Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
12 Produksjon. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produksjon i alt 4,7 2,9 4,9 4,5 1,6 6,5 2,3 1,2 2,4
                   
Jordbruk og skogbruk 0,9 4,5 -2,3 5,8 3,5 4,6 8,4 -0,9 -2,0
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 12,5 5,1 15,2 5,6 9,2 5,6 7,4 -0,9 0,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. -4,2 1,2 -5,7 -1,6 0,4 2,5 -1,3 2,9 4,8
Utvinning av råolje og naturgass -5,5 0,4 -7,9 -2,1 0,8 1,6 -2,9 2,0 1,1
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 14,3 9,7 25,2 6,8 -4,8 12,8 15,2 16,0 51,9
Bergverksdrift 13,9 -1,7 20,3 12,7 -9,7 27,2 -9,0 -11,5 -13,3
                   
Industri 4,6 2,5 4,6 3,6 -1,2 9,7 2,9 -0,9 0,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,5 0,6 2,5 2,3 -0,9 3,4 0,0 0,2 2,8
Tekstil- og bekledningsindustri -2,3 -16,9 -5,9 -13,2 -18,7 -22,7 -13,0 -12,0 -11,6
Trelast- og trevareindustri 3,1 -11,6 3,3 -3,8 -16,8 -3,0 -10,1 -16,0 -23,1
Treforedling -4,8 -6,6 -3,7 -4,9 -6,3 -1,8 -6,1 -12,1 -16,4
Forlag og grafisk industri 0,5 0,4 -0,7 1,8 -4,3 6,7 0,2 -0,4 3,6
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 1,5 -4,5 1,4 1,1 -2,0 5,7 -9,7 -11,9 -5,4
Kjemiske råvarer 1,1 0,5 2,5 1,5 -4,0 9,5 1,4 -4,5 -4,4
Metallindustri 6,7 -2,0 10,1 6,8 -1,0 2,6 1,6 -11,0 -20,5
Verkstedindustri 9,3 11,1 9,1 8,5 1,6 20,6 14,4 9,0 10,5
Bygging av skip og oljeplattformer 9,1 13,0 7,4 6,8 5,5 20,6 15,5 11,1 13,7
Møbelindustri og annen industri 1,9 -6,0 1,0 -6,2 -9,6 9,5 -10,1 -13,0 -22,6
                   
Kraftforsyning 9,6 2,9 29,3 17,4 6,7 6,7 -6,6 4,2 -3,6
Vannforsyning 4,9 6,2 6,2 8,6 8,1 6,6 5,5 4,7 7,0
Bygge- og anleggsvirksomhet 11,4 2,8 11,7 10,1 -1,7 7,3 5,4 0,4 2,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 9,1 3,2 6,7 8,6 4,7 6,7 2,8 -1,0 -2,5
Hotell- og restaurantvirksomhet 5,7 1,5 4,4 2,3 4,0 3,0 1,4 -2,2 -3,2
Rørtransport 0,3 5,2 -3,1 7,5 14,7 6,4 -3,3 2,3 2,4
Utenriks sjøfart 0,9 -0,3 0,7 1,0 0,6 -0,3 2,3 -3,4 -2,5
Transport ellers 5,8 1,4 8,6 4,3 -1,4 6,7 -0,3 0,6 1,1
Post og telekommunikasjon 12,8 4,8 11,2 9,0 2,7 4,4 4,3 7,4 13,8
Finansiell tjenesteyting 10,4 4,0 12,1 12,0 4,0 6,0 3,3 2,9 7,6
Boligtjenester (husholdninger) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Forretningsmessig tjenesteyting 9,4 6,0 12,7 5,4 7,6 9,7 5,1 2,3 2,8
Offentlig administrasjon og forsvar 4,8 3,7 4,4 5,5 1,3 7,7 3,4 2,6 7,4
Undervisning 2,8 2,1 4,3 1,5 -4,0 9,2 0,3 3,2 8,7
Helse- og sosialtjenester 3,8 3,6 3,8 3,4 2,6 5,2 3,5 3,0 4,0
Andre sosiale og personlige tjenester 4,2 3,6 4,5 5,4 3,1 6,3 3,8 1,5 3,2
                   
Fastlands-Norge 6,8 3,3 7,5 5,8 1,8 7,5 3,0 1,0 2,1
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,5 3,2 4,1 3,6 0,1 7,0 2,7 3,1 6,5
Statsforvaltningen 2,5 2,3 2,7 2,5 -0,5 5,6 2,3 2,0 5,2
Sivil forvaltning 2,4 2,2 2,6 2,5 -0,5 5,6 2,1 1,5 5,0
Forsvar 3,3 3,4 3,3 2,8 -0,6 6,0 3,3 5,0 6,0
Kommuneforvaltningen 4,4 4,0 5,5 4,7 0,7 8,3 3,0 4,1 7,7
Standardtegn i tabeller