Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
9 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis prisendring fra foregående kvartal(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 0,7 3,9 0,0 1,1 1,6 0,5 1,5 1,1 0,3
Konsum i husholdninger 0,6 3,8 0,0 1,1 1,6 0,5 1,5 1,1 0,2
Varekonsum -0,6 3,4 -0,3 1,6 1,4 0,0 1,9 -0,3 0,1
Tjenestekonsum 2,4 4,0 0,8 0,9 1,0 1,2 0,9 1,8 0,3
Husholdningenes kjøp i utlandet -0,9 5,6 -2,6 -0,9 6,4 -0,6 2,0 5,8 0,9
Utlendingers kjøp i Norge 2,9 4,5 0,6 1,4 1,5 0,9 1,2 0,1 0,4
Konsum i ideelle organisasjoner 3,6 4,9 0,5 1,1 1,8 0,7 2,2 1,2 0,7
Konsum i offentlig forvaltning 4,7 5,6 0,5 1,3 1,7 1,4 2,0 1,0 1,1
Konsum i statsforvaltningen 5,4 5,4 0,3 0,3 3,0 1,1 1,6 0,6 2,0
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 5,6 5,6 0,2 0,4 3,5 1,0 1,5 0,5 2,3
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 4,2 4,2 0,9 -0,3 0,1 2,4 2,6 0,7 -0,3
Konsum i kommuneforvaltningen 3,9 5,8 0,8 2,4 0,3 1,7 2,3 1,4 0,2
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 5,4 5,1 0,4 0,2 1,6 2,2 1,4 0,7 1,1
Utvinning og rørtransport 7,1 6,2 1,2 -2,3 1,9 4,8 1,9 -1,1 1,0
Tjenester tilknyttet utvinning 7,8 .. 1,5 -1,5 5,9 22,1 -39,0 -50,2 87,8
Utenriks sjøfart 3,0 6,4 -2,9 -5,6 9,3 -0,4 5,1 4,7 5,2
Fastlands-Norge 5,1 4,7 0,4 1,1 1,3 1,6 0,9 1,0 0,9
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 4,8 4,6 0,5 1,3 1,4 1,1 1,3 0,7 1,3
Næringer 3,3 4,3 -0,1 1,1 1,7 0,9 1,4 0,8 1,3
Industri og bergverk 2,2 3,3 -0,3 1,1 -0,1 1,7 0,9 1,9 -1,4
Annen vareproduksjon 3,4 3,5 -0,4 -0,6 2,2 1,4 0,6 0,8 2,4
Tjenester 3,6 4,7 0,0 1,5 2,1 0,7 1,7 0,5 1,7
Boliger (husholdninger) 7,6 5,7 1,9 2,0 0,8 1,5 1,1 0,8 1,0
Offentlig forvaltning 6,0 5,0 0,0 0,2 1,1 3,6 -0,7 1,9 -0,7
Lagerendring og statistiske avvik 11,1 -22,8 69,2 -54,9 153,0 -58,4 53,8 -78,9 630,5
Bruttoinvestering i alt 5,8 2,4 3,8 -4,5 10,2 -6,8 5,0 -2,3 9,4
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 3,0 3,9 1,2 -0,4 4,0 -1,4 2,6 0,1 2,9
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 2,6 4,5 0,3 1,2 1,5 1,0 1,6 1,0 0,6
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,9 5,5 0,5 1,2 1,6 1,7 1,6 1,1 0,9
                   
Eksport i alt 1,4 16,0 -1,9 9,6 3,0 9,2 -0,2 -7,5 -9,8
Tradisjonelle varer 2,5 2,3 -3,9 1,3 -1,6 3,0 6,8 -4,6 -6,4
Råolje og naturgass -1,1 31,3 -1,1 19,9 5,4 15,8 -2,6 -12,3 -17,4
Skip, plattformer og fly 6,9 -5,3 6,1 -1,5 -3,0 -3,3 1,5 -9,1 7,0
Tjenester 5,0 5,5 -1,0 1,5 3,3 3,1 -1,5 -1,2 1,9
                   
Samlet sluttanvendelse 2,4 8,1 0,1 3,1 3,6 2,4 1,5 -2,7 -1,7
                   
Import i alt 3,1 3,4 -1,6 -1,4 2,6 1,2 2,6 0,2 -0,6
Tradisjonelle varer 3,7 3,2 -1,9 -1,3 2,5 1,8 2,3 -1,3 -1,0
Råolje og naturgass 6,7 17,3 -1,7 14,0 6,8 14,7 -1,7 -28,8 -18,8
Skip, plattformer og fly -3,4 2,8 -1,7 -5,0 1,7 -3,3 12,2 5,9 -1,3
Tjenester 2,3 3,9 -0,6 -1,3 2,8 0,2 2,6 3,0 0,5
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2,2 9,6 0,6 4,4 3,9 2,7 1,2 -3,6 -2,0
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,8 3,5 0,5 1,1 0,8 0,7 2,0 -0,1 1,2
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 0,5 28,9 0,9 15,1 12,7 8,2 -0,4 -12,8 -10,6
Fastlands-Norge(basisverdi) 3,1 4,4 0,7 1,3 1,3 0,6 2,1 1,3 0,0
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 2,4 4,1 0,6 1,3 1,2 0,4 2,1 1,2 -0,2
Industri og bergverk 4,4 0,7 1,7 -1,7 -1,0 1,4 0,1 2,2 0,9
Annen vareproduksjon -0,9 11,6 -2,8 10,1 2,5 -0,3 8,3 -1,7 -2,3
Tjenester inkl. boligtjenester 2,7 3,3 1,1 0,3 1,6 0,3 1,2 1,6 -0,0
Offentlig forvaltning 5,5 5,7 0,9 1,2 1,5 1,5 2,0 1,7 0,8
Produktavgifter og -subsidier 1,3 -2,2 -0,3 0,1 -1,9 0,9 1,6 -9,1 9,5
Standardtegn i tabeller