Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
7 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 6,0 1,4 1,0 1,6 0,3 -0,5 -1,0 -0,6 -0,2
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 1,1 1,6 0,3 -0,6 -1,0 -0,6 -0,2
Varekonsum 7,6 -0,2 1,5 1,3 -0,7 -0,5 -1,9 -1,2 -0,8
Tjenestekonsum 4,0 1,8 1,0 0,9 -0,1 0,4 0,1 0,3 0,8
Husholdningenes kjøp i utlandet 7,8 8,1 -1,6 9,7 9,7 -8,0 -2,6 -0,9 -6,7
Utlendingers kjøp i Norge 4,8 -2,1 1,9 2,9 -1,7 -1,3 -5,0 1,8 -11,1
Konsum i ideelle organisasjoner 4,1 3,4 0,4 0,4 1,0 1,8 -0,4 0,5 0,5
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,8 1,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,2 1,6
Konsum i statsforvaltningen 2,0 3,0 0,8 0,4 0,6 1,0 1,1 1,1 1,3
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 1,7 2,9 0,9 0,3 0,5 1,1 1,1 0,8 1,5
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 3,7 3,5 0,5 0,7 1,3 0,5 0,5 3,4 0,0
Konsum i kommuneforvaltningen 5,0 4,7 2,2 0,7 0,9 0,8 1,4 1,3 1,9
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 8,4 3,9 4,7 3,3 -2,3 -0,4 2,0 -0,1 -6,9
Utvinning og rørtransport 5,5 6,6 5,4 -1,2 1,7 -2,2 3,9 5,0 2,0
Tjenester tilknyttet utvinning -71,7 .. -56,9 -80,5 97,4 -35,4 -307,2 -44,2 55,5
Utenriks sjøfart 22,4 19,7 72,6 -50,6 64,4 -3,7 1,6 4,6 -34,0
Fastlands-Norge 9,3 2,4 1,3 10,0 -6,3 0,4 1,7 -2,1 -7,7
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 9,7 1,6 2,9 4,6 -2,1 -0,2 -2,8 -0,1 -7,3
Næringer 12,2 6,8 5,1 8,0 -1,7 1,0 -3,4 2,4 -9,4
Industri og bergverk 25,3 11,9 13,6 19,1 -15,4 9,1 -4,4 12,7 -23,8
Annen vareproduksjon 10,3 10,0 4,6 -7,4 12,3 3,8 -2,2 -11,1 1,5
Tjenester 9,7 4,7 3,1 9,1 -0,8 -1,8 -3,5 3,3 -7,6
Boliger (husholdninger) 5,3 -8,1 -1,1 -1,7 -2,8 -2,6 -1,6 -5,5 -2,6
Offentlig forvaltning 7,9 5,8 -5,4 34,4 -21,3 2,9 21,0 -8,7 -9,1
Lagerendring og statistiske avvik -28,2 41,4 -57,7 145,9 28,6 2,0 -3,6 -51,6 97,9
Bruttoinvestering i alt 4,4 6,7 -0,9 8,8 0,3 -0,2 1,4 -5,7 -1,1
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 3,3 0,6 3,2 0,4 -0,1 0,2 -1,6 -0,0
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 6,0 2,2 1,2 2,9 -1,0 0,0 0,1 -0,4 -1,2
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,0 4,1 0,6 4,7 -2,7 1,2 3,8 -0,3 0,1
                   
Eksport i alt 2,5 1,4 2,8 1,1 0,2 -0,4 -1,4 2,2 -4,7
Tradisjonelle varer 8,7 4,8 3,5 3,6 1,0 0,6 0,1 -3,9 -7,3
Råolje og naturgass -2,6 -1,5 4,0 -2,5 1,7 -1,8 -4,0 6,8 -3,6
Skip, plattformer og fly -5,9 12,3 -13,6 -27,8 -0,4 34,2 38,6 -21,4 4,3
Tjenester 7,0 2,5 0,5 7,3 -3,7 -0,4 -0,0 3,1 -4,2
                   
Samlet sluttanvendelse 4,1 2,6 1,4 2,5 0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -1,7
                   
Import i alt 7,5 4,4 2,0 6,0 0,2 -1,3 1,0 -3,8 -5,9
Tradisjonelle varer 6,7 2,7 0,1 4,0 3,0 -2,1 -0,8 -5,0 -3,6
Råolje og naturgass 145,3 -40,1 -62,8 101,7 -62,8 18,8 -3,1 88,3 -56,2
Skip, plattformer og fly 34,4 49,9 80,6 29,6 -13,7 5,4 34,3 -30,4 -37,0
Tjenester 5,4 4,8 3,5 5,9 -1,9 -0,8 0,7 2,5 -5,3
                   
Bruttonasjonalprodukt1 3,1 2,1 1,2 1,4 0,4 0,1 -0,8 0,8 -0,4
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 6,1 2,6 1,3 1,3 0,5 0,3 0,1 -0,8 -1,0
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,9 0,8 0,8 1,9 0,1 -0,4 -3,4 5,9 1,1
Fastlands-Norge(basisverdi) 5,9 3,1 1,2 1,5 0,6 0,2 0,6 -0,6 -1,1
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 6,7 3,0 1,3 1,8 0,4 0,4 0,3 -0,8 -1,5
Industri og bergverk 5,4 2,9 0,8 2,4 0,3 2,9 -1,7 -2,3 -3,2
Annen vareproduksjon 7,2 2,1 1,6 -0,8 0,8 0,5 1,4 -2,0 -2,4
Tjenester inkl. boligtjenester 6,9 3,3 1,3 2,2 0,3 -0,3 0,6 -0,1 -0,9
Offentlig forvaltning 3,2 3,4 0,8 0,5 1,6 -0,4 1,7 0,4 0,3
Produktavgifter og -subsidier 7,1 -0,5 2,3 0,3 -0,5 0,7 -3,1 -1,9 -0,2
Standardtegn i tabeller