Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
8 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prisindekser 2006=100(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 100,7 104,6 100,4 101,5 103,1 103,6 105,2 106,3 106,6
Konsum i husholdninger 100,6 104,5 100,3 101,4 103,0 103,5 105,0 106,1 106,4
Varekonsum 99,4 102,9 98,8 100,3 101,8 101,8 103,7 103,4 103,5
Tjenestekonsum 102,4 106,5 102,6 103,6 104,6 105,9 106,8 108,8 109,1
Husholdningenes kjøp i utlandet 99,1 104,7 97,6 96,8 103,0 102,3 104,4 110,4 111,5
Utlendingers kjøp i Norge 102,9 107,5 103,1 104,5 106,1 107,0 108,3 108,4 108,9
Konsum i ideelle organisasjoner 103,6 108,7 103,7 104,9 106,7 107,5 109,9 111,2 112,0
Konsum i offentlig forvaltning 104,7 110,6 104,9 106,2 108,0 109,6 111,7 112,8 114,1
Konsum i statsforvaltningen 105,4 111,2 105,7 105,9 109,2 110,4 112,2 112,9 115,1
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 105,6 111,6 105,7 106,1 109,8 110,9 112,5 113,1 115,8
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 104,2 108,6 105,3 105,0 105,1 107,6 110,4 111,1 110,7
Konsum i kommuneforvaltningen 103,9 109,9 104,0 106,5 106,9 108,7 111,2 112,8 113,0
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 105,4 110,8 106,1 106,3 108,0 110,4 112,0 112,8 114,0
Utvinning og rørtransport 107,1 113,8 109,5 107,0 109,0 114,3 116,5 115,2 116,3
Tjenester tilknyttet utvinning 107,8 -134,2 109,4 107,7 114,1 139,3 84,9 42,3 79,5
Utenriks sjøfart 103,0 109,6 102,6 96,9 105,9 105,4 110,7 116,0 122,0
Fastlands-Norge 105,1 110,0 105,3 106,5 107,9 109,6 110,6 111,7 112,7
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 104,8 109,7 105,0 106,4 107,9 109,0 110,5 111,3 112,7
Næringer 103,3 107,7 103,1 104,2 106,1 107,1 108,5 109,4 110,9
Industri og bergverk 102,2 105,6 102,1 103,3 103,2 105,0 105,9 107,9 106,3
Annen vareproduksjon 103,4 107,0 103,3 102,7 104,9 106,5 107,1 108,0 110,6
Tjenester 103,6 108,5 103,4 104,9 107,1 107,8 109,7 110,2 112,1
Boliger (husholdninger) 107,6 113,8 108,6 110,7 111,6 113,3 114,5 115,5 116,6
Offentlig forvaltning 106,0 111,2 106,6 106,9 108,1 111,9 111,2 113,3 112,5
Lagerendring og statistiske avvik 111,1 85,7 131,0 59,1 149,5 62,2 95,6 20,2 147,7
Bruttoinvestering i alt 105,8 108,4 107,1 102,2 112,6 104,9 110,2 107,6 117,7
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 103,0 107,0 103,2 102,8 106,9 105,4 108,1 108,2 111,4
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 102,6 107,2 102,5 103,7 105,3 106,3 108,0 109,1 109,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 104,9 110,7 105,1 106,3 108,1 109,9 111,7 112,9 113,9
                   
Eksport i alt 101,4 117,6 99,4 109,0 112,2 122,5 122,2 113,0 101,9
Tradisjonelle varer 102,5 104,9 100,6 101,9 100,3 103,3 110,3 105,2 98,5
Råolje og naturgass 98,9 129,8 95,9 115,0 121,2 140,3 136,7 119,9 99,0
Skip, plattformer og fly 106,9 101,3 110,6 108,9 105,7 102,2 103,7 94,3 100,8
Tjenester 105,0 110,8 104,6 106,2 109,7 113,0 111,3 110,0 112,0
                   
Samlet sluttanvendelse 102,4 110,8 101,8 105,0 108,7 111,4 113,0 109,9 108,1
                   
Import i alt 103,1 106,6 103,0 101,6 104,2 105,4 108,2 108,5 107,8
Tradisjonelle varer 103,7 107,1 103,5 102,1 104,8 106,6 109,1 107,7 106,6
Råolje og naturgass 106,7 125,1 104,6 119,3 127,4 146,1 143,6 102,3 83,1
Skip, plattformer og fly 96,6 99,3 97,7 92,8 94,4 91,3 102,4 108,4 107,0
Tjenester 102,3 106,3 102,5 101,1 104,0 104,2 106,9 110,1 110,6
                   
Bruttonasjonalprodukt1 102,2 112,0 101,5 106,0 110,1 113,2 114,5 110,4 108,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 102,8 106,4 102,7 103,8 104,7 105,4 107,5 107,4 108,7
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 100,5 129,5 97,9 112,6 126,9 137,3 136,8 119,3 106,6
Fastlands-Norge(basisverdi) 103,1 107,7 102,8 104,1 105,5 106,1 108,4 109,8 109,8
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 102,4 106,6 101,9 103,3 104,6 105,0 107,2 108,5 108,3
Industri og bergverk 104,4 105,2 104,5 102,8 101,7 103,1 103,2 105,4 106,4
Annen vareproduksjon 99,1 110,6 94,7 104,2 106,9 106,6 115,4 113,5 110,9
Tjenester inkl. boligtjenester 102,7 106,1 103,0 103,2 104,9 105,2 106,4 108,2 108,2
Offentlig forvaltning 105,5 111,5 105,9 107,2 108,7 110,4 112,5 114,4 115,4
Produktavgifter og -subsidier 101,3 99,1 102,0 102,1 100,2 101,0 102,7 93,4 102,2
Standardtegn i tabeller