Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
3 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 6,0 1,4 5,8 6,1 3,0 3,4 0,8 -1,4 -1,8
Konsum i husholdninger 6,1 1,3 5,9 6,2 2,9 3,3 0,7 -1,5 -2,0
Varekonsum 7,6 -0,2 6,9 7,7 0,8 3,2 -0,8 -3,4 -4,1
Tjenestekonsum 4,0 1,8 4,4 3,2 3,2 2,5 1,0 0,7 2,0
Husholdningenes kjøp i utlandet 7,8 8,1 6,8 14,5 19,6 9,4 6,4 -2,2 -16,4
Utlendingers kjøp i Norge 4,8 -2,1 2,6 4,0 1,2 2,0 -5,8 -5,3 -15,7
Konsum i ideelle organisasjoner 4,1 3,4 4,4 4,6 4,0 3,8 3,0 2,7 1,4
Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,8 4,1 3,8 0,4 7,7 3,4 3,9 7,9
Konsum i statsforvaltningen 2,0 3,0 2,1 2,0 -0,7 6,0 3,4 3,4 6,7
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 1,7 2,9 1,9 1,9 -0,7 6,0 3,4 3,1 6,7
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 3,7 3,5 3,7 3,1 -0,6 6,2 3,4 5,2 6,6
Konsum i kommuneforvaltningen 5,0 4,7 6,4 5,8 1,5 9,6 3,3 4,4 9,2
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 8,4 3,9 11,3 9,3 9,1 5,6 2,9 -0,9 -5,8
Utvinning og rørtransport 5,5 6,6 8,0 6,1 14,5 3,3 2,3 8,1 9,6
Tjenester tilknyttet utvinning -71,7 .. -78,8 -97,9 -24,7 -89,3 .. .. ..
Utenriks sjøfart 22,4 19,7 72,0 26,2 31,0 36,7 -17,9 60,5 -32,5
Fastlands-Norge 9,3 2,4 10,1 12,2 6,4 5,4 5,5 -5,9 -7,9
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 9,7 1,6 10,1 9,9 6,5 5,9 -0,1 -5,0 -10,2
Næringer 12,2 6,8 12,2 15,7 13,9 13,4 4,4 -2,0 -9,4
Industri og bergverk 25,3 11,9 23,9 33,3 34,9 24,6 6,2 -2,2 -10,4
Annen vareproduksjon 10,3 10,0 13,5 9,0 21,5 14,9 5,5 1,6 -9,4
Tjenester 9,7 4,7 9,0 12,3 8,8 10,2 3,6 -2,9 -9,1
Boliger (husholdninger) 5,3 -8,1 6,3 -0,6 -5,2 -7,2 -8,6 -11,4 -11,8
Offentlig forvaltning 7,9 5,8 9,8 20,7 5,5 3,0 31,0 -8,6 2,8
Lagerendring og statistiske avvik -28,2 41,4 -89,0 -3,5 -9,0 305,2 839,8 -23,3 42,4
Bruttoinvestering i alt 4,4 6,7 0,4 9,2 6,6 14,9 10,9 -3,3 -0,2
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 5,0 3,3 4,0 6,5 3,3 7,3 4,0 -0,8 0,9
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 6,0 2,2 6,2 6,8 2,9 4,9 2,3 -1,1 -0,5
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 4,0 4,1 4,8 6,3 1,0 7,1 6,7 1,8 7,3
                   
Eksport i alt 2,5 1,4 2,9 3,6 1,1 4,4 -0,7 0,7 -3,5
Tradisjonelle varer 8,7 4,8 9,6 11,4 4,8 12,3 5,3 -2,1 -7,7
Råolje og naturgass -2,6 -1,5 -2,0 -1,9 -2,5 0,8 -7,2 2,6 -2,7
Skip, plattformer og fly -5,9 12,3 -5,6 -41,4 -4,0 -16,6 33,8 45,6 52,6
Tjenester 7,0 2,5 5,7 8,8 5,0 3,5 3,0 -1,0 -1,9
                   
Samlet sluttanvendelse 4,1 2,6 3,6 5,4 2,5 6,3 2,4 -0,3 -0,7
                   
Import i alt 7,5 4,4 7,7 9,5 6,9 9,0 6,0 -3,6 -8,1
Tradisjonelle varer 6,7 2,7 6,7 4,7 3,1 8,3 4,3 -4,5 -8,2
Råolje og naturgass 145,3 -40,1 190,5 63,5 -38,8 -66,6 -19,9 -15,4 -7,9
Skip, plattformer og fly 34,4 49,9 57,8 290,2 136,5 112,9 58,3 -15,0 -38,0
Tjenester 5,4 4,8 5,1 8,0 9,0 6,6 3,8 0,7 -3,4
                   
Bruttonasjonalprodukt1 3,1 2,1 2,8 3,9 1,3 5,5 1,2 0,7 1,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 6,1 2,6 6,3 6,0 1,4 6,6 2,2 0,3 1,1
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -4,9 0,8 -6,9 -1,9 1,0 2,0 -1,9 2,0 2,6
Fastlands-Norge(basisverdi) 5,9 3,1 6,5 5,4 1,4 7,3 2,9 1,1 2,2
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 6,7 3,0 7,2 5,9 2,2 6,9 2,9 0,5 1,0
Industri og bergverk 5,4 2,9 5,2 4,0 -1,7 10,8 3,8 -0,8 -0,2
Annen vareproduksjon 7,2 2,1 10,4 8,8 0,9 5,2 2,2 0,6 -0,3
Tjenester inkl. boligtjenester 6,9 3,3 7,0 5,8 3,7 6,1 2,8 0,9 1,7
Offentlig forvaltning 3,2 3,4 4,0 3,5 -1,3 8,7 3,3 3,1 6,5
Produktavgifter og -subsidier 7,1 -0,5 5,5 9,3 0,9 2,9 -1,5 -4,1 -5,2
Standardtegn i tabeller