Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
13 Produksjon. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produksjon i alt 3,2 8,6 2,3 5,3 8,5 9,7 11,0 5,4 -0,0
                   
Jordbruk og skogbruk 7,7 5,0 7,3 6,7 4,9 4,3 5,3 5,4 3,0
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -12,1 -2,4 -16,7 -12,0 -11,6 -6,2 2,0 7,4 0,4
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 0,6 28,1 -1,2 15,2 32,7 40,6 37,6 6,9 -14,1
Utvinning av råolje og naturgass -0,3 29,5 -2,1 16,0 34,8 43,6 40,6 5,9 -17,2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 10,7 13,8 8,8 4,9 10,6 13,3 11,5 18,5 14,2
Bergverksdrift 5,5 11,5 1,4 3,1 6,8 12,5 12,3 13,1 3,3
                   
Industri 4,8 4,6 3,6 3,0 3,3 3,1 7,2 5,1 1,5
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,6 4,6 2,0 2,1 2,2 3,0 5,5 7,3 6,4
Tekstil- og bekledningsindustri 0,7 3,1 -0,1 -0,4 1,5 3,0 3,9 4,1 3,0
Trelast- og trevareindustri 13,5 2,7 16,4 14,8 9,7 3,0 -0,5 -1,6 -2,4
Treforedling 3,3 0,9 3,7 0,2 -1,1 -1,0 2,2 4,1 9,8
Forlag og grafisk industri 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 4,7 12,6 3,4 13,0 17,0 13,7 20,2 0,5 -11,7
Kjemiske råvarer 6,6 21,8 7,2 3,6 7,1 12,1 33,5 35,5 21,4
Metallindustri 11,7 -7,8 2,7 -8,3 -11,3 -11,1 -1,9 -6,6 -16,4
Verkstedindustri 3,2 4,3 3,0 1,9 3,0 2,8 4,5 6,9 5,9
Bygging av skip og oljeplattformer 5,0 4,2 4,8 2,8 3,5 3,4 4,5 5,4 4,0
Møbelindustri og annen industri 2,5 2,5 1,9 2,0 1,3 1,7 5,0 2,5 -0,3
                   
Kraftforsyning -14,3 26,0 -30,7 -8,2 20,2 16,8 53,2 20,4 7,9
Vannforsyning 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 8,5 6,4 8,9 9,0 7,3 6,6 6,9 4,9 3,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 2,1 3,4 1,7 3,1 2,7 3,7 4,6 2,5 0,8
Hotell- og restaurantvirksomhet 4,9 5,1 5,5 5,1 5,2 5,4 4,9 4,9 4,3
Rørtransport -10,4 7,3 -5,4 -14,4 -2,4 9,2 15,1 9,8 1,2
Utenriks sjøfart 8,3 4,0 7,1 8,4 7,7 7,5 4,1 -3,2 -1,5
Transport ellers 3,5 4,4 3,5 2,3 4,7 3,3 5,4 4,2 1,6
Post og telekommunikasjon -3,2 -1,7 -1,6 -0,6 -0,3 -0,9 -0,9 -4,3 -5,6
Finansiell tjenesteyting 1,2 7,0 0,7 3,6 3,9 5,2 4,7 13,7 8,3
Boligtjenester (husholdninger) 1,4 2,5 1,5 1,6 2,0 2,7 2,7 2,7 3,5
Forretningsmessig tjenesteyting 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,1 4,6
Offentlig administrasjon og forsvar 4,9 5,7 4,4 4,5 4,7 5,4 6,6 6,2 5,4
Undervisning 3,0 5,4 2,7 3,0 3,9 4,9 6,2 6,3 6,0
Helse- og sosialtjenester 5,5 6,0 5,3 5,5 4,6 5,8 6,9 6,5 6,3
Andre sosiale og personlige tjenester 3,4 4,5 2,8 2,9 3,0 3,9 5,5 5,7 5,8
                   
Fastlands-Norge 3,6 5,1 2,9 3,5 4,2 4,4 6,5 5,4 3,3
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 4,8 5,7 4,5 4,6 4,4 5,4 6,7 6,3 5,9
Statsforvaltningen 5,9 5,8 5,7 5,5 4,4 5,2 6,6 6,8 5,7
Sivil forvaltning 6,1 6,0 6,0 5,8 4,7 5,6 6,9 6,9 5,7
Forsvar 4,3 4,2 3,9 3,3 2,8 3,2 4,9 5,9 5,4
Kommuneforvaltningen 3,8 5,7 3,3 3,9 4,4 5,6 6,8 5,9 6,1
Standardtegn i tabeller