Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
4 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 0,7 3,9 0,3 0,8 3,2 3,1 4,5 4,7 3,4
Konsum i husholdninger 0,6 3,8 0,1 0,7 3,2 3,0 4,5 4,6 3,3
Varekonsum -0,6 3,4 -1,1 -0,2 3,5 2,6 4,4 3,4 1,9
Tjenestekonsum 2,4 4,0 2,5 2,9 3,2 3,7 4,2 5,0 4,0
Husholdningenes kjøp i utlandet -0,9 5,6 -3,4 -5,5 0,5 2,2 6,6 14,4 8,3
Utlendingers kjøp i Norge 2,9 4,5 2,9 3,7 4,5 4,5 5,2 3,7 2,6
Konsum i ideelle organisasjoner 3,6 4,9 3,4 3,2 3,6 4,2 5,8 6,0 5,4
Konsum i offentlig forvaltning 4,7 5,6 4,4 4,4 4,4 5,2 6,6 6,2 5,7
Konsum i statsforvaltningen 5,4 5,4 5,3 4,9 4,2 4,8 6,2 6,5 5,4
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 5,6 5,6 5,5 5,2 4,4 5,0 6,4 6,6 5,4
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 4,2 4,2 3,9 3,2 2,7 3,1 4,8 5,8 5,4
Konsum i kommuneforvaltningen 3,9 5,8 3,3 3,9 4,7 5,8 7,0 5,8 6,1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 5,4 5,1 5,3 4,1 4,8 4,3 5,4 6,0 5,4
Utvinning og rørtransport 7,1 6,2 6,7 4,3 5,7 5,7 6,1 7,4 7,0
Tjenester tilknyttet utvinning 7,8 .. 10,3 6,4 8,9 29,2 -22,3 -60,7 -30,4
Utenriks sjøfart 3,0 6,4 1,5 -3,7 -0,0 0,1 7,6 17,3 13,7
Fastlands-Norge 5,1 4,7 5,1 4,4 4,8 4,2 5,0 4,9 4,2
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 4,8 4,6 4,8 4,3 4,8 4,0 5,1 4,6 4,1
Næringer 3,3 4,3 3,2 2,5 4,1 3,4 4,8 4,8 4,3
Industri og bergverk 2,2 3,3 3,0 0,3 2,9 2,6 3,6 4,1 3,6
Annen vareproduksjon 3,4 3,5 3,9 1,5 3,1 2,4 4,0 4,7 4,4
Tjenester 3,6 4,7 3,0 3,6 4,7 4,0 5,4 5,1 4,4
Boliger (husholdninger) 7,6 5,7 7,9 8,1 6,5 5,9 6,1 4,6 3,9
Offentlig forvaltning 6,0 5,0 6,6 4,7 4,9 4,7 4,4 5,7 4,4
Lagerendring og statistiske avvik 11,1 -22,8 15,4 -12,9 -14,2 -27,9 -14,6 -41,9 14,5
Bruttoinvestering i alt 5,8 2,4 8,4 0,4 2,2 1,8 3,7 2,0 6,2
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 3,0 3,9 3,3 1,5 3,2 3,3 4,8 4,3 4,8
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 2,6 4,5 2,2 2,5 3,8 3,9 5,2 5,1 4,2
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,9 5,5 4,6 4,5 4,5 5,2 6,3 6,1 5,6
                   
Eksport i alt 1,4 16,0 -1,1 8,5 17,0 20,6 22,5 5,5 -8,7
Tradisjonelle varer 2,5 2,3 -4,0 1,1 -2,5 -1,8 10,2 3,8 -2,7
Råolje og naturgass -1,1 31,3 -2,6 15,7 36,1 45,0 42,0 7,7 -16,4
Skip, plattformer og fly 6,9 -5,3 11,9 2,6 1,4 -2,0 -6,2 -13,5 -4,6
Tjenester 5,0 5,5 4,7 4,3 5,5 7,1 6,2 3,5 2,6
                   
Samlet sluttanvendelse 2,4 8,1 1,7 3,9 8,1 9,3 10,8 4,7 -0,2
                   
Import i alt 3,1 3,4 1,8 -1,6 0,4 1,1 5,3 6,6 3,8
Tradisjonelle varer 3,7 3,2 2,6 -2,0 0,5 1,2 5,9 5,4 1,9
Råolje og naturgass 6,7 17,3 1,5 22,8 40,6 37,2 42,3 -13,1 -35,2
Skip, plattformer og fly -3,4 2,8 -4,5 -10,4 -7,1 -8,2 4,8 16,8 13,4
Tjenester 2,3 3,9 0,9 -0,0 0,9 1,7 4,3 8,5 7,6
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2,2 9,6 1,3 5,9 10,4 11,9 12,5 4,2 -1,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,8 3,5 2,1 2,8 2,9 2,6 4,5 3,8 4,6
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 0,5 28,9 -1,1 15,8 34,4 43,1 38,8 5,2 -15,9
Fastlands-Norge(basisverdi) 3,1 4,4 2,2 3,4 3,1 3,3 5,4 5,9 4,8
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 2,4 4,1 1,3 3,0 2,8 2,7 5,1 5,7 4,2
Industri og bergverk 4,4 0,7 2,7 2,8 -1,6 -4,0 1,1 7,4 6,9
Annen vareproduksjon -0,9 11,6 -6,3 1,8 8,8 9,0 18,6 10,4 3,9
Tjenester inkl. boligtjenester 2,7 3,3 2,8 3,2 2,6 3,4 3,1 4,2 3,5
Offentlig forvaltning 5,5 5,7 5,4 5,2 4,1 5,6 6,5 6,6 6,8
Produktavgifter og -subsidier 1,3 -2,2 1,8 -1,0 2,2 -1,3 -0,3 -9,0 2,6
Standardtegn i tabeller