2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 14,3 9,7 25,1 6,9 -4,7 12,8 15,2 16,0 51,7
Bergverksdrift 15,2 -2,1 22,1 13,9 -11,3 29,9 -10,4 -12,1 -13,7
                   
Industri 4,3 2,3 4,5 3,4 -1,0 9,3 2,5 -1,0 0,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,6 1,2 2,6 2,5 -0,8 4,2 0,8 0,9 3,2
Tekstil- og bekledningsindustri -2,3 -16,9 -5,8 -13,1 -18,6 -22,7 -13,1 -12,0 -11,4
Trelast- og trevareindustri 3,2 -11,4 3,4 -3,7 -16,7 -3,0 -9,9 -15,8 -22,8
Treforedling -4,7 -6,4 -3,6 -4,8 -6,2 -1,8 -6,0 -11,9 -16,1
Forlag og grafisk industri 0,6 0,5 -0,5 1,9 -4,2 6,7 0,3 -0,2 3,8
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 1,1 -5,0 1,2 0,9 -1,9 4,3 -10,8 -11,6 -3,7
Kjemiske råvarer 1,2 0,6 2,6 1,6 -3,9 9,5 1,5 -4,4 -4,3
Metallindustri 5,4 -1,9 8,8 5,5 -1,0 2,6 1,6 -10,8 -20,2
Verkstedindustri 9,4 11,2 9,3 8,6 1,8 20,6 14,4 9,1 10,7
Bygging av skip og oljeplattformer 9,2 12,8 7,4 6,7 5,5 20,5 15,2 10,7 13,3
Møbelindustri og annen industri 1,9 -5,8 1,1 -6,1 -9,5 9,5 -10,0 -12,8 -22,3
                   
Kraftforsyning 8,6 2,5 25,6 14,7 5,7 6,2 -5,7 3,5 -2,7
Vannforsyning -4,4 5,9 -9,3 -11,5 -2,5 2,3 5,7 19,2 27,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 14,7 4,1 15,1 13,5 -0,1 8,9 6,9 1,0 2,6
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 9,0 3,0 6,8 8,3 4,9 6,4 2,5 -1,0 -2,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 5,8 1,6 4,6 2,4 4,1 3,1 1,5 -2,0 -2,9
Rørtransport 1,0 5,6 -2,0 7,8 14,5 6,6 -2,3 3,1 3,3
Utenriks sjøfart 1,0 -0,1 0,8 1,1 0,7 -0,2 2,4 -3,2 -2,2
Transport ellers 6,0 0,9 8,7 4,3 -1,4 5,8 -1,0 0,2 1,1
Post og telekommunikasjon 13,9 5,1 12,2 9,6 3,4 4,3 4,5 8,0 15,5
Finansiell tjenesteyting 9,5 6,2 10,7 13,5 5,7 9,1 6,1 4,0 6,3
Boligtjenester (husholdninger) 6,2 5,2 6,5 5,9 4,8 4,3 4,9 6,9 8,3
Forretningsmessig tjenesteyting 10,8 6,1 15,2 5,5 7,9 9,8 5,2 2,4 2,9
Offentlig administrasjon og forsvar 5,8 3,5 6,6 8,7 5,8 4,6 1,9 2,0 7,3
Undervisning 3,2 -0,2 2,0 -1,8 -2,2 0,2 -1,6 2,7 4,6
Helse- og sosialtjenester 4,8 3,9 4,1 3,6 4,9 4,4 3,2 3,2 3,8
Andre sosiale og personlige tjenester 4,5 4,3 5,0 5,3 4,3 6,7 3,7 2,5 3,8
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 7,6 3,4 8,3 6,2 2,2 7,8 3,1 0,9 2,0
Fastlands-Norge (basisverdi) 7,6 3,4 8,3 6,2 2,2 7,8 3,1 0,9 2,0
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 4,2 2,8 4,5 4,1 3,3 3,4 1,4 3,1 6,5
Statsforvaltningen 3,0 2,7 3,0 2,7 2,3 2,9 2,2 3,5 6,1
Sivil forvaltning 3,0 2,5 3,0 2,6 2,3 2,6 2,0 3,0 5,7
Forsvar 3,1 4,1 3,4 3,0 2,3 4,3 3,5 6,1 7,7
Kommuneforvaltningen 5,9 2,9 6,5 6,0 4,7 4,1 0,3 2,5 7,2
Standardtegn i tabeller